Møtereferat 02.02.10


 

 

Møtereferat 02.02.10

Tilstede :

Jarle H, Jarle G, , Hans-Thore, Anne H, Hans B ,Eldbjørg ,Anders S, Per Magne,

Ordfører

 

Ikke tilstede : Lars, Maria,Grethe

 

 

Presentasjon av årsrapport for ordføreren.

 

Ordføreren sier at vi er neste sted for stedsutvikling. Oppstart er januar 2011.

Ordføreren sier vi er godt forberedt til å motta midlene.

 

 

 

 

37

2009

Fortsatt togstopp på Darbu stasjon.

 

 

Innspill fra Ordførern. Kommunen kommer til å jobbe for å opprettholde togstopp.

Økt bolig, og industriområde er viktige elementer for tog stopp.

Buskerudbyen skal lage en handlingsplan hvor tog og kollektivtransport er viktig. Den skal signeres på fredag.

Kommunen har kommunikasjon med jernbaneverket igjen

 

 

 

Årsmøtet 2010

Vi må vi aktivisere valgstyret. Utført. Trengs purret. Aksjon Jarle og Hans Thore

 

 

 

Dato for årsmøtet. 16 Februar

 

Agenda:

Velkommen

 

Presentere gårdsnavn på Fiskum. Terje. kl 1910 - 1940 + 10 min

Agenda

Godkjenning av innkalling

Valg av møteleder og referent. Forslag Jarle leder og Lars referer

Årsrapport inkludert handlingsplan.

Regnskap

Budsjett

Valg oppsett. Aksjon Eldbjørg

Innkomne forslag

Poststedsnavn

 

 

Presentasjon av steinalderfunnene Bent Ek. 20 min

Plakat. Aksjon Jarle

Henge opp. Aksjon Hans Thore

Pressemelding med kopi til Bjørn Nebell. Aksjon Jarle

Fiskum Blekka skal ut før møte. I rute? Aksjon Eldbjørg

Servering: Kringle. Aksjon Eldbjørg

Kopper og Servietter. Aksjon Eldbjørg

Frukt, Eplemost. Aksjon Hans Thore

Kaffekanne: Alle

Papirkopier ca 25 stk. Sendes med Bent. Aksjon Anders

 

Gjennomgang av årsrapport og handlingsplan.

 

Kommentarer

Endre fra Dunserud til Løken.¨

Godkjent

 

Regnskap og Budsjett

Godkjent

 

 

 

Nye Saker

Søknader med frist 15 Februar.

DNB på prosjekter verdi over tid

Utsiktspunkt 300 000

Dugnadsinnsats: 500t

 

Presentasjon sendes. Elbjørg. Aksjon Jarle

 

Sparebanken Øst

Gapahuk - 200 000

Utescene

 

 

 

 

Dato

Klokke

Ansvar kaffe/kake

5 januar 1900 Hans B
2 Februar 1900 Anne
2 Mars 1900 Jarle G
6 April 1900  
4 Mai 1900  
1 Juni 1900  
6 Juli 1900  
3 August 1900  

7 sept

1900

 
5 oktober 1900  
2 November 1900  
7 Desember 1900

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør