Møtereferat 01-2008


 

 

Torsdag 03 Januar
Sted: Biblioteket

 • Tilstede:
  Linda Lavvik
  Eldbjørg Raaen
  Anne Hilleren
  Maren Sofie Lundteigen
  Jarle Gjøsæther
  Anders Stenshorne (delvis)
  Pelle ( Delvis)

 

 

Agenda

 • Årsmøte Torsdag 14 Februar2008
  • Regnskap
  • Budsjett
  • Årsrapport
  • Annonsering
  • Plakater
 • Planlegge møte 17 Januar
 • Presentasjon av nytt utkast til logo
 • Eventuelt
  • Motivasjonsseminar
  • Skap til "ildsjelvasen"
  • Industri ved lundebakken.
  • Bompenger til Kongsberg?
  • Lys på Fiskum Gamle Kirke
  • Årsmøte i Ungdomsgruppa

Årsmøte 14 Februar ,2008 kl 1900 på Fiskum Bibliotek

Regnskap :Godkjent med noen mindre kommentarer

 

Budsjett :Godkjent med noen mindre kommentarer

 

Annonsering : Samme aviser som ifjor. minst 20 dager før. Aksjon Eldbjørg

 

Plakater : Aksjon Jarle , Printing Aksjon Anders

 

Årsrapport: Aksjon Jarle/ Lars

 

Handlingsplan: Forslag lages til neste møte. Aksjon Jarle

 

Saksliste til Årsmøte:

 • Godkjenning av møteinnkalling
 • Valg av møteleder og referent
 • Årsberetning
 • Regnskap
 • Budsjett
 • Handlingsplan
 • Innkomne saker
 • Valg
 • Valg av revisor

Planlegge møte 17 Januar på Biblioteket

Planutvalget har lagt sitt møte til Fiskum 17 Januar.

Kl 1700-1730 diskuteres stedsutvikling på Fiskum i åpent møte.

 

Grendeutvalget presenterer styret, handlingsplanen for 2007/2008 og prosessen for å komme frem utkastet som foreligger. Aksjon Linda / Lars G

 

 

Presentasjon av nytt utkast til logo

Nytt utkast ble presentert. Det foreligger nå totalt 4 skisser. Den siste skissen ble valgt og vedtatt av styret. Logo presenteres på Årsmøtet. mulighetene for en liten profilmanual sjekkes. Aksjon Jarle

 

Eventuelt:

Motivasjonsseminar

Foredragsholder Tore F. er bekreftet og det er ønske om Hjallis i tillegg. Aksjon Eldbjørg

 

Skap til ildsjelvasen

ØEK ordner med et skap sammen med et skilt til ildsjelvasen. Aksjon Anders

 

Industri ved lundebakken.

Området i begynnelsen ved lundebakken benyttes til en form for industri og etter grendeutvalges synspunkt et lite representativt inngangsport til Fiskum. Hva kan gjøres? ØEK informerte om det det er en sak registrert og det vil bli etablert en flytting og omleggeing av området. Arbeidet starter allerede til sommeren.

 

Bompenger til Kongsberg?

Politikerene skal nå i Januar ta stilling til bompenger inn/ut av Kongsberg. les mer i LP..

dette kan få konsekvenser for Fiskum i form av ulemper med betaling for kjøring til kongsberg/Skollenborg samt lekkasje traffikk over gamleveien og igjennom sentrum.

Grendeutvalget følger med på utviklingen.

 

Lys på Fiskum Gamle Kirke?

Hadde det vert en god ide å lyssette også Fiskum Gamle kirke noen timer hver kveld?

Fiskum Grendeutvalg synes dette er en god ide som vil profilerer bygda positivt.

Vi sjekker med foreningen som driver kirken for vilje og eventuelt et videre samarbeid.

Aksjon Maren Sofie

 

Årsmøte i Ungdomsgruppa

Ungdomsgruppa holder årsmøte 14 Januar. Eldbjørg stiller som representant fra styret. Aksjon Eldbjørg


Nettsiden oppdateres med eRedaktør