Møtereferat 02 2007


 

 

2. styremøte i Fiskum grendeutvalg 01.02.2007
Agenda

  • Årsmøte
  • Forrige møtereferat
  • Sak 11 & 18Stedsutvikling og jernbanekryssing. Oppsummering av møte med AV Kommentarer til skisser og plan for tilbakemeldinger. Møte for innspill.
  • Seminar
  • Kommentarer til Sundhaugen. Frist 14 Januar
  • Ut i Naturen Arr med Ulf

Tilstede: Maren, Eirin, Per(delvis) Eldbjørg, Hans, Anne (delvis), Anders


Valgkomiteen
Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid etter møte 01-2007.

Årsmøte 8 Februar. Kl 1900 på Grendehuset.

Forrige møtereferat
Flisekutter sjekkes om kjøp av brukt. Aksjon Anders
Vi bør legge inn info om bygdekino. Aksjon Maren og Eirin.

 

Sak 16-05 Prestegården
Pågår. Presentasjon av status på neste møte. Aksjon Anders

 

Sak 11 & 18 Stedsutvikling og jernbanekryssing.
Asplan Viak jobber videre med jernbanekryssing også undergang men er ikke ferdig med sitt forslag.

Folkemøte avhold 18 januar med nyttige innspill til stedsutvikling.


Dato: 26 April
Per Arne Dahl, Prest i modum, populær foredragsholder
Kostnadsramme opp til 6000,- innvilget. Det arbeides vider for å få en god pris og om vi få støtte fra noen foreninger? Aksjon Anne/Eldbjørg/Linda

Referent
Lars


Nettsiden oppdateres med eRedaktør