Grendeutvalget gir gave til bygdefolket


Grendeutvalget gir gave til bygdefolket

 

 

Dette bildet er tegnet av kunstneren Joacim Christian Geelmuyden Gyldenkrantz Frich født i Bergen 1810, død i Christiania 1858. Etter hva vi er blitt forklart er det seinere blitt laget litografier av tegningen.

Da bildet stod i Eiker Avis en stund før jul fikk GU henvendelse fra en dame fra bygda som syntes dette bildet var veldig fint. Hun ba oss undersøke om det var mulig å få kjøpt det. Vi tok henne på ordet og nå henger bildet på biblioteket.

Tegningen er fra boken "Norge fremstillet i Tegninger" utgitt 1846-1848. Nils Christian Tønsberg samlet og ga ut materialet. Tegningene var laget av Norges beste tegnere og malere.

Joacim frich tegnet utsikten han hadde fra Dunserud.

 

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør levert av Itum.