Møtereferat 01.12.09


 

 

Møtereferat 01.12.09

 

 

 

Tilstede :

Jarle H, Jarle G, Lars, Hans-Thore, Per Magne, ,Anders S, Anne H,Maria,Grethe,Hans B

 

 

Ikke tilstede :

Eldbjørg

 

 

 

16

2005

Prestegården

Vi har inne en søknad om midler for undersøkelse. Ikke mottatt svar enda. Vi purrer.

Vi har sendt mail til kommunen men har ikke fått svar.

 

 

 

 

17

2005

Sti langs Fiskumelva

Nedre badedam

Vi har fått inn tilbud hvor formen koster 3500,- og 2000 for hvert skilt.

Kulturminnekontoret har føringerfor skilting.

Graverte skilt er neste alternativ. Pågår

Ansvar : Lars

 

 

 

 

Anfindshølen

Kommunen har behandlet og godkjent dispensasjonssøknad.

Kopi må sendes til Jarle H. Aksjon Anders S

Videre formell behandling må legges inn i reguleringsplanen for prestegårdsskogen fase 2.

 

 

 

 

Vi ønsker at kommunen tar kontakt med grunneier og lager til et utkast til avtaler.

Kommuneadvokaten setter opp et forslag til avtaler for:

  • Fugletårn,
  • Området ved butikken
  • Nedenfor gamlekirken og ut til vannet
  • Broer ved anfindshølen
  • Under jernbanen
  • Klunderudbakken

For å være forspent til arbeid til sommeren så burde vi lage til avtaler allerede nå.

Målet er et utkast fra advokaten kommer etter jul som sendes ut for kommentar i januar. Behandles i GU 2 februar 2010 Februar. Aksjon Anders

 

 

 

 

 

Pir

Vi har fått avslag på søknaden om å bygge pir ut i vannet.

Vi tar kontakt med Per Øystein K for å diskuterere muligheter til neste møte. Aksjon Lars

Vi gjennomfører et eget møte hvor vi tegner inn stien og lage en skisse for utsiktspunkt

Deltakere: Jarle G, Jarle H, Lars G, Hans Thore

Sted: Biblioteket

Dato: 15 Desember

Tid:1900

 

 

 

Vi må ta kontakt med banken og diskutere muligheter for å disponere penger på sti og en plass nede med vannet. Midler må oveføres til neste år.

Avventer til vi har begrunnelsen. Aksjon Jarle G

 

 

Vi trenger å skrive ut et kart med hvem som eier hvilken del. Overlevert i møtet.

I tillegg så trenger vi en naboliste.

Aksjon Anders

 

 

 

Sti under jernbanen

Vi snakker med Fiskum Vi har snakket med Plate & Sveis.

v/Tore. Ikke noe problem. Bolte noe inn i siden!

Det må tegnes opp en skisse. Pågår. Aksjon Lars

 

 

 

 

18

2005

Stedsutvikling

Reguleringsplan

Flomvurdering er fullført.

Arbeidene med grunnundersøkelsene er fullført. Rapport er kommet. Ingen funn.

Rådmannen ville ikke sette denne opp før jul. Det gjenstår kun noen små aksjoner.

Saken kommer ikke inn for kommunestyrebehandling i 2 februar.

 

 

 

 

14

2005

Tilknytningsvei

Papirkopi ble presentert på møtet. Vi må være i dialog videre under utarbeidelse av detaljplaner.

Vi må tenke på turstier og overskuddsmasser. Alternativer til skiløyper og lavvo.

Byggestart er planlagt til 2012.

Vi trenger helst elektronisk kopi av tegninger, men om ikke mulig papirkopier Aksjon Anders.

 

 

 

 

25

2007

Løken Næringsområde

 

Det kommer opp til behandling i desember møtet i kommunestyre.

 

 

 

 

35

2009

Arkeologisk funn

Arkeologisk steinalderfunn

Rapporten er ferdig og området blir fredet.

Rapporten er mottat og kan sendes til GU. Aksjon Anders S

 

Det er ønsket å grave ut området til sommeren dersom det blir tildelt nok penger.

Nytt planforslag til regulering blir basert på tildeling av penger og hvor mye penger det blir tildelt.

Selve funnstedet får tildelt plass i en ny reguleringsplan.

 

 

 

 

 

Navnebytte

Vedtak om at GU ønsker en folkeavstemning om vi skal ha Darbu eller Fiskum som poststedsnavn. Vår innstilling er Fiskum.

Vi sjekker med kommunene om reglene og kostnader for en folkeavstemming. Aksjon Eldbjørg

En Rådgivende folkeavstemming om å sende en søknad til kommunestyret. Et eget skolevalg?

 

 

 

13

2005

WWW side for Grendeutvalget

Forslag til forbedring og opplæring

Sette inn tellere. Aksjon Jarle

Ny versjon av programmet. Jarle

 

Nytt design? Flytte Kino til aktuelt. Aksjon Jarle

Kalle inn til et møte for å lage kjøreregler.

Lars G, Hans Thore, Eldbjørg. Bjørn N. FIL. Aksjon Jarle

 

 

Fiskum Info blekke.

Ja vi satser på 2 Ganger pr år.

Før årsmøtet og til skolestart.

Engasjere Bjørn N. Aksjon Eldbjørg

 

 

 

37

2009

Fortsatt togstopp på Darbu stasjon.

Vi må engasjere oss for å unngå at dette skjer

Vi har sendt inn spørsmål til ordfører hva dem har tenkt å gjøre for å forlenge plattformen.

Kan vi få Bjørn til å lage en historie om dette? Aksjon Eldbjørg

 

For at det skal være bli jernbane stopp så trenger vi en 350m perrong.

Vi trenger å jobbe med dette.

GU trenger å forberede saken. Hvor lang perrong kan vi lage?ca 280 m

Kommunen må gi oss en status på henvendelsen til jernbane verket og hvordan GU kan bidra.

Aksjon Anders

 

 

Årsmøtet 2010

Vi må vi aktivisere valgstyret. Utført.

Vi lager til en oversikt over hvem som er på valg og sender ut.

Vi inviterer dem til møtet i januar Aksjon Hans Thore

Dato for årsmøtet. 16 Februar

 

Terje har bekreftet at han kommer for å presentere gårdsnavn på Fiskum.

Presentasjon av Løken Næringsområde?

Presentasjon av steinalderfunnene? Ja det kan vi om vi ønsker

Togstopp på Darbu?

Avklarers i neste møte

 

Vi må lage til en årsrapport og handlingsplan. Aksjon Hans Thore

 

 

Informasjonsmøte med elevene på Heimtun

Utført 04.11. Litt enveis kommunikasjon.

 

 

Nye Krakker

Vi har kjøpt inn

2 stk av typen på bade dammen.

1 bord og 2 krakker

3 krakker er plassert ut på anfindshølen.

 

 

Nye Saker

Møteplan første tirsdag i mnd i hele 2010. servering fordeles på alle.

Middag på onkel Thor før årsmøtet, fredag 22 januar kl 2000.

 

 

 

 

 

Dato

Klokke

Ansvar kaffe/kake

5 januar 1900 Hans B
2 Februar 1900 Anne
2 Mars 1900  
6 April 1900  
4 Mai 1900  
1 Juni 1900  
6 Juli 1900  
3 August 1900  

7 sept

1900

 

5 oktober 1900  
2 November 1900  
7 Desember 1900  

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør