Møtereferat 02.03.10


 

Tilstede :

Jarle H, Jarle G,Hans B ,Eldbjørg ,Anders S, Maria, Thomas,Grethe

 

Solveig, Inger Lise

 

Ikke tilstede : Lars,Per Magne, Even,

 

 

Diskusjon av rullering av kommuneplan:

 

Boligretninger

Tilkomst til nytt boligområde

Friluftsområder langs elven på bege side

Endre friluftsområde nord for elven fra planlagt

Utvidelse av friluftsområder oppover elven

Skiløyper og trase for ny lysløype etter nedførselvei

Utvide området til gamlekirken

Parkering til friluftsområder

Trafikksikkerhet

 

Agenda:
Introduksjon av nye medlemmer


Konstituering av styre
- Leder - Jarle G
- Nestleder - Jarle H
- Sekretær - Maria


Handlingsplan 2010 og fordeling av ansvarsoppgaver.

•Togstopp på Fiskum – Jarle G
•Jernbaneundergang - Lars G?
•Stedsutvikling - Jarle G
•Kommunedelsplanen, Maria
•Videreutvikle elvestien langs Fiskumelva -Jarle H, Maria, Thomas
•Avholde folkeavstemning for poststedsnavn, Eldbjørg, Grethe,
•Gjennomføre folkemøter og kursaktiviteter. Hans B
•Prestegården – ?
•Tilknytningsvei – ?
•Dunserud Næringsområde - ?
•Profil for grendeutvalget og bygda –WWW Thomas
•Finne ny trase for deler av stien som går fra Heimtun/ Ruudgårdene over til Åssida. ?

 


Møtereferat fra sist møte - Utsatt

 

 

Kort status:

 

Godkjenning av reguleringsplanen.

Flomvurdering pågår av NVE. lovet ferdig til 15 mars

Asplan Viak gjør så en oppdatering

Den skal være klar for godkjenning i kommunestyret senest i juni

 

Elvestien

Søknad om støtte fra eiker eiendomsutvikling sendes for å gjøre Arnfindshølen ferdig. Aksjon Jarle H

 

 

Nye Saker

 

Møtet 6 april fremskyndes til 23 Mars

 

 

 

Dato

Klokke

Ansvar kaffe/kake

5 januar 1900 Hans B
2 Februar 1900 Anne
2 Mars 1900 Jarle G
23 Mars 1900 Eldbjørg
4 Mai 1900 Grethe
1 Juni 1900 Jarle H
6 Juli 1900 Thomas
3 August 1900 Maria

7 sept

1900

Lars
5 oktober 1900 Hans B
2 November 1900 Jarle G
7 Desember 1900 Eldbjørg

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør