36-2009 Rullering av kommuneplan 2010-2022


Kommuneplanutvalget harvedtatt å iverksette arbeid med utarbeidse av planprogram for kommuneplanrulleringen.

Dette vil byggepaplanstrategiene.

Følgende framdrift er angitt for videre planarbeid med rullering av kommuneplanen

• 10.november2009 høringsfrist planstrategier. Link til PDF fil 2,8Mb

• 12.november2009 møte med regionaIt planforum-tema planprogram

• 02.desember2009 kommuneplanutvalget behandler planstrategier

• 16.desember2009 kommunestyret vedtar planstrategier

• Januar2010 kommuneplanutvalget vedtar forslag til planprogram lagt ut på høring.

• April2010 Planprogram vedtas

• Desember2010 Ny kommuneplan egengodkjent


Nettsiden oppdateres med eRedaktør