Møtereferat 05.01.10


 

Møtereferat 05.01.10

 

 

Tilstede :

Jarle H, Jarle G, Lars, Hans-Thore, Anne H,Maria, Grethe, Hans B ,Eldbjørg

Ikke tilstede : Per Magne,Anders S

 

 

 

16

2005

Prestegården

Vi har inne en søknad om midler for undersøkelse. Ikke mottatt svar enda.

Vi purrer. Vi har sendt mail til kommunen men har ikke fått svar.

Vi purrer en gang til.

 

 

 

17

2005

Sti langs Fiskumelva

Nedre badedam

Vi har fått inn tilbud hvor formen koster 3500,- og 2000 for hvert skilt.

Kulturminnekontoret har føringer for skilting.

Graverte skilt er neste alternativ. Pågår

Ansvar : Lars

 

 

 

Anfindshølen

Kommunen har behandlet og godkjent dispensasjonssøknad.

Kopi må sendes til Jarle H. Aksjon Anders S

Videre formell behandling må legges inn i reguleringsplanen for prestegårdsskogen fase 2.

 

 

Vi ønsker at kommunen tar kontakt med grunneier og lager til et utkast til avtaler.

Kommuneadvokaten setter opp et forslag til avtaler for:

  • Fugletårn,
  • Området ved butikken
  • Nedenfor gamlekirken og ut til vannet
  • Broer ved anfindshølen
  • Under jernbanen
  • Klunderudbakken

For å være forspent til arbeid til sommeren så burde vi lage til avtaler allerede nå.

Målet er et utkast fra advokaten kommer etter jul som sendes ut for kommentar i januar. Behandles i GU 2 februar 2010 Februar. Aksjon Anders

 

 

Vi ønsker er en vurdering av grunneigere videre oppover langs elven fra Arnfinnshølen til Gulliksrud. Kan vi forlenge stien og lage en bro over til sør siden? Aksjon Anders

 

Pir

Vi har fått avslag på søknaden om å bygge pir ut i vannet.

Vi har kontaktet Per Øystein K og diskuterert muligheter.

Viktige punkter for han er beitområder, materialvalg og universiell utforming.

Vi ønsker å holde kontakten og at han hjelper oss videre i prosessen.

 

 

 

Vi har kontaktet banken og diskutert muligheter for å disponere penger på sti og utsiktspunkt. Dette blir nå vurdert av banken. Følges opp. Aksjon Jarle

 

Vi trenger en naboliste til området. Aksjon Anders

 

Neste trinn blir å kalle inn til et møte med Per Øystein.

Hans, Lars, Hans Thore, Jarle G, Jarle H

Dato: 14 Januar.

Kontakte Øystein K. Aksjon Lars

Kl 1900, Biblioteket Aksjon Jarle

 

 

 

Sti under jernbanen

Vi snakker med Fiskum Vi har snakket med Plate & Sveis.

v/Tore. Ikke noe problem. Bolte noe inn i siden!

Det må tegnes opp en skisse. Pågår. Aksjon Lars

 

 

 

18

2005

Stedsutvikling

Reguleringsplan

Saken kommer ikke inn for kommunestyrebehandling før i februar.

 

 

 

 

14

2005

Tilknytningsvei

Papirkopi ble presentert på møtet. Vi må være i dialog videre under utarbeidelse av detaljplaner.

Vi må tenke på turstier og overskuddsmasser. Alternativer til skiløyper og lavvo.

Byggestart er planlagt til 2012.

Vi trenger helst elektronisk kopi av tegninger, men om ikke mulig papirkopier Aksjon Anders.

 

 

 

25

2007

Løken Næringsområde

Det kommer opp til behandling i desember møtet i kommunestyre.

 

 

 

 

35

2009

Arkeologisk funn

Arkeologisk steinalderfunn

Rapporten er mottat og kan sendes til GU. Aksjon Anders S

 

Det er ønsket å grave ut området til sommeren dersom det blir tildelt nok penger.

Nytt planforslag til regulering blir basert på tildeling av penger og hvor mye penger det blir tildelt. Selve funnstedet får tildelt plass i en ny reguleringsplan.

 

 

 

 

38 2010 Folkeavstemming om bytte av postnavn

 

Vedtak om at GU ønsker en folkeavstemning om vi skal ha Darbu eller Fiskum som poststedsnavn. Vår innstilling er Fiskum.

Vi har sjekket med kommunene om reglene og kostnader for en folkeavstemming.

Det er opp til oss om vi ønsker å gjennomføre en folkeavstemming.

Vi må bestemme aldersgrense og opprette et stemme styre.

GU er ansvarlig for gjennomføring.

 

Vi legger det inn som en sak til årsmøtet:

Gjennomføre en rådgivende folkeavstemming og sende resultatet til kommunestyret for beslutning dersom det er flertall for å endre postnavn til Fiskum.

Forslag 3322 Fiskum

Alder 16 år.

Aksjon Eldbjørg

 

 

 

13

2005

WWW side for Grendeutvalget

Forslag til forbedring og opplæring

Ny versjon av programmet. Jarle

 

Kalle inn til et møte for å lage kjøreregler.

Lars G, Hans Thore, Eldbjørg. Bjørn N. FIL. Aksjon Jarle

 

 

Fiskum Info blekke.

Visatser på 2 Ganger pr år.

Før årsmøtet og like etter skolestart.

Bjørn N er engasjert.

 

 

 

37

2009

Fortsatt togstopp på Darbu stasjon.

Vi må engasjere oss for å unngå at dette skjer

Vi har sendt inn spørsmål til ordfører hva dem har tenkt å gjøre for å forlenge plattformen.

 

Bjørn N lager en historie om dette.

 

For at det skal være bli jernbane stopp så trenger vi en 350m perrong.

Vi trenger å jobbe med dette som en prioritert sak.

GU trenger å forberede saken. Hvor lang perrong kan vi lage?ca 280 m

Kommunen må gi oss en status på henvendelsen til jernbane verket og hvordan GU kan bidra.

Aksjon Anders

 

Vi trenger noen positve artikler i avvisene:

- En statistikk undersøkelse fra skolen. Aksjon Jarle

- Per Olaf / Anders W / Trond H / ( Hele buskerud benken er aktuelle) Aksjon Anne/ Pelle/ Eldbjørg

-

Vi inviterer ordfører på neste GU møtet. Aksjon Jarle

Fortelle status på stopp av jernbanen.

 

 

Årsmøtet 2010

Vi må vi aktivisere valgstyret. Utført.

Oversikt over hvem som er på valg er laget og blir sendt til Pelle. Aksjon Hans Thore

 

 

Dato for årsmøtet. 16 Februar

Agenda:

 

 

Presentere gårdsnavn på Fiskum.

 

Presentasjon av steinalderfunnene

Vi må lage til en årsrapport og handlingsplan. Aksjon Hans Thore

 

Middag på onkel Thor før årsmøtet, fredag 22 januar kl 2000.

 

Nye Saker

Kontantbeholdningen vår er kritisk på grunn av sen etterbetaling av tippemidler.

Vi må ta kontakt med Kommunen om midlertidig tilskudd. Aksjon Eldbjørg

 

 

 

 

Dato

Klokke

Ansvar kaffe/kake

5 januar 1900 Hans B
2 Februar 1900 Anne
2 Mars 1900  
6 April 1900  
4 Mai 1900  
1 Juni 1900  
6 Juli 1900  
3 August 1900  

7 sept

1900

 

5 oktober 1900  
2 November 1900  
7 Desember 1900

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør