Møtereferat 04 2007


 

 

Fiskum Grendeutvalg

Tilstede: Lars, Anders, Anne, Elbjørg

Sted: Biblioteket

Sak 11 2005 Jernbanekryssing

Vi ønsker å få til et møte og befaring med planutvalget 19 april kl 1600. Aksjon Anders


Vi setter ut pinner og merker opp de forskjellige alternativene på tirsdag 17 April. Aksjon Anders / Lars / Jarle

Møtet planlegges på biblioteket. Lån av biblioteket. Aksjon Jarle

Vi trenger et eget møte og forberede 17 April etter stikkeutsetting.

 

Sak 17 -2005 Elveprosjektet

Finne en dato like over påske for befaring med Harald Sakshaug fra NVE. Aksjon Anders
Vi trenger å fordele en del oppgaver på et nytt møte etter bearingen.


Rydding på prestøya,
Rydding langs vannet.
Oppgjør av veden. Før 1 juli.
Gjerde må settes opp i løpet av mai.

Biologisk befaring starter over påske.

Beite er planlagt i juni

Kommunen ønsker ikke å selge sin flisekutter.

Kan Fiskum være dugnadsted, og flisekutter etter 17 mai.? Har vi tilgang da?

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør