Møtereferat 06.10.09


 

 

MØTE AGENDA

 

Møte : 6 oktober 2009

 

Tilstede :

Jarle H, Jarle G, Eldbjørg, Lars, Hans-Thore , Hans B, Anne H. Anders S

 

Ikke tilstede

Maria,Per Magne,Grethe

 

 

16

2005

Prestegården

Besøk av kommuneadvokat

Delingsøknad er mottatt og sendt over for avklaring i forhold til jorddelingsloven.

Søknad gjelder å fradele alt øst for veien.

 

Burde vi vurdere å skille jordet øst for gamle kirken til høre til stiftelsen for Fiskum Kirke?

Det er eier som må i tilfelle søke om noe slikt. Dette er ikke gjort i søknad.

Det må komme en henvendelse fra stiftelsen.

 

Vi trenger å henvende oss til stiftelsen/kulturkontoret og spille inn ønsket om en en fradeling. Vi har frist til før 23 oktober. Aksjon Jarle G

 

 

 

17

2005

Sti langs Fiskumelva

 

Nedre badedam

Lage et messingskilt med GU logo som kan brukes på oppslagstavle/skilt.

Sendt mail og fått tilbud fra et par stk.

Ansvar : Lars

 

Redningsbøye? Ta kontakt med Vesta.

Aksjon Jarle

 

Anfindshølen

Det er allerede en rapport vedørende biologisk mangfold for det aktuelle området - den ligger som "bakteppe" for kommende behandling av tiltakene på Øvre Badedam!

Vi har bestilt biolog men det er ikke bekreftet dato. Vi har purret flere ganger uten resultat.

Aksjon Anders

 

NVE - må ha punkter for hvor eventuelle kryssinger av elva skal ligge: skisse med høyde over vannet (normal vannføring) - dette er de kristisk punktene

Vi sender over skisser til Saxhaug i NVE for kommentar samt en befaring.

Aksjon Anders

 

Vi har fått tegnet opp skisser for Amfi. Vi trenger å presentere skissene for byggesaksavdelingen.

Dersom det ikke er noen kommentarer så fortsetter vi å bygge opp amfi og område for scene.

Aksjon Jarle H/Anders

 

Vi trenger å avklare når og hvordan vi får tippemidler.

Aksjon Eldbjørg

 

Vi planlegger med å så til og gjøre ferdig stien opp fra lille badedam.

Aksjon Jarle H

 

Vi raker ut og sår i høst på dugnad. Skaffe 20 KG sekk frø og organisere dugnad sammen med Vel lag.

Aksjon Hans Thore

 

 

 

Pir

Vi har vert på befaring med arkeolog. Sti var ikke noe problem. Men ute i vannet må vi søke marinarkologer om å sjekke området hvor vi skal ha lodd til pir.

Anders tegner et området på kart og søker.

Aksjon Anders

 

Vi trenger å kontakt banken for å forklare situasjon. Ikke utført.

Aksjon Anders

 

Fylkesmannen er purret opp med melding om at det haster med å få svar på søknaden.

Vi fortsette er å PURRE.

Aksjon Anders

 

Vi trenger å skrive ut et kart med hvem som eier hvilken del.

Aksjon Anders

 

Sti under jernbanen

NVE har vert på befaring og er i utgangspunktet kritisk og vil ikke uttale seg før det foreligger en skisse.

Vi snakker med Fiskum Plate & Sveis.

Aksjon Lars

 

Adkomst Klunderudbakken

Vi har hatt kontakt med grunneier. En trase er identifisert.

Anders må ta offisel kontakt med nabo.

Aksjon Anders

 

 

 

18

2005

Stedsutvikling


 

Reguleringsplan

Flomvurdering er igangsatt.

Arbeidene med grunnundersøkelsene er fullført. Rapport er under arbeid.

Målet er å få det kommunestyrebehandling i November.

 

 

 

 

34

2009

Merknader til reg.plan for Prestegårdsskogen fase 2

 

Maria har sendt inn kommentarer. Saken lukkes.

 

 

 

14

2005

Tilknytningsvei

Det er gjort noen arkeologiske stikk uten å finne noe.

 

 

25

2007

Løken Næringsområde

 

Kommer opp 18.11 i kommunestyret for vedtak.

 

Arkeologisk steinalderfunn

Rapporten er ferdig og området blir fredet. Rapporten sendes til Gu.

Aksjon Anders

 

Vi lager til sak for GU.

Aksjon Jarle

 

 

Navnebytte

Bent Ek og Terje Larsen har uttalt seg tydlig og forslår å endre poststed til Fiskum.

GU tenker på hvordan vi skal spisse saken og kommme med en instilling om videre saksgang.

Aksjon Alle

 

 

Dugnad på Prestøya

Dato: 24 oktober. Kl 10 - 1500

 

Aktiviteter

Ryddesag langs stien

Rydde søppel og rekved

Brenne bål

Flisemaskin?/henger

Bygge bro

 

FIL ønsker fliskutter enten 14 oktober eller 24 oktober. Vi har meldt behov. Vi må purre.

Aksjon Anders.

 

Vi trenger stolper. Vi kan spørre EB. Aksjon Jarle H

 

Plakat + WWW Aksjon Jarle

Pølser Hans Thore

Ryddesager Aksjon Jarle/Lars

Materialer og deler til bro. Aksjon Jarle

 

Saker til neste møte

WWW side. Forslag til forbedring og opplæring

Fiskum Info blekke. Fortsette?

 

 

Ny møteplan høstsesongen 2009

 

 

Dato Klokke Ansvar kaffe/kake
     
     
     
20. oktober 19.00 Per Magne på Grendehuset
3. november 19.00 Jarle H.
1. desember 19.00 Maria 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør