Møtereferat 01.09.09


 

 

Møte : 1 September 2009

Tilstede : Jarle H, Jarle G, Eldbjørg, Lars(delvis), Maria, Anne( Delvis), Per Magne (delvis)

Ikke tilstede Hans-Thore , Hans B, Anne H. Anders S

 

 

Nedre badedam

Lage en tavle i samme stil som resten av elvestien har.

Tavlen er lovet ferdig i dag. ikke bekreftet. Vi henter og setter opp så snart som mulig.

Ansvar : Jarle H.

 

Lage et messingskilt med GU logo som kan brukes på oppslagstavle/skilt. Ikke ferdig.

Ansvar : Lars

 

Finne en dato sammen med banken til offisiell åpning.

Invitere aviser til åpningen.

Det tar 1 mnd å få plakett. Vi har foreslått flere datoer for banken i neste uke.

Kan vi sette opp dugnadstimer i regnskapet? Avventer svar fra banken.

Ansvar : Eldbjørg

 

Invitere ordfører og lokale politkere. Avventer dato.

Ansvar : Jarle G.

 

Selve åpning:

Dato: ?

Tid.kl 1800

T-Skjorter til alle som møter opp. Aksjon Jarle

Grilling av pølser

Brus, 50 stk

Kaffe.

 

Plakat på mail til anders. Aksjon Marie

Innkjøp Aksjon Eldbjørg.

Gassgrill. Aksjon Jarle H

Party telt. Aksjon Jarle G

Koke Kaffe. Aksjon Alle i GU

Pressemelding. Aksjon Jarle G

Klippe plen Aksjon Hans Thore/Asbjørn T

 

Øvre badedam

BADEDAM (Innspill fra Anders)

 • arkeologene har ingen motforestillinger til at arbeidet på stien forsetter (e-post i dag)
 • søknaden er sendt inn til byggesak (Thormod) - avventer nabovarsel
 • Hans Tore har fått bunken og skal "gå runden" - positive tilbakemeldinger dvs. ingen merknader forkorter behandlingstida "eleveperlemuslingsspesialist" under veis (neste uke?)
 • det er allerede en rapport vedørende biologisk mangfold for det aktuelle området - den ligger som "bakteppe" for kommende behandling av tiltakene på Øvre Badedam!
 • Byggesaksavdelingen befarer øvre badedam neste uke (tidspunkt usikkert per dato (Jarle H.?)
 • NVE - må ha punkter for hvor eventuelle kryssinger av elva skal ligge: skisse med høyde over vannet (normal vannføring) - dette er de kristisk punktene

 

Selve badedammen har ikke noen naboer og trenger ikke eget varsel.

Vi må behandle sti og badedam som to forskjellige saker.

 

Vi må søke om mer penger. Typiske søknader, Utescene, Tarzanløpe, Gapahuk. Aksjon Eldbjørg.

 

 

Vi har hatt møte med skolen. Vi fikk mange gode innspill. se egen mail.

Skolen blir med og rydder. Avtale er gjort fredag 4 sept kl 1415 for befaring. Aksjon Jarle H

 

Betongelementer til bru vil bli tilgjenglige fra kongsberg. Vi ønsker lage en bro som vi kommer over på trakkemaskin.

 

Vi trenger å tegne opp broer, gapahuk, scene. Vi kontakter Nils Harald Bogen. Aksjon Jarle H.

Prisestimat på hver del. Aksjon Jarle H.

 

Parkering. Kan vi bruke steinfyllingen? Krever søknad. H

 

Toalett. Kan vi anlegge en utedo? Anders

Dersom vi graver ned grøft så burde vi ta høyde for vann, kloakk, fiber, strøm,

 

Pir

PIR(Innspill fra Anders)

 • Befaring med arkeolog - førstkommende fredag kl. 12.00 - "Gamle-kirka"(Jarle H. kan stille)
 • Piren vil ligge i "ingenmannsland" - antageligvis Fyklesmannen som vil påberope seg eierskapet - dette har sammenheng med de nye kartene og at Fiskumvannet har endret sine strandlinjer siden forrige kartrunnlag. Stien vil gå noen få meter på Torsteins eiendom, videre på "gamlekirka/kommunens grunn og til slutt opplysningsvesenet.
 • Fylkesmannen er purret opp med melding om at det haster med å få svar på søknaden

Det må søkes kommunen om tillatelse til tiltak.

Vi kan innhente prisetilbud på brygger. Aksjon Jarle H

Vi må få kjøpt inn ankerfester, pris på snikker,

Så snart papirarbeidet er godkjent må vi begynne å kjøpe inn brygger og utstyr.

 

 

Adkomst Klunderudbakken

Anders skjerper seg

 

Prestegården

Opplysningvesenets fond har fortsatt ikke levert noen delingssøknad.

 

 • Prestegårdssaken er registrert (Lars sitt brev) - skal drøftes internt med plan, landbruk og kultur før svar/vurdering foreligger

Reguleringsplan

 

Flomvurdering mangler.

 

Arbeidene med grunnundersøkelsene er i gang - to befaringer er avholdt forrige uke. Vi vet omtrent når han er ferdig om 2 uker. Kommunestyrebehandling i November

 

Prestegårdskogen reguleringsplan

 

Maria har laget klar kommentarer. Vi tar bort setning om å støyskjerme for skytebanen. Setningen endres til det blir vurdert mulighet for at overskudsmasser blir brukt til å støyskjerme selve skytebanen.

Aksjon Maria

 

NEDFØRINGSVEI

 • Det er gjort henvendelse til vegvesenet om å henge seg på en undersøkelse av kulturminner der vegtraseen går.

 

STEINALDERFUNN

 • Kulturminnerådet blir kontaktet for å gi råd om hvordan nye funn bør sikres.

Det er vesentlig om det blir utgaving eller bare registrering. Vi ønsker en presentasjon av kommunen etter at kulturminnerådet er kontakt.

 

 

Løken næringsområde

Ingen ny informasjon siden sist møte.

 

 

Navnebytte

Status er at det ikke var mulig å få til i forbindelse med valget. Bent Ek har uttalt seg tydlig at tettstedet er Darbu og forslag om å endre poststed til Fiskum.

Eldbjørg har sendt brev til universitet og stedsnavns avdelingen og spurt om råd. Vi purrer på svaret.

 

 

 

Ny møteplan høstsesongen 2009

Hvis vi skal opprettholde 20. oktober som møte dag må vi skaffe annet møtelokale da lokalet er bortleid.

 

Dato Klokke Ansvar kaffe/kake
1. september 19.00 Jarle G.
15. september 19.00 Hans
6. oktober 19.00 Lars
20. oktober 19.00 Per Magne
3. november 19.00 Jarle H.
1. desember 19.00 Maria


 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør