Budsjett 2007


 

Budsjett Fiskum Grendeutvalg 2007


 

 


 

Inntekt Bud 06 Regn 06 Bud 07  

Tilskudd Øvre Eiker kommune

20000

36000

20000

 
Egne midler

5000

 

   
Tilskudd til ungdomsgruppe

 

 

20000

 
Badedam stat/kommune

 

 

15000

 
Andre inntekter

 

 

15000

 
Renteinntekter  

235

   
Sum inntekter

25000

36235

70000

 
         
Utgifter        
Kontor, porto og lignende

500

325

1500

 
Bankgebyr  

95

100

 
Styremøte - årsmøte

500

4058

4000

 
Diverse kostnader

1000

1000

1000

 
Folkemøte og arrangementer

4000

 

5000

Note 1

Konsulent profilering

5000

     
Seminar foredrag

5000

     
Ungdomsarbeid

5000

692

23000

 
Prosjekt Fiskumelva

4000

10058

5400

Note 2

Badedam    

30000

 
Invetar og utstyr  

5990

   

Sum utgifter

25000

22218

70000

 
         


Note 1 : Gjelder også seminar

Note 2: Her er alle utgiftene i forbindelse med "elveseminar" i mars ført.

De øvrige "folkemøtene" er betalt av ØE kommune


Nettsiden oppdateres med eRedaktør