Møtereferat 06-2008


 

 

Torsdag 05 juni 2008

Sted: Bibliotek

 

Tilstede:

Kim Lande Johannessen

Eldbjørg Raaen

Maren Lundteigen

Anne Hilleren

Jarle Gjøsæther

Hans Tore Kjeldsrud

Lars Granbakken

 

Agenda:

1.Gjennomgang av status og nødvendige tiltak per ansvarsområde
a.Anne (Jernbanekryssing og lobbyering) og Anders (kommunal representant)
i.Kort orientering om siste nytt av interesse fra kommunens organer
b.Kim (Fiskumelvsti, Dunserud og generelt)
i.Dugnad 7. juni kl. 10: Mål, aktivitetsforslag og forberedelser
ii.Ønsker om navneendringer: Darbu à Fiskum og Kongsbergveien à Fiskumsletta
iii.Ønske om skilt ved start av elvesti med forbud om bruk av åpen ild
iv.Ønske om etablering av prosjektgruppe for aktivitetshus – hvem vil lede?
c.Jarle (Webredaktør, velkomst- og infosjef)
i.T-Skjorte visning og presentasjon
ii.Hvordan ønske alle nye innflyttere velkommen og når?
iii.Hvordan og når få fiskum.info minst like brukervennlig som skotselv.info?
d.Hans Thore (Ungdomsgruppa og co-leder Fiskumelvsti)
i.Status ungdomsaktiviteter (hvordan styrke ytterligere?)
ii.Hvordan (hvis mulig) få gjenåpnet Klunderudbakken for almenn adgang?
iii.Ønske fra grunneier om fjerning av 50 m elvesti mot Karlsvang – hvordan løse?
e.Thomas (Fiskum IL)
i.Hvordan respondere på ønske om forlenging og kvisting av lysløype til Heimtun?
ii.Kommunal plan for fysisk aktivitet og idrett – hvilken kommentar bør vi gi?
f.Lars (sekretær og veitalsmann)
i.Status nedføringsvei fra E134, evt. hvordan bli kompensert hvis utsatt?
ii.Ønske om gangsti mellom Ørretveien og gamleveien – Hvordan ta videre?
iii.Ønske om 30-sone på hele Åleveien og tilgrensende områder – hvordan ta videre?
g.Eldbjørg (kasserer og sosialsjef)
i.Ønske fra Janne om at GU arrangerer "Bli kjent med Fiskum" hver høst for Heimtun
ii.Sykkelbane for barn 6-9 og ”Muggerud & Co fristil” – hvordan få lokalisert og bygd?
2.Eventuelt
a.Kim: Ønske om at GU sender 1 person til FAU på Darbu skole 20 – 20.15 11/6 – hvem stiller?
b.Anne: Fiskum IL ønsker at GU tar over romjulsfest, ellers vil de legge ned – hva gjør vi?
3.Oppsummering
 
1. Kommunen:
Kommunen v/Anders orienterer, kommunestyre var på besøk i går, først på Dunserud. Det skal nå hete Løken industriområde. Så ble det sett på nedføringsvei. Fylket har nå vedtatt at nedføringsvei skal bygges før videreføring. Så så de på området ved skolen. Så ble det sett på Heimtun sin multimediasal. Sundhaugen, brygge for universel utforming ferdigstilles. Båtrampe i Sandsbukta som er åpen for alle.
 
Møte med NVE for 2 uker siden. De krever grunnundersøkelse og en flomvurdering i Fiskumelva.
 
Anne: Jernbanekryssing, venter på uttalelse fra jernbaneverket.
 
b.Kim (Fiskumelvsti, Dunserud og generelt)
i.Dugnad 7. juni kl. 10: Mål, aktivitetsforslag og forberedelser
ii.Ønsker om navneendringer: Darbu à Fiskum og Kongsbergveien à Fiskumsletta
Kim har snakket med Ordføreren som mener at det er mulig å inkludere en navneendring som en del av kommunevalg.
iii.Ønske om skilt ved start av elvesti med forbud om bruk av åpen ild
Vi henger opp skilt på tavlene
iv.Ønske om etablering av prosjektgruppe for aktivitetshus – hvem vil lede?
c.Jarle (Webredaktør, velkomst- og infosjef)
i.T-Skjorte visning og presentasjon
ii.Hvordan ønske alle nye innflyttere velkommen og når? - neste møte
iii.Hvordan og når få fiskum.info minst like brukervennlig som skotselv.info? - neste møte
 
d.Hans Thore (Ungdomsgruppa og co-leder Fiskumelvsti)
i.Status ungdomsaktiviteter (hvordan styrke ytterligere?)
ii.Hvordan (hvis mulig) få gjenåpnet Klunderudbakken for almenn adgang?
iii.Ønske fra grunneier om fjerning av 50 m elvesti mot Karlsvang – hvordan løse?
 
e.Thomas (Fiskum IL)
i.Hvordan respondere på ønske om forlenging og kvisting av lysløype til Heimtun?
ii.Kommunal plan for fysisk aktivitet og idrett – hvilken kommentar bør vi gi?
 
f.Lars (sekretær og veitalsmann)
i.Status nedføringsvei fra E134, evt. hvordan bli kompensert hvis utsatt? Positive signaler fra ØEK
ii.Ønske om gangsti mellom Ørretveien og gamleveien – Hvordan ta videre? - neste møte
iii.Ønske om 30-sone på hele Åleveien og tilgrensende områder – hvordan ta videre? - neste møte
 
g.Eldbjørg (kasserer og sosialsjef)
i.Ønske fra Janne om at GU arrangerer "Bli kjent med Fiskum" hver høst for Heimtun
ii.Sykkelbane for barn 6-9 og ”Muggerud & Co fristil” – hvordan få lokalisert og bygd?
 
2.Eventuelt
a.Kim: Ønske om at GU sender 1 person til FAU på Darbu skole 20 – 20.15 11/6 – hvem stiller?
Kim stiller og nevner også mulig navneendring til Fiskum Skole
b.Anne: Fiskum IL ønsker at GU tar over romjulsfest, ellers vil de legge ned – hva gjør vi?
GU ber FIL om å holde i festen inntil videre og GU skal hjelpe til med å arrangere
 
3.Oppsummering
Nytt møte 19/6 kl 19.30

Nettsiden oppdateres med eRedaktør