Møtereferat 05.03.09


 

 

Møte : 5. mars 2009

 

Tilstede : Lars, Eldbjørg, Jarle H, Anne, Hans-Thore

Forfall : Maria, Hans B, Jarle J, Anders

1. Årsmøte referat

Referatet godkjent

2. Konstituering av det nye styret

 

Navn

Verv

Telefon

Mobil

e-mail

 

Lars Granbakken

Leder 1. halvår

Nestleder 2. halvår

32750403 95885393

larsg@online.no

 

Jarle Gjøsæther

Vara 1. halvår.

Leder 2. halvår

32750548 97142308

jarlegj@online.no

 

Jarle Huseby

Nestleder 1. halvår

3.styremedlem 1 ½ år

32750438 99240805 hawib@frisurf.no  
Eldbjørg Raaen Kasserer  

91532380

elg.en@c2i.net

 

Anne Hilleren

Sekretær

32750698 90858666

agjengen@online.no

 
Hans-Thore Kjelsrud

Sekretær

32750666

93402714

hkjelsru@online.no

 
Hans Bakkerud

1. styremedlem

32754484

92092519

   

Maria Bråthen

2. styremedlem

32751199 92644907 maria.victor@hotmail.com  

Per Magne Doull

1. varamedlem

32759513

97054429

per-magne@prosjektcompaniet.no

 
Grethe Gulliksrud

2. varamedlem

32750421

     

Kjersti Havik

3. varamedlem  

95231993

havik@online.no

 

 

Styret vil i 2009 ha 8 representanter pga Anne og Hans-Thore deler sekretærvervet.

 

Følgende er på valg i 2010 :

Lars Granbakken, Anne Hilleren og Hans-Thore Kjelsrud

 

3. Elveprosjekt

Pir :

Tormodd i 13-3 har lagd et nytt forslag som er positivt mottatt i fylket.

Anders følger opp dette.

Man må være bevist på materialvalg med tanke på at det er voldsomme krefter i isen, det blir foreslått bruk av betong, stein etc. Ref flytebrygga til MS Ekeren.

 

Badedam :

Det er avholt befaring med Ole Temtemoen angående hogst rundt badedammene samt stien mellom disse. Man vil avvente hogst til det har blitt mindre snø. Man må avklare det økonomiske rundt hogsten.

Aksjon : Lars

 

Skulle nåværende løsning være føre til nevneverdig økonomisk belastning vil man søke andre alternativer.

Det har vært kontakt mellom badedammens arbeidsgruppen v/Per Magne Doull og Eiker Grøntmiljø.

Grendeutvalget ønsker å få en statusrapport om arbeidene. Vi ønsker derfor et eget status og arbeidsmøte for Grendeutvalget og arbeidsgruppa sin representant

torsdag 19. mars kl. 19.00 på bibloteket.

Aksjon : Hans-Thore

 

Eldbjørg sørger for plass på bibloteket.

 

4. Navnvalg

Invitere Majken i Øvre Eiker kommune til grendeutvalgsmøte 19. mars eller 2. april for å redgjøre for hva vi man må forholde seg til i forhold til folkeavstemming etc.

Aksjon : Anne

(Maiken prøver å få med seg en person fra fylket som er ”ekspert”)

 

5. Folkemøte 29. april

Færøvik skal holde foredrag på Buskerud Folkehøyskole. Inngang kr. 100,-

Stormakten Kina – venn eller fiende

Aksjon : Eldbjørg

Eldbjørg trenger hjelp fra en person. Velges på neste møte.

 

6. Flerbrukshus

Etter Grendeutvalgets oppfattning ble arbeidsgruppens mandat å starte planleggingsarbeidene for et flerbrukshus/hall som skulle fylle Fiskums behov for forsamlingslokale, grendehus, ungdomslokaler etc. Grendeutvalget ønsker å få en staturrapport fra arbeidsgruppa. Arbeidsgruppas leder Thomas Olaussen inviteres til grendeutvalgsmøte 2. aprli.

Aksjon : Hans-Thore

 

7. Dunserud Industriområde

Grendeutvalget er bekymret for fremdriften og mener derfor at kommunen bør henstille til at grunneierne organiserer slik at planleggingsarbeidene kan videreføres.

Man bør også finne ut hva man gjør med vann og avløp og hvem som tar kostnadene.

Aksjon : Anders

 

Neste møte :

Torsdag 19. mars kl 19.00. evt. kl. 18.30 hvis Majken kommer.

Nærmere beskjed vil bli gitt.

 

Servering :

Kaffe : Anne

Kake : Eldbjørg


Nettsiden oppdateres med eRedaktør