6. styremøte i Fiskum grendeutvalg 07.09.2006


 

 

Agenda for møte 07.09.06

Gjennomgang av sist møtereferat

Minner om status på aksjoner:

Anders skaffer tillatelse til å hogge ut mot vannet i høst, prøver å få dette på plass i løpet av august.

Fylkesmannen sammen med Ole kommer på befaring. Magne Sjøblom fra fugletitter foreningen blir invitert med. Planen er å utførere konkret oppmerking. Ole blir leid inn til å gjennomføre arbeidet. Fylkesmannen har også et ryddeprosjekt langs fiskumvannet sammen skogskolen. Området er primært rundt tårnet men kunne med fordel kunne blitt utvidet. Dato for befaring fastsettes neste uke.

Lars sjekker om det er mulig å få tilskudd til el.gjerde for sauer og fliskutter.

Lars har sjekket og det blir en befaring på mandag kl 1700. Det skulle være mulighet for støtte. Søknadsfrist 20 september.

Anne og Lars samler og evt. reorganiserer arbeidsgruppa.

Pågår.

Anders sjekker om Ulf Myrvold kan komme og snakke i den nye salen på Heimtun.

Ulf er kjempepositiv!. Planen er å se programmet sammen direkte. Ulf snakker litt i forkant om hvordan det har vert å lage programmet. Sendeskjema blir fastsatt like før jul men, Ulf mailer denne så snart denne er klar. Planen er å sende det sent i februar. Vi tar inngangspenger og har litt servering. Det er plass til 250 personer.

Eldbjørg reserverer salen på Heimtun.

Vi har fått forhandsreservering av salen.

Jarle skriver om jernbanekryssingen,

Maren skriver om ungdomsgruppa,

Eldbjørg skriver om utbygging på Heimtun,

Linda om sølvveien.

Vi kunne lagt ut bildet av steinen på Teknisk museum. Aksjon jarle. Vedlagt

Lars sjekker status med aktivitetskalender

Vi har navnene på alle lederne i lag og foreninger. Burde vi hatt informasjon om kontaktpersonene ute på WWW?

Kunne vi hatt en ukeoversikt som viste hva som skjedde hver dag?

Linda og Eldbjørg undersøker mulighetene for et motivasjonsseminar.

Vi har problemer å komme ikontakt Per Arne Dahl. Prest i modum. Eldbjørg tar over og prøver videre.

-------------------------------------------

Sak 17-05 Sti langs elva

Videre fremdrift. PR stunt under Living Room?

Avtale med Heimtun. Hvem skal være hvor? Vi ber Heimtun lage en kort plan over hva de har planer om å gjøre dette skoleåret. Vi vurderer dette og snakker med grunneiere. Aksjon Lars

Sak 11-05 Jernbanekryssing

Forberedelse til møte neste Torsdag. Strategi og utspill

Møtet gjelder hele reguleringsarbeidet. Omfanget er fra hvor gangveien begynner og helt opp til butikken. Det viktigste er skolen og jernbanekryssing. GU skal være med i prosessen. Slutt produktet er en reguleringsplan, med kart, grenser, og detaljer om hvordan alt skal gjøres. Det er da viktig å også tenke stedsutvikling og tilhørende erverving av grunnen. Vi forbereder en presentasjon av GU og argumentasjon for at vi ønsker at alternativene for jernbanekryssing blir vurdert under dagens vilkår. Aksjon Jarle

Sak 09-05 Ungdomsgruppe

Status fra sist møte. DVD filmer, bygdekino?

Gruppa har hatt 2 møter siden sist. Lederen har trekt seg. Marthe Tyse er ny leder og Eirin er nest leder. Det er bestemt en søndagskveld med DVD film på biblioteket før jul. Etter jul blir det Bygdekino.

Hallaktivitet hver søndag fra kl 1900 til 2100. 2 stk (Marthe og Sondre) fra gruppa kommer og låser opp. (Aldersgrense 12-20år)

Hallen er leid. 300,- pr gang. Gruppa kan søke Rune om støtte. Aksjon Maren/Ester Elise

Sak 13-05 WWW-side

Tilbakemeldinger. Videre oppbygging, opplæring, Aktivitetskalender

Det meste er på plass. Vi setter av en dag for opplæring.

Vi reserverer biblioteket og sjekker om det er WLAN tilgjenglig. 26 september kl 1800. Aksjon Linda.

Vi sjekker kost og muligheter for å lage et reklameseil for å markedsføre hjemmesiden. Aksjon Jarle

Sak 16-05 Prestegården

Hva skjer hos rådmannen? Har vi kapasitet til å sjekke opp planer hos Opplysningsvesnes fond?

Opplysningsvesents fond blir nå involvert i reguleringsprossesen. Vi kan ringe han vi snakket med sist for å sjekke status på Prestegården. Aksjon Jarle.

Fiskum Grendeutvalg

www.fiskum.info

Jarle Gjøsæther

Leder


Nettsiden oppdateres med eRedaktør