Årsmøtereferat Fiskum Grendeutvalg


Årsmøtereferat Fiskum Grendeutvalg

Torsdag 29.januar 2015

Kl. 18.30 – 21.30

Sted: Biblioteket, Fiskum

Antall fremmøtte: 38 stk

a)        Godkjennelse av innkallelsen til årsmøtet: Godkjent ved akklamasjon.

b)        Valg av møteleder og sekretær: Godkjent ved akklamasjon.

Referent: Jon Jørgensen

Møteleder: Kim Lande

c)        Valg av to personer som skriver under referatet: Godkjent ved akklamasjon.

<>·
 • Chris Calvert: Mail: chris@calvert.no       Åssideveien        Mob:91166531

Saker:

1 Årsmelding: Godkjent ved akklamasjon.

Kim Lande la frem en solid historikk over oppnådde prosjekter og hva Grendeutvalget har jobbet med dette året samt forventede høydepunkter 2015.

Innspill: Markedsdagen er lagt til 13.9.15 og dette er valgdag. G.U ser på løsning.

Se hele årsmelding på hjemmesiden for G.U.

2 Regnskap for 2014: Godkjent ved akklamasjon.

         

 1. Innkomne saker:

3.1      Forslag til vedtektsendring for medlemmer i G.U.

 • ”Valgkomiteens medlemmer velges i utgangspunktet for 3 år, og lengstsittende medlem byttes ut hver gang”
 • Fra ingen tidsangivelse i dagens vedtekter

Nye vedtekter ble godkjent ved akklamasjon.

 

4 Handlingsplan 2015-2019: Godkjent ved akklamasjon.

Store investeringssaker – prioritert               

 1. Få på plass undergang ved Darbu stasjon
 2. Bygge om Fiskumhallen og uteområde ved Darbu skole med flerbruksanlegg
 3. Lage miljøgate mellom Fiskum kirke og Heimtun og ruste opp torg

Mindre investeringssaker som vi arbeider med - prioritert

 1. Sikre at ny nedføringsvei fra E134 ivaretar Fiskums interesser
 2. Sikre gjenåpning av stopp for TimEkspressen på Dunserud.
 3. Videre forlenge og forbedre Fiskumelvstien – under jernbane og ut til Fiskumvannet
 4. Sikre tilgjengelige og attraktive boligtomter

Driftssaker som vi arbeider med - prioritert

 1. Arrangere årlig Markedsdag
 2. Gi ut 3-4 årlige nr av Fiskum Info
 3. Arrangere dugnader langs Fiskumelvstien        
 4. Fasilitere folkemøter og seminarer
 5. Skape en profil og en identitet for bygda

5 Budsjett: Godkjent ved akklamasjon.

6 Valg av styremedlemmer: Godkjent ved akklamasjon.

 

 

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør