Jernbanekryssing


 

2007

Nå begynner resultatene å komme ned på papiret Asplan Viak begynt å oppsummer innspillene fra fremtidsverkstedet 11.11.06 og det første møtet med Øvre Eiker kommune og Grende utvalget er gjenomført. Svar fristen på skissene er 18 Januar. Det som er enda mer gledelig er at kommunen har besluttet å gjennomføre en tilleggstudie for undergang under dagens forutsetninger.

 

 

06.01.07 Skissene fra Asplan Viak er klar. I tillegg til å se dem her kan du også ta turen til Hummer & Kanari hvor dem er hengt opp på store plakater.

01

02

03

04

06

07

 

 

2006

11.11.06 Avsparket av reguleringsarbeidet og fremtidsverkstedet var en suksess!

Dagen ble delt inn 3 seksjoner

- åpning og motiveringspresentasjoner

- gruppe arbeid

- presentasjon fra gruppene

Før gruppearbeidet startet ble det servert en nydelig høst suppe fra Hummer og Kanari

Linda Lavvik fra gruppe 1 presenterer gruppen sine resultater fra gruppearbeid

Alle innspillene ble dokumentert og overbrakt til Asplan Viak som skal hjem og begynne arbeidet.

Neste aktivitet på fremdriftsplanen er å skape illustrasjoner. Det er også planlagt et møte med grendeutvalget tidlig i Desember.

---------------------------------------------------------------

Se brevet som er sendt ut fra kommunen og grendeutvalget

Kart over området som skal inkluderes

Forslag til fremdriftsplan for reguleringarbeidet pr oktober 2006

 

Gangkryssing av jernbanen ved Darbu stasjon

Jernbanelina ligge som en barriere igjennom tettstedet Darbu, med skolen, kirken og stasjonsbygningen på sydøstsiden av linja og tyngden av boligbebyggelse på den andre. Fram til 1970-tallet krysset Gamle Kongsbergvei linjen i plan ved Darbu stasjon. Overgangen ble stengt ette en ulykke som krevde menneskeliv. I tiden etter stengningen og frem til 2001 ble det bygget over 100 boliger på nordvestsiden avlinja og det ble satt av plass til ytterligere 70 boliger.

 

Jernbaneverket hadde frem til 2001 økt vekt på å sikre denne og andre banestrekninger. Det har blant annet sammenheng med innsetting av nye fjerntog, som både er mer stillegående og kjører fortere enn de gamle. Ved Darbu stasjon er sydgående togtrafikk skjult i en kurve, og det går maksimalt 3-4 sekunder fra toget blir synlig til passerer i høy hastighet. På stedet krysser daglig barn og voksne linja som vises igjennom oppgåtte stier nær den gamle overgangen. Holdningskampanjer ved skolen, gjerder og skilt har ikke stoppet denne trafikken.

 

Forstudie

For å utrede problemene og søke konstruktive løsninger gjorde Jerbaneverket og Øvre Eiker kommune en forprosjekt studie. Studien har lagt vekt på både økonomiske, tekniske og ikke minst løsninger som er tjenlige for samfunnet med tanke på reduserte gangavstander.

 

Studien har tatt for seg 4 forskjellige alternativer i tillegg til gangvei:

1. Overdekket bru vest for og nær stasjonsbygningen. Saksede ramper til plattform og gangvei til dagens tråkk mot skolen. Materiale tre eller stål. Ramper kan ha stålrister eller overbygg.

2. Kjøresterkt bru vest for for stasjonsbygningen, rampe lagt i sløyfe som knytter seg til plattform og dagens tråkk mot skolen. Materiale : betong

3. Overdekke bru plasser samme sted som alt 2. saksede ramper mot stasjonen og trapp mot tråkk på vestsiden av privat eiendom. Materiale: tre eller stål. Ramper kan ha stålrister eller overbygg.

 

 

 

 

 

4. Undergang i Gamle Kongsbergvei med ramper og trapper. Materiale: Betong og naturlig fjellskjæring.

Gangvei: Gangvei langs sydøstsiden av jernbanesporet, fra Nyveien til stasjonen. Enten som et selvstendig alternativ eller som supplement til annen kryssing.

 

Rapporten ble ferdig i 2002

 

Jarle Gjøsæther 23/8-2006


Nettsiden oppdateres med eRedaktør