møtereferat 05 2007


 

 

5. styremøte i Fiskum grendeutvalg 01.02.2007

 

Tilstede: Jarle, Eldbjørg, Maren, Jens, Anders og Lars.


Agenda

 

- Jernbanekryssing Siste status.

 

Innspill til punkter for diskusjon av prosessen formidlet til Anders.

Tentativt møte mandag 14 Mai med ØEK, kommer tilbake med bekreftelse, for gjennomgang av misnøye med prosessen.

 

- Sti langs elva

  • Oppsummering fra befaring med NVE Nyttig. Vi fikk strukturert informasjonen. Undergang er absolutt mulig.
  • Bru under jernbanen Vi trenger en tegning, fotomontasje, en vurdering av sikkerhet. Vi tar kontakt med Fiskum Plate & Sveis. Aksjon Lars
  • Liten Badedam gjennomgang med fylkesmannen Frist 1 Juni. Aksjon Anders
  • Stor Badedam Avklaring fra biologer, frist 1 juni Aksjon Anders Vi melder fra til Eiker eiendomsutvikling om at vi rydder sti og noen trær. Frist 21 Mai Aksjon Anders Vi har ambisjon om å kalle inn gruppa 7 juni. Aksjon Lars/Jens
  • Ved dugnad lørdag 2 juni ? Vedmaskiner - Jens. Lapp/Info ringe rundt til dem som var med på møtet. Jarle. Sekker+ div utstyr. GU kjøper inn både store og små sekker. Aksjon Jarle. Mat? Kringle & Kaffe Eldbjørg ·
  • Status botanisk undersøkelse. Frist 1 Juni · Gjerde til sauer. Behandles på møtet 7 juni · Ny bro over til prestøya? Vi trenger 2 stk stolper. Anders sjekker.

 

- Profil for GU · Hvem er dere? · Hva er grunnen til at dere eksisterer? · Hvem skal dere snakke med? · Hvilke elementer beskriver oss i nå tid og fremtid? · Typiske elementer vi assosierer oss med · Hva er det vi ikke assosierer oss med - Ny nedføringsvei o Hva betyr vedtaket i Fylkestinget? Ikke behandlet pga. tid.

 

- WWW side Vi har fått to henvendelser fra Fiskum Barnekor og barne og ungdomsteateret. Send innspill til Lars og Jarle Ungdomsgruppa informerer Arrangement på Sundhaugen, tidlig september, lokale band, Bygdekino må flyttes fra biblioteket. Vi vurderer Karslvang. Pris og avtale utarbeides.

 

- Søknad om penger til glass epler på skolen. 500 kr ? OK innvilget

 

 

Referent
Lars


Nettsiden oppdateres med eRedaktør