Møtereferat 05.02.09


 

 

 

Styremøte Fiskum Grendeutvalg. 5 Februar

Tilstede: Anne, Hans Tore, Jarle Eldbjørg, Maria (Delvis)

 

Saksliste

 • Fiskum Info informasjonskriv for Februar
 • Årsmøte

 

 

Fiskum Info

Gjennomgang av innhold til Fiskum Info skriv for Februar.

 

Årsmøtet

Vi legger inn sak til årsmøtet om navnbytte. Fra Darbu til Fiskum.

Bjørn engasjeres til å presentere det historiske grunnlaget.

 

Gjennomgang av Regnskap for 2009.

 

Gjennomgang av budsjtt 2009.

Vi må sjekke om føring av inntekter fra 2008 skal føres opp på budsjett 2009. Aksjon Eldbjørg

 

Årsberetning

 

Aksjon Lars

 

Handlingsplan 2009

 • Neste tettsted i ØEK – vi jobber videre med å posisjonere Fiskum som neste tettsted ØEK skal oppgradere.
 • Jernbaneundergang – Følge opp kommentarer fra høring å jobbe for å få en så tidlig byggestart som mulig.
 • Stedsutvikling – Følge opp kommentarer fra høring å utarbeide en plan for prioritering av stedsutviklingsmidler.
 • Videreutvikle sti langs Fiskumelva – utvalget vil jobbe for å forlenge sti fra vannet opp til Arnfinnshølen, pir ut i Fiskumvannet, lille og store badedam.
 • Gjennomføre folkemøter og kursaktiviteter.
 • Prestegården – vi jobber videre med å finne en løsning
 • Profil for grendeutvalget og bygda – arbeide med å profilere den nye logoen og skape en identitet.
 • Stadfeste navn på byda.
 • Følge opp at planleggingen av Dunserud Næringsområde skjer ihht grendeutvalgets føringer.
 • Tilknytningsvei

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør