Elvemøte 15032007


 

 

Elvemøte 15.03.2007

Første møte for arbeid med elva 2007, sted Fiskum Grendehus

Tilstede: Hans-Thore Kjelsrud, Janne Fiskum, Nils Chr. Røed, Jens Slotfeldt, Per Erik Bergan, Alexander Hilleren, Øyvind Hilleren, Anne Hilleren, Peder Lundteigen, Per Øystein Klunderud , Svein-Otto Lundteigen, Vidar Pedersen, Gudbrand Molandsveen, Asbjørn Thomassen, Anders Stenshorne, Lars Granbakken

 

Forslag fra Fiskum Grendeutvalg til oppgaver for diskusjon langs Fiskumelva i 2007:

 • Gjøre opp ved fra hogst ved vannet
 • Etablere perioder med beite på Prestøya
 • Etablere badedam ovenfor jernbanen som hovedoppgave i 2007

Møtet ga følgende tilbakemelding og foreløpige føringer:

 1. En dugnadsoppgave vil være å fjerne brannrester av løe hos Alf og Janne Fiskum. Vi avtaler tid med grunneier så vil dette være en konkret jobb en ettermiddag.
 2. Forslag om å kontakte Eiker Arkiv/Bent Ek og finne informasjon om teglverket. Vi ønsker oss informasjonsskilt. Stilen for skilt og benker bør passe sammen og til miljøet ved elva.
 3. Benker, vi trenger nye benker. De vil trolig koste en del. Tung konstruksjon er å foretrekke slik at de ikke blir ødlagt.
 4. Ved, det blir ca. 10-12 favner med ved fra kommunen sin hogst ved vannet som må gjøres opp. De som har jobbet med ved er særlig Gudbrand og Vidar, de bør ha førsterett til å ta ut mer ved ut fra sin dugnadsinnsats. Men det er rom for å selge ved evt. gi det til organisasjoner som 4H og Idrettslaget. Vi sjekker om de har interesse.
 5. Det er tidligere foreslått 2 badedammer i Fiskumelva, en ut for Grendehuset og en ved Anfinnshølen. Grendeutvalget tenkte å starte med den lengst ned, men møtet konkluderte med at det ville bli en mye bedre badedam ved Anfinnshølen. Det vil trolig være større interesse for å få på plass en uteplass for hele familien. De fremøtte ønsket derfor å starte med Anfinnshølen. For å komme videre med badedam trenger vi å ta vannprøver (Anders iverksetter dette). Vi må ta en befaring med NVE (Anders undersøker) og med grunneier. På befaringen tar vi også med noen som vurdere gravearbeider Øyvind og Per Erik. Skolen som har ønsket seg dette som uteplass bør også inviteres med.
 6. Beite, for å holde vegitasjonen nede på Presteøya vurderer vi å sette ut sauer en periode. Før et beite kan starte vil vi gjøre en artsregistrering (Anders undersøker). Vi tar sikte på en periode med beite etter 20. juni, etter at de fleste aktivitene ved Gamlekirka er ferdige. Grendeutvalget tenker å kjøpe inn el-gjerde og låne sauer. Vi vurderer også å beite på området nedfor kirka. Edvard Lunteigen som leier store deler av områder vurderer permanet gjerde.
 7. Toalettet ved Gamlekirka bør vurderes på sikt slik at dette blir både mer hyggelig å bruke samt tilpasses bedre til miljøet.
 8. Vandring langs elva, er det froslag til. Kanskje vi kan få noen til å guide langs elva med fokus på kutur/biologi/ornitologi.
 9. Når passer det med dugnad. De fremmøtte foreslo dugnad på ukedager om våren, i helga til høsten. Vi prøver å sette ut konkrete oppgaver.
 10. Grendeutvalget inviterer til deltagelse i arbeidutvalg for Fiskumelva. Vi sjekker om noen i boligfeltet ved elva kan være med siden det blir dugnad på badedam i sommer, dette bør beboerne i området ha stor interesse av.

Grendeutvalget takker for god og positiv deltagelse. Det bør inviteres til et nytt møte om ikke lenge for å planlegge videre.

 

Referent
Lars


Nettsiden oppdateres med eRedaktør