Møtereferat 03.11.09


 

 

Møtereferat 03.11.09

 

Tilstede :

Jarle H, Jarle G, , Lars, Hans-Thore, Per Magne, ,Anders S, Anne H,Maria

 

Ikke tilstede :

Grethe, Eldbjørg, Hans B

 

 

16

2005

Prestegården

Fiskum Gamle Kirke har tatt kontakt med kulturkontoret for å vurdere muligheten for fradeling av jorde øst for kirken. Det har kommet en formell henvendelse fra Knut Lande og Gamlekirken. Saken kommer opp i planutvalget i morgen og i kommunestyret om 14 dager. Vi har inne en søknad om midler for undersøkelse. Ikke mottatt svar enda. Vi purrer. Aksjon Lars

 

 

 

17

2005

Sti langs Fiskumelva

Nedre badedam

Vi har fått inn tilbud hvor formen koster 3500,- og 2000 for hvert skilt.

Kulturminnekontoret har føringerfor skilting.

Graverte skilt er neste alternativ. Pågår

Ansvar : Lars

 

Redningsbøye er mottatt. Settes opp til våren.

 

Anfindshølen

Kommunen lager til en dispensasjonssøknad. Den fremmes i morgen for behandling.

 

 

Vi har hatt både møte og befaring med grunneier. Det så greit ut men trenger litt betenkningstid.

Vi trenger å formalisere denne avtalen. Med fordel så burde vi hatt det med i kommuneplanen.

Vi ønsker at kommunen tar kontakt med grunneier og lager til et utkast til avtalene for begge broene og tilkobling av sti til lavvoen. Aksjon Anders S

 

For å være forspent til arbeid til sommeren så burde vi lage til avtaler allerede nå.

Vi trenger avtaler for:

Sti langs vannet

Området ved butikken

Under jernbanen

 

 

Vi trenger å avklare når og hvordan vi får tippemidler. Vi har nytt møte på tirsdag.

Pengene er tildelt. Kun det praktiske gjenstår.

Aksjon Eldbjørg

 

Vi planleggerå gjøre ferdig stien opp fra lille badedam. Ferdig planert!

 

 

Vi raker ut og sår til våren langs stien fra lille bade dam mot anfindshølen.

Skaffe 20 KG sekk frø og organisere dugnad sammen med Vel lag.

Rydde langs elven på vårdugnad.

Aksjon Hans Thore

 

 

Pir

Vi har fått avslag på søknaden om å bygge pir ut i vannet.

Vi venter på begrunnelsen på avslag. Vi purrer. Aksjon Anders

 

Vi må ta kontakt med banken og diskutere muligheter for å disponere penger på sti og en plass nede med vannet.

Midler må oveføres til neste år.

Avventer til vi har begrunnelsen. Aksjon Jarle G

 

Vi trenger å skrive ut et kart med hvem som eier hvilken del.

Aksjon Anders

 

Sti under jernbanen

Vi snakker med Fiskum Vi har snakket med Plate & Sveis.

v/Tore. Ikke noe problem. Bolte noe inn i siden!

Det må tegnes opp en skisse. Pågår. Aksjon Lars

 

Adkomst Klunderudbakken

Vi har hatt kontakt med grunneier. En trase er identifisert.

Anders må ta offisel kontakt med nabo.

Aksjon Anders

 

 

 

18

2005

Stedsutvikling

Reguleringsplan

Flomvurdering er fullført.

Arbeidene med grunnundersøkelsene er fullført. Rapport er kommet. Ingen funn.

Saken kommer ikke inn for kommunestyrebehandling i November. Neste mulighet er 16 Desember.

 

 

14

2005

Tilknytningsvei

Det er gjort noen arkeologiske stikk uten å finne noe.

Kommunen har bedt vegvesenet om å registrere dette og vurdere om det er behov for videre undersøkelser.

Reguleringsplan for nedføringsvei er laget og vi kan få en kopi. Sendes til jarle G før neste møte. Aksjon Anders.

 

 

 

25

2007

Løken Næringsområde

 

Kommer ikke opp 18.11 i kommunestyret for vedtak. Nest tirsdag skal det være møte mellom kommunen og grunneiere. Forslaget er da ferdig behandlet fra planavdelingen. Målet er å behandle det i desember kommunestyremøtet.

 

Arkeologisk steinalderfunn

Rapporten er ferdig og området blir fredet. Rapporten er mottat og kan sendes til GU. Aksjon Anders S

 

Vi lager til sak for GU.

 

35

2009

Arkeologisk funn

 

 

 

Navnebytte

Vedtak om at GU ønsker en folkeavstemning om vi skal ha Darbu eller Fiskum som poststedsnavn. Vår innstilling er Fiskum.

Vi sjekker med kommunene om reglene og kostnader for en folkeavstemming. Aksjon Eldbjørg

En Rådgivende folkeavstemming om å sende en søknad til kommunestyret. Et eget skolevalg?

 

 

13

2005

WWW side for Grendeutvalget


 

Forslag til forbedring og opplæring

Sette inn tellere. Aksjon Jarle

Ny versjon av programmet. Jarle

 

Nytt design? Flytte Kino til aktuelt. Aksjon Jarle

Kalle inn til et møte for å lage kjøreregler.

Lars G, Hans Thore, Eldbjørg. Bjørn N. FIL. Aksjon Jarle

 

Fiskum Info blekke.

Ja vi satser på 2 Ganger pr år.

Før årsmøtet og til skolestart.

Engasjere Bjørn N. Aksjon Eldbjørg

 

 

37

2009

Fortsatt togstopp på Darbu stasjon.

Vi må engasjere oss for å unngå at dette skjer

Vi har sendt inn spørsmål til ordfører hva dem har tenkt å gjøre for å forlenge plattformen.

Kan vi få Bjørn til å lage en historie om dette? Aksjon Eldbjørg

 

Årsmøtet 2010

Vi må vi aktivisere valgstyret. Utført.

Dato for årsmøtet. 16 Februar

Skal vi få Terje Larsen til å holde presentasjon om gårdsnavn på Fiskum?

Terje har bekreftet at han kommer.

Kan vi også ha en presentasjon av steinalderfunnene? Aksjon Anders S

 

Informasjonsmøte med elevene på Heimtun

Det er ønskelig at vi stiller opp og prater med elevene å ønsker dem velkommen til Fiskum. Aksjon Hans Thore

Planlagt til 04.11.

 

Nye Saker

 

Høring på planstrategier til kommuneplan 2010-2022.

Frist 10 November. Aksjon Alle

Vi kommenterer strategien til å gjenspeile gjeldene reguleringsplan. Aksjon Jarle G

 

Nye Krakker

Vi har tilbud på å kjøpe flere krakker. 2 stk 6000,- for en 3m krakk med ryggstø. og 2 stk uten rygg.

Vi ber om en samlet god pris. Aksjon Jarle H

 

 

 

Dato

Klokke

Ansvar kaffe/kake

     

1. desember

19.00

Maria

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør