Møtereferat 01.06.10


 

 

Møtereferat 1 juni

 

Tilstede :

Jarle H, Jarle G, Hans B ,Eldbjørg , Thomas, ,Anders,

Ikke tilstede : ,Per Magne, Even, Lars Grethe, Maria

Agenda
- Navnsaken, folkeavstemming

- Anfindsplass,dugnad og åpning

- Gangsti under jernbanebro

- Ny info fra kommunen

-Utsiktspunkt over fiskumvannet

- PR materiell - T.skjorter?

-Møtereferat fra sist møte

 

Aksjoner

- Årsberetning. Denne må legges ut Aksjon Lars

 

Navnesaken

Oppsummering fra møte.

Vi har ikke mottatt listene og vi må utsette avstemming.

Ny dato er 26 August

Vi må oppdatere til ny dato på WWW. Aksjon Thomas

Stemmestyre: Jorun Krekling, Arne Moen? Per Erik Bergan.

Tellekorps: Vi trenger 2 personer og en Vara: Anne Berit Haga, Steinar Lerberg, Kristen Bollerud. (vara)

Stemmeseddel sendes til Anders. OK: Vi trenger litt tykkere papir og trykking. Aksjon Anders

Vi trenger et "Mottat" stempel. Aksjon Eldbjørg

Hva er frister for å informere i forkant? Aksjon Grethe/Eldbjørg

Skal mannetalllisten være offentlig? Aksjon Grethe/Eldbjørg

Kan vi bruke fullmakter? Aksjon Grethe/Eldbjørg

Kan vi forhandstemme? Aksjon Grethe/Eldbjørg

Vi trenger utskrift av protokoll Aksjon Anders

Hvem kan stemme? Alle i Fiskum Preste sogn ihht til vedtak på årsmøtet avgrenset av vest for Såsenbekken.

Egen stemmekonvolutt for dem som ikke har 3322 som poststed

Aldersgrense. 16 År i løpet av 2010

Åpningstider: 1400 -2000

Informasjonsplan må utarbeides. Aksjon Eldbjørg

Eget møte før sommerferien for å planlegge av stemming. Aksjon Eldbjørg

 

Fiskumelva

Anfindshølen:

Filmdugnad. Det skal lages en film om dugnad om engasjement i lokalsamfunnet.

Vi bekrefter 8.6 og reservedag er 10.6. Mail sendt.

Dugnader i Mai

Tid for alle kvelder: 1800 - 2100

8 Juni Legge ut ferdigplen, Vanning,

21 juni - Siste finpuss til åpning.

Aksjoner:

Vi må informere velforening om datoer: Utført men det er få som stiller.

Vi sender ut E-post ut før hver dugnad. Aksjon Jarle

Vi må lage en egen plakat. Aksjon Hans B

Legge ut på www. OK.

Servering 8 juni Kommunen sponser. OK Hans Thor tar saken.

Vanning. etter 8 juni. Velforening? OK. Aggregat og 2 pumper. Vi spør om Asbjørn kan hjelpe til med å passe på. aksjon Jarle H

Hvem andre kan hjelpe oss med vanning? Aksjon Hans B

- Vi har sendt søknad om støtte Øvre Eiker Eiendomsselskap. Saken har vert i styremøte. Vi må sjekke resultatet. Aksjon Anders

Muntlig avtale er gjort med grunneier for bro og blir oppsummert i et møtereferat. Aksjon Anders

Vi trenger å avklare forlengelse av stien opp til skogsvei på andre siden. Vi må gjennomføre en befaring med etter at broen er på plass. Vi må vurdere både vinter og sommerbruk. Aksjon Anders

Vi har søkt om å bygge bro. OK

Vi har også søkt om ansvarsrett for ,stier, broer, gapahuk og scene. OK

Dugnad 8 juni.

Plenrulling - Arbeidsleder Jarle H

Vi trenger en 4 hjuling med henger for å kjøre opp til toppen av amfi. Aksjon Eldbjørg

Lastebil med kranebil og pallegaffel hadde vert "konge" Aksjon Jarle H

Montasje av krakker: Arbeidsleder Hans B

Et team 2 mann til å kjøre og montere benker. Bil og henger? Aksjon Hans B

Vi spør Per Einar Hoen om å delta i montasjen. Aksjon Hans B

Kan Per Røyne være med? Aksjon Jarle H

Ryddesag til dugnad. Aksjon Jarle G

Vi må ha en dugnad før 8 Juni -

Lørdag 5 juni kl 1500-1800 . Rake ut før ferdig plen rundt badedammen- Arbeidsleder Thomas

Mandag 7 juni. kl 1800 2100 Amfi kutte kvist, og rake. Klippe røtter i amfiet

Oppdatere www med nye datoer og sende ut mail. Aksjon Jarle G

Pressemelding om dugnad 8 juni. Aksjon Jarle G

- Prioritet 1: badeplass såing, ferdiplen på amfi, bålplass, stier,

Dato for åpning 23. juni .

Tid kl . 1800 - 2000

program:

Musikk, Dagfinn OK 2 små konserter. en i amfiet og en ved bålet. ØEK betaler.

Lydanlegg. Dagfinn stiller med dette. Aksjon Anders

Vi drar med strøm fra nærmeste hus. Aksjon Jarle H

Korps kan være med på åpning men må ha litt betalt. Ansvar ØEK/GU

Sandvolleballkamp inkludert ball? Kan FIL organisere dette for oss? Aksjon Hans B

Kan skolen hjelpe til med å rydde plassen før åpningen? Aksjon Jarle H

Kan vi få skolen til å lage en natursti? Aksjon Jarle H Alternativt 4H Aksjon Jarle G

Invitere ordfører. OK

Band og saks for snorklipping. Aksjon Eldbjørg

Vi må bekrefte åpning med banken. Dem må si noen velvalgte ord. Aksjon Eldbjørg

Tormod Sikkeland kommer dersom han har mulighet? Aksjon Anders

Kan vi sette ut servering til noen? 4H. Toleransereiser.

Alternativt så må vi handel inn: Aksjon Eldbjørg

500 pølser / lomper

20 l koke kaffe

50 liter saft.

Serverer Kaffe, pølser og Saft.

Bålkjele ved gapahuk. Aksjon Hans/Jarle G

Vi må informere/snakke med Brannvesenet om å brenne bål. Aksjon Thomas

Plan B i tilfelle regn: Presenninger & Partytelt. Aksjon Jarle

Parkering: Snakke med Asbjørn om jordet ved den lille badedam. OK.

Vi må lage en plakat med program. Aksjon Jarle

Pressemelding for åpning. Aksjon Jarle

Skilting for parkering. Aksjon Hans B

Søknad om scene hos Sparebanken Øst. Frist 1 juni. OK.

 

Lille badedam

Vi må henge opp livbøye og skilt. OK

 

Sti under jernbanen

Vi trenger flere skisser. OK

Befaring sammen med Sakshaug. Vi har snakket med han og han ser ingen problemer med å bygge en slik undergang. Vi må ta det opp med kommunen. Dersom dem ønsker det så kan han gi en kommentar.


Handlingsplan 2010 og fordeling av ansvarsoppgaver.

•Togstopp på Fiskum – Jarle G

•Jernbaneundergang - Lars G

•Stedsutvikling - Jarle G

•Kommunedelsplanen, Maria

•Videreutvikle elvestien langs Fiskumelva -Jarle H, Maria, Thomas , Hans B

•Avholde folkeavstemning for poststedsnavn, Eldbjørg, Grethe,

•Gjennomføre folkemøter og kursaktiviteter. Hans B

•Prestegården – Lars G

•Tilknytningsvei – Jarle G

•Dunserud Næringsområde - Jarle H

•Profil for grendeutvalget og bygda –WWW Thomas

•Finne ny trase for deler av stien som går fra Heimtun/ Ruudgårdene over til Åssida. Hans B

Kort status:

Godkjenning av reguleringsplanen.

Flomvurdering av NVE. er ferdig. Skal behandles i Planutvalget 2 juni.

Asplan Viak gjør så en oppdatering

Den skal være klar for godkjenning i kommunestyret senest i juni

Nye Saker

Ingen nye saker

 

 

Dato

Klokke

Ansvar kaffe/kake

5 januar

1900

Hans B

2 Februar

1900

Anne

2 Mars

1900

Jarle G

23 Mars

1900

Eldbjørg

4 Mai

1900

Grethe

1 Juni

1900

Jarle H

6 Juli

1900

FERIE

3 August

1900

Maria

7 sept

1900

Lars

5 oktober

1900

Hans B

2 November

1900

Jarle G

7 Desember

1900

Thomas

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør