Grendeutvalget gir gave til bygdefolket


Grendeutvalget gir gave til bygdefolket

 

 

Dette bildet er tegnet av kunstneren Joacim Christian Geelmuyden Gyldenkrantz Frich født i Bergen 1810, død i Christiania 1858. Etter hva vi er blitt forklart er det seinere blitt laget litografier av tegningen.

Da bildet stod i Eiker Avis en stund før jul fikk GU henvendelse fra en dame fra bygda som syntes dette bildet var veldig fint. Hun ba oss undersøke om det var mulig å få kjøpt det. Vi tok henne på ordet og nå henger bildet på biblioteket.

Tegningen er fra boken "Norge fremstillet i Tegninger" utgitt 1846-1848. Nils Christian Tønsberg samlet og ga ut materialet. Tegningene var laget av Norges beste tegnere og malere.

Joacim frich tegnet utsikten han hadde fra Dunserud.

 

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør