Møtereferat 03.08.10


 

 

Møtereferat 03.08.10

Møtereferat 8 August

 

Tilstede :

Jarle H, Jarle G, Hans B ,Eldbjørg , Thomas, ,Anders,

Ikke tilstede : ,Per Magne, Even, Lars Grethe, Maria

Agenda
- Navnsaken, folkeavstemming

Kommentarer til Infoskriv:

Rådgivende folkeavstemming

Det avholdes rådgivende folkeavstemming om poststedsnavnet 3322 Darbu skal endres til 3322 Fiskum

Sted: Biblioteket

Tid: 26. august kl 1400 - kl 2000

Forhåndstemming på biblioteket 19. august kl 1600 til kl 1800.

Stemmeberettigede er de som:

a.. * har postadresse 3322 Darbu og er født før 1. januar 1995

b.. * de som bor i Fiskum sogn med annen postadresse og er født før 1. januar 1995

De som ikke har postadresse 3322 Darbu står ikke i manntallslistene og må derfor legitimere seg med godkjent legitimasjon.

_____________________________________-

Reserve på telling er Kirsten Johnsen

Mannetallet trengs ikke legges ut på forhand.

Annonsering i DT og LP. Vi legger inn annonse tirsdag i neste uke 10 August. Aksjon Eldbjørg

Plakat: Vi lager klar plakat. Sende sammen med info avisen til kommunen. 15 stk

Stemmeseddel trykkes opp samtidig. Aksjon Anders

Rigging dagen føre valget Jarle H, Anne og Steinar

 

 

- Likviditet

Gjennomgang av økonomien i

 

- Gangsti under jernbanebro

Vi kommer ikke videre før Anders S er tilbak. Vi skal ha et møte med Jørgen Firing. Aksjon Jarle H

-Utsiktspunkt over fiskumvannet

Søknad må sendes. Aksjon Jarle.

Vi søker i Kongsberg en gang til.

 

-Møtereferat fra sist møte

Ok


Handlingsplan 2010 og fordeling av ansvarsoppgaver.

•Togstopp på Fiskum - Jarle G

•Jernbaneundergang - Lars G

•Stedsutvikling - Jarle G

•Kommunedelsplanen, Maria

•Videreutvikle elvestien langs Fiskumelva -Jarle H, Maria, Thomas , Hans B

•Avholde folkeavstemning for poststedsnavn, Eldbjørg, Grethe,

•Gjennomføre folkemøter og kursaktiviteter. Hans B

•Prestegården - Lars G

•Tilknytningsvei - Jarle G

•Dunserud Næringsområde - Jarle H

•Profil for grendeutvalget og bygda -WWW Thomas

•Finne ny trase for deler av stien som går fra Heimtun/ Ruudgårdene over til Åssida. Hans B

Anfindshølen:

Vi kan klippe i høst på dugnad men vi må jobbe for å få til en permanent ordning.

Fredag 6 : Thomas klipper. Låner sitteklipper hos Jarle G

Tirsdag 10: kantklipper. Svein R. ( Noen andre "pensjonister" som blir med?)

Vi sjekker om kommunen kan legge det inn på planen sin. Aksjon Jarle H

Nye Saker

Ingen nye saker

 

 

Dato

Klokke

Ansvar kaffe/kake

5 januar

1900

Hans B

2 Februar

1900

Anne

2 Mars

1900

Jarle G

23 Mars

1900

Eldbjørg

4 Mai

1900

Grethe

1 Juni

1900

Jarle H

6 Juli

1900

FERIE

3 August

1900

Maria

7 sept

1900

Lars

5 oktober

1900

Hans B

2 November

1900

Jarle G

7 Desember

1900

Thomas

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør