8. styremøte i Fiskum grendeutvalg 07.12.2006


 

 

Tilstede: Jarle, Maren, Eirin, Kjell Anders, Eldbjørg,, Anders, Lars

Agenda for møte 07.12.06

 • Gjennomgang av sist møtereferat
 • Prestegården
 • Ut i naturen 16/1 med Ulf
 • Årsmøte
 • Eventuelt
  • Ferdselvei fra Klunderud til Rud

  • Hallhytta- Ervervelse?

  • Sundhaugen

  • Bilde

  • Dugnadskontoen

Sak 17-05 Sti langs elva

Jarle har kjøpt ryddesak, Jarle passer på saga i vinter (er hos Gudbrand).

Anders sjekker status for tilgang til fliskutter.

Foredrag for bygdefolket

Linda og Eldbjørg utsatt til nyåret

 

Sak 11og18-05 Stedsutvikling med Jernbanekryssing

Møte torsdag 14/12 kl 18.00 på biblioteket med Asplan Viak. De har tegnet 3 senarier, skal vise oss det.

Stasjonsbygget, vi bør vurdere bruk av det slik at fremstår på en bra måte når prosjektet er gjennomført.

Sak 09-05 Ungdomsgruppe

WWWsiden er oppdatert.

Vi bør legge inn info om bygdekino. Aksjon Maren og Eirin.

 

Sak 13-05 WWW-side

Vi tar et lite kurs etter møtet 14/12

 

Sak 16-05 Prestegården

Vi setter opp saken på neste møte med presentasjon av status. Aksjon Anders

EVENTUELT

Ferdselvei fra Klunderud til Rud

Kommunen har en meklingsmann på saken Aksjon Anders

Hallhytta- Ervervelse?

Fiskum Idrettslag som bruker hytta mest oppmodes til å sende en skriftlig henvendelse til kommuneskogen v/Morten Lauvbu med henvisning til f,eks drift Hoensvann hytta. Aksjon Lars

Ut i naturen

Ut i naturen med Ulf 16/1, vi må satse på biblioteket. Markedsføring web, tavle, aviser. Inngang 50 kr. Får bekreftet deltagelse fra Ulf 14/12.

Årsmøte

Årsmøte, vi inviterer valgkomiteen til møtet i januar. Aksjon Lars. Vi ønsker flere roller for eksempel finansansvarlig og web-ansvarlig.

Sundhaugen

Oppstart regulering. Tilgjengelighet, båtutsetting osv. Vi vil få saken til høring. Bør samordnes med g.u. i Vestfossen.

Fiskumbilde

Se e-mail, vi sjekker hva dette er Aksjon ELdbjørg

Dugnadskonto

Respons fra 2 ut av 50. Vi sender ut på nytt til våren.

Referent

Lars


Nettsiden oppdateres med eRedaktør