Møtereferat 04.05.10


 

 

Tilstede :

Jarle H, Jarle G,Hans B ,Eldbjørg , Thomas,Grethe ,Anders, Maria

Ikke tilstede : ,Per Magne, Even, Lars

 

Agenda
- Navnsaken, folkeavstemming

- Anfindsplass,dugnad og åpning

- Dugnad langs fiskumelva

- Film dugnad

- Årsberetning. Denne må legges ut Aksjon Lars

- Ny info fra kommunen

 

Navnesaken

 

Oppsummering fra møte.

Skatt sør (folkeregisteret) har ikke motatt saken enda!

Kommunen bekreftet at dem har sendt søknad.

Søknad skal behandles ( 14 dager) for så å signeres av kommunen.

Avstemmingen er utsatt. Forslag til ny dato 17 juni.

Vi må endre telst på dato på forrige referat til "forslag " Aksjon Jarle

Vi har 1 juni som sist frist for endelig bekreftelse på dato og gjennomføring.

 

Stemmestyre: Jorun Krekling, Arne Moen, Per Erik Bergan.

Tellekorps: Vi trenger 3 personer og en Vare Aksjon Eldbjørg

Stemmeseddel: Vi trenger litt tykkere papir og trykk. sendes til Anders. Aksjon Jarle

Vi trenger et "Mottat" stempel. Aksjon Eldbjørg

Hva er frister for å informere i forkant? Aksjon Grethe/Eldbjørg

Skal mannetall listen være offentlig? Aksjon Grethe/Eldbjørg

Kan vi bruke fullmakter? Aksjon Grethe/Eldbjørg

Kan vi forhandstemme? Aksjon Grethe/Eldbjørg

Vi trenger utskrift av protokoll Aksjon Anders

Hvem kan stemme? Det var ikke mulig å plukke i manntallet.

Det er kun dem som postadresse 3322 Darbu som kan stemme.

Aldersgrense. 16 År i løpet av 2010

Åpningstider: 1400 -2000

 

Informasjonsplan.

Fiskum Info ca 5 juni

Aviser ca 5 Juni

www 04.05. Topp oppslag Forslag til dato 17 Juni. Vi jobber med å forberede folkeavstemning. Aksjon Jarle

Pressemelding: 1 juni Aksjon Jarle

 

 

 

Fiskumelva

Vårdugnad: 8 Mai ,

Tidsrom : 1000 til 1600

Utstyr: Ryddesager, Trillebår,

Fremmøte på Prestøya.

 

Oppgaver:

- Stive opp nedre bro. Jarle G

- Forsterke sti med steiner.

- Rydde rekved langs hele elven

- Plukke søppel

- Rydde kratt langs stien fra lille badedam til Arnfindshølen. Ansvar Jarle H

 

 

- Servering kl 1300: Pølser stekt på takke, Aksjon Jarle

- Handling. søppel sekker, Pølser, Kaker, brus. Aksjon Eldbjørg

- Kaffe. En kanne hver. Aksjon Alle

- Plakater, Aksjon Maria

 

Anfindshølen:

Filmdugnad. Det skal lages en film om dugnad om engasjement i lokalsamfunnet.

Vi bekrefter 8.6 og reservedag er 10.6. Mail sendt.

 

Dugnader i Mai

Tid for alle kvelder: 1800 - 2100

 

18 Mai Raking og såing, pusse kanter. Utstyr: Raker, trillebår, krafser,

 

25 Mai Raking og såing, pusse kanter, montere møbler, Utstyr: Raker, trillebår, krafser,

 

8 Juni Legge ut ferdigplen, Vanning,

 

21 juni - Siste finpuss til åpning.

 

Aksjoner:

Vi må informere velforening om datoer: Aksjon Hans

Legge ut på www. Aksjon Jarle G

Serving 18. og 25. mai. Kaffe& kaker/kjeks Aksjon Alle

Servering 8 juni Kommunen sponser Aksjon Hans B.

Vanning. etter 8 juni. Velforening? Aksjon Hans B

 

 

- Vi har sendt søknad om støtte Øvre Eiendomsselskap.

Vi har purret, men dem mente det var for mye. Saken skulle tas opp på årsmøtet.

Vi må sjekke resultatet. Aksjon Anders

 

- Rød granittstein. Ja vi tar noen lass. Store flate steiner, ca kr 500 lasset. Ok.

 

Vi trenger avtaler med grunneier for bro. Aksjon Anders

Vi trenger å avklare forlengelse av stien opp til skogsvei på andre siden. Aksjon anders

Vi søker om bygging av scene og broer. Aksjon Jarle H

 

 

- Prioritet 1: badeplass såing, ferdiplen på amfi, bålplass, stier,

 

Dato for åpning 23. juni .

Tid kl . 1800 - 2000

program:

Musikk, Dagfinn? Groovy Company? Aksjon Jarle H

Grilling

 

Søknad for åpning til sparebanken øst. Vi har søkt men fikk ikke.

Vi har søkt kultumidler til åpning.

Kan korps være med på åpning. Aksjon Lars G

Invitere ordfører. Aksjon Jarle G

 

Parkering: Snakke med Asbjørn om jordet ved den lille badedam. OK.

 

Søknad om scene hos Sparebanken Øst. Frist 1 juni. Aksjon Eldbjørg.

 

Lille badedam

Vi må henge opp livbøye og skilt. Aksjon Jarle G

 

Sti under jernbanen

Vi trenger flere skisser. Vi purrer. Aksjon Lars G

Befaring sammen med Sakshaug. Vi sjekker tilgjenglighet for befaring i løpet av april. Aksjon Jarle H

 


Handlingsplan 2010 og fordeling av ansvarsoppgaver.

•Togstopp på Fiskum – Jarle G
•Jernbaneundergang - Lars G
•Stedsutvikling - Jarle G
•Kommunedelsplanen, Maria
•Videreutvikle elvestien langs Fiskumelva -Jarle H, Maria, Thomas , Hans B
•Avholde folkeavstemning for poststedsnavn, Eldbjørg, Grethe,
•Gjennomføre folkemøter og kursaktiviteter. Hans B
•Prestegården – Lars G
•Tilknytningsvei – Jarle G
•Dunserud Næringsområde - Jarle H
•Profil for grendeutvalget og bygda –WWW Thomas
•Finne ny trase for deler av stien som går fra Heimtun/ Ruudgårdene over til Åssida. Hans B

 

 

Kort status:

 

Godkjenning av reguleringsplanen.

Flomvurdering pågår av NVE. lovet ferdig til 15 mars

Asplan Viak gjør så en oppdatering

Den skal være klar for godkjenning i kommunestyret senest i juni

 

 

Nye Saker

 

 

Dato

Klokke

Ansvar kaffe/kake

5 januar 1900 Hans B
2 Februar 1900 Anne
2 Mars 1900 Jarle G
23 Mars 1900 Eldbjørg
4 Mai 1900 Grethe
1 Juni 1900 Jarle H
6 Juli 1900 Thomas
3 August 1900 Maria

7 sept

1900

Lars
5 oktober 1900 Hans B
2 November 1900 Jarle G
7 Desember 1900 Eldbjørg

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør