3. styremøte 2006 i Fiskum grendeutvalg 06.04.2006


 

 

Møte 03-06

Fiskum Grendeutvalg

Dato: 27.04.2006

Kl: 1900-2100

Sted: Grendehuset

Tilstede: Eldbjørg, Anders, Jarle, Kjell Anders, Maren, Anne, Linda, Lars

Agenda

 • Rererat fra forrige møte
 • Kommuneplanen
 • Jernbanekryssing
 • Sti langs elva
 • Kultursøknad
 • Ungdomsgruppe
 • WWW-side
 • Tilknytningsvei
 • Neste møte og møter fremover

Fra forrige møte

Referat ble gjennomgått uten edringer.

Kommuneplanen

Planen er stort sett i samsvar med våre tidligere innspill. Vi sender en e-mail til kommunen med noen kommentarer til planen. Dette gjelder: Merking av bolighus ved jernbanestasjonen, merking av eksisterende sti langs elva, utvidelse av sti ut til vannet og ervervelse av areal til sentrumsutvikling. Se egen e-mail fra Jarle.

Jernbanekryssing

Det blir oppstartsmøte i mai. To firmaer har vært inne Asplan Viak og Landskapsarkitekt 13-3 (Thormod Sikkeland). Grendeutvalget ønsker at undergang blir vurdert.

Sti langs elva

Hoveddugnad 9 og 10 juni, alle gjør dette kjent. Oppstartsmøte avholt 25/4. Bra interesse med 17 fremmøtte. Det ble etablert en arbeidsgruppe bestående av:

 • Anne og Lars fra Grendeutvalget
 • Hammer og Svein-Otto Lundteigen fra seniorene
 • NN fra vehoggere
 • Svein-Tore Kjelsrud og Alexander Hilleren fra ungdommene
 • Alf Fiskum fra grundeierene
 • Jan Kåre Fredheim fra Darbu skole
 • NN fra Heimtun
 • Svein Håvard Skedsmo

Det holdes en møte med arbeidsgruppa om ca 1 uke. Samt vi prøver å få til et møte med seniorene og pensjonistgruppe fra Hokksund.

Kultursøknad

Grendeuvalget er innvilget 20.000 i tilskudd. De tre andre søknadene vi har inne vil bli vurdert senere.

Kasserer (Eldbjørg) tar opp problemstilling med at banken ber om å få personnummer til kontoinnehaver. Grendeutvalget gir fullmakt til Eldbjørg om at hennes personnummer kan benyttes.

Ungdomsgruppe

Har avhold møte og er godt i gang.

WWW-side

Design av "Fiskum.info" er ferdig, det jobbes med å legge inn stoff og få til det tekniske.

Tilknytningsvei

Vi må trolig vente til etter ferien med å jobbe med tilknytningsveien.

Neste møte og møter fremover

 • Neste møte 1/6 kl 19.00
 • 24/5 kl. 16.00, vi presenterer elveprosjektet for kommunestyret

Nettsiden oppdateres med eRedaktør