6. møte i interimstyre 04.01.2005


 

 

Møtereferat

fra

Interimsstyret

for

Fiskum Grendeutvalg

 

Møte 6

Dato 04.01.05

Tilstede: Nils Tore, Jarle, Berit, Anne, Hans, Lars

Agenda/saker

1) Kandidater

Interimsstyret har funnet kandidater til Grendeutvalg med vararepresentanter og valgstyre. Følgende representanter vil bli innstilt på etableringsmøtet 17/1 :

Til Grendeutvalget:

Jarle Gjøsæther 32 750548

Maren Lundteigen 32 750619

Anne Hilleren 32 750698

Jan Petter Johansen 32 701550

Linda Lavik 32 750516

Hilde Kristoffersen 93 614134

Lars Granbakken 32 750403

Vararepresentanter:

Hans Tore Kjelsrud 93 402714

Håvard Vego 32 750721

Odd Erik Hammer 90 628157

 

Valgkomite:

Tove Bakkerud 32 750627

Kjell Anders Øpstad 32 750490

Nils Tore Gulliksrud 90 073800

2)Vedtekter

Vedtektene er oppdatert med overordnede mål vedtatt av kommunestyret 15/12.

Vi kopierer 20 stk vedtekter til møtet

3) Valg

Vedtektene må vedtas før vi gjennomfører valget.

Vi fortar 2 valg på årsmøtet, ett av Grendeutvalg og ett av valgkomité. Grendeutvalget velges først. Vi foreslår sammensetning 7+3 til Grendeutvalget og 3 til valgkomiteen. Valg blir gjort ved å stemme på 7 personer. De 7 som får flest stemmer kommer inn i Grendeutvalget og de 3 følgende blir vararepresentanter.

4)ØEK

Lars inviterer ØEK til møtet.

Lars ber ØEK annonsere i aviser DT, LP, Eikerbladet, Bygdeposten, Egeren

Lars sjekker med ØEK om servering

Lars hører med ØEK om de kan invitere pressen til møtet

5) Informasjon om etableringsmøtet

Informasjonsskriv ble sendt ut i romjula – 29/12 til alle husstander. Bra gjennomført av kommunen! Vi ber kommunen hjelpe oss med å annonsere i aviser som en påminnelse. Vi henger opp informasjon på oppslagstavle ved butikken.

6) Kommunedelplan for barnehage og skole 2004-2014

Vi er invitert til å være med i arbeidsgruppe for ”Kommunedelplan barnehage og skole 2004-2014”. Lars gir tilbakemelding på at ordinært Grendeutvalg må vurdere det når utvalget er etablert 17/1.

7) Siste møte

Det siste møtet for interimstyret blir mandag 17/1 kl 18.30. Vi møter 30 min før det åpne møtet starter. Foreslåtte kandidater ber vi møte 18.30 slik at vi får hilst og svart på eventuelle spørsmål.

Lars


Nettsiden oppdateres med eRedaktør