Møtereferat 04.06.09


 

 

Tilstede : Jarle H, Grethe G, Eldbjørg, Per Magne, Anne, Hans-Thore

 

 

 

Prestegården

Ikke mye har skjedd siden møte 7. mai.

 

Bør Grendeutvalget lage en ønskeliste over hva vi synes Prestegården skal brukes til

 

Få til et møte med ordfører og varaordfører for å bringe på det rene hva kommunen ser for seg. Sjekke om Lars kan være med på dette ?

 

Sjekke med Jarle G. om han har referat fra Ide dugnaden som også omhandlet Prestegården

 

Aksjon : Hans-Thore

 

Gamle kirkas venner bør være med til råds.

 

Aksjon : Anders

 

 

Elvesti.

Badedam/elvesti

Planutvalget godkjente dispensasjonssøknaden og byggesak starter behandlingen neste uke. Byggesak avholder befaring i starten av neste uke sammen med entreprenør som er valgt for arbeidene.

 

Jarle Huseby Entreprenør AS har levert alle papirer som trengs for behandling av ansvarsrett.

 

Universell utforming av stien må også ta hensyn til synshemmede, dette gjøres via ledelinjer.

 

Aksjon : Anders

 

Ta kontakt med Darbu skole og gi de skisser over øvre badedam.

 

Aksjon : Hans-Thore

 

Pir

Behandles i planutvalget 16. juni. Anders arbeider med saksfremlegg og sørger deretter for søknad til fylkesmannen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dunserud Næringsområde

Det er avholdt møte med representanter fra grunneierne. Grunneierne ønsket et mer offensivt bruk av området. Asplan Viak kommer met et nytt utkast. Kommunen kjører reguleringsplanen, deretter overtar grunneierne ansvaret.

 

Prosessen er i rute.

 

Prestegårdskogen Fase II

Det vil bli en blanding mellom eneboliger, tomannsboliger og tremannsboliger.

Forslag om at Åleveien går inn på tilknytningsveien. Man må da påse at veien blir utformet slik at farten holdes nede uten bruk av fartsdempere..

 

Reguleringsplan blir lagt ut for høring før 1. juli.

 

Det ligger vedtak i kommunen på at Åleveien skal være 30 sone, dette må effektueres.

 

Aksjon : Anders

 

Sykkelløype

Sykkelløypen ligger helt opp mot jernbanen, Gjerdet til jernbanen er falt ned på store deler. For at sikkerheten skal ivaretas må gjerdet rustes opp, ansvare for dette ligger hos Jernbaneverket.

 

Aksjon : Anders

 

Navnvalg Fiskum - Darbu

Da navnvalg viser seg å være mer betent enn antatt vil grendeutvalget søke en bredere debattgruppe en tidligere. Vi vil prøve å ta kontakt med lag og foreninger på Fiskum og invitere disse til debatt/arbeidsgruppe.

 

Aksjon : Hans-Thore

 

Adkomst Klunderudbakken

Det må gjøres avtale med Tom Ole Raaen og Einar Klevstul for å sikre en permanent løsning.

 

Aksjon : Anders

 

 

 

 

Neste møte :

 

Torsdag 29. juni kl 19.00


Nettsiden oppdateres med eRedaktør