1. styremøte 2006 i Fiskum grendeutvalg 02.03.2006


 

 

Møte 01-06

Fiskum Grendeutvalg

Dato: 02.03.2006

Kl: 1900-2100

Sted: Hjemme hos Eldbjørg

Tilstede: Eldbjørg, Anders, Jarle, Maren, Eirin, Lars

Agenda

 • Referat fra årsmøtet
 • Tilskudd
 • Konstituering
 • Handlingsplanen
 • Neste møte

Referat fra årsmøte

Referat fra årsmøtet og årsberetning er signert av møtedeltagere. Orginal sendes kulturkontoret sammen med søknad om nytt tilskudd.

Tilskudd

Vi søker om tilskudd fra ØEK for 2006.

Konstituering

Vi ble enige om følgende arbeidsfordeling:

 

  Verv Telefon Mobil e-mail
Jarle Gjøsæther Formann 32750548 97142308 jarlegj@online.no
Anne Hilleren Nestformann 32750698 90858666 agjengen@online.no
Eldbjørg Raaen Kasserer   91532380 elg.en@c2i.net
Lars Granbakken Sekretær 32750403 95885393 larsg@online.no
Kjell Anders Øpstad Styremedlem 32750490 90047833 koepstad@online.no
Linda Lavik Styremedlem 32750516 95440453 linda.lavik@sykepleierforbundet.no
Maren Lundteigen Styremedlem 32750619 90621574 Maren_sofie_91@hotmail.com
Eirin Gislerud 1. vara   98808596 Eirin_andresen@hotmail.com
Hans-Thore Kjelsrud Vara   93402714  
Håvard Vego Vara   90111408  

Handlingsplan

Prioritet 1. saker:

 • Elveprosjektet må i gang /Lars og Anne
 • Ungdomsgruppe etableres /Maren og Eirin
 • Jernbanekryssing, møte neste torsdag kl 19.00. Vi må ta med bruk av stasjonenen /Hans Tore og Jarle

Prioritet 2. saker:

 • Neste tettsted: Sentrumsutvikling, få i gang prosessen om ervervelse av grunn (brev til kommunen om de følger opp med opplysningsvesenets fond, i forbindelse med stedutvikling bør også vi spørre om planlegging) Aktiv rolle for å påvirke prioritering av tettstedsutv. /Jarl
 • Internet /Lars
 • Profil for bygda, vi bør jobbe med verdier, logo (konkurranse?) Folkehøgskolen bør engasjeres i utforming av stedet /Linda
 • Aktivitetskalender, årlig rutine /Eldbjørg og Maren
 • Prestegården, vi bør se det litt sammen med grunn for sentrumsutv. (Anders sjekker om muligheten for et møte med opplysningsvesenets fond om sentrumsareal, prestegård og tomteareal)
 • Folkemøter, planlegge møte 16/3 /Eldbjørg og Linda
 • Tilknytningsvei, ta kontakt med vegvesenet for å så på gamle avtaler /Lars

Ungdomsgruppe

Eirin og Maren fikk i oppgave å tenke på en dato for valg av ungdomsgruppe samt leie hus, lage plakat og arrangere møtet

Dugnad langs elva

Vi bestemmer dato for dugnad på neste møte. Anders sjekker om fredag er en mulig dag for kommunen og om vi evt. kan låne utstyr i helga.

Møter fremover

 • 22/3 kl 17 presentere elveprosjektet for fagkomité for stedutvikling alle møter
 • 9/3 kl 19 møte med Jernbaneverket på biblioteket, alle møter
 • 16/3 kl 19 Historisk presentasjon og presentasjon av elverapporten, grendehuset alle møter. (Servering, Jarle sjekker med toleransereiser, plakater Maren, presentasjon Jarle) Eldbjørg rykker inn annonser og sende brev skoler, barnehager, grunneiere og deltakere på elvevandring til møtet.

Nettsiden oppdateres med eRedaktør