Møtereferat 07 2007


 

 

Dato 05.07.07

Tilstede: Anne, Eldbjørg, Hans, Jarle

 

Agenda

- Logo og Profil for Fiskum Grendeutvalg

- Lille Badedammen

- Status prestøya

- Stedsutvikling - status

- industri på Dunserud

- Rullering av trafikksikkerhetsplan

- Sølvveien

 

 

- Logo og Profil for Fiskum Grendeutvalg

 

Begge forslagene er fine. alternativ logo 1 er bedre en logo 2.

Vi ønsker gjerne et forslag til hvor vannet, frukt,kanskje fiskumvannet i profil, mer fresje farger, blått og grønt. Aksjon Jarle G

 

- Lille Badedammen

 

Tormod fra 13-3 er engasjert til å stikke ut for graving. Asbjørn har ryddet området. Vi avtaler graving. Vi jobber innenfor en økonomisk ramme på 15000,- inntil videre.

 

- Status prestøya

10 stk sauer er på plass for 2-3 uker. Strømgjerde er satt opp på dugnad.

 

- Stedsutvikling - status

Vi tar iniativet til et møte med Fida Eiendom for å diskutere fremtidige muligheter til sentrum. Aksjon Jarle G

 

- Industri på Dunserud

Vi tar iniativ til møte med grunneigere. Aksjon Jarle G

 

- Rullering av trafikksikkerhetsplan

Forslag til innspill:

  • Konkrete tiltak for å få tungtransport til å kjøre Kongsbergveien isteden for Nyveien/Gamle Kongsbergvei.
  • Konkrete tiltak for å få billistene til å overholde 40 km/t i Gamle kongsbergvei
  • Fotgjengerovergang ved Fiskum Kirke
  • Gangveilys fra Gamle Kongsbergvei til Bussholdeplass ved E134
  • Gangveilys mellom Gjeddeveien og Syrilveien mangler
  • Uoversiktlig å se fotgjengere som kommer ut i fotgjengerfeltet i krysset Åleveien og Nyveien
  • Ny og forbedret lysarmatur i krysset Nyveien og Kongsbergveien
  • Flytte 50 sone skiltet 200 meter i retning Krekling

- Sølvveien

Vi er usikre på forslaget siden Gamle Kongsbergveien har så gammel historie. Vi ønsker å ta dette med som et punkt på folkemøte 30 august. Vi burde samarbeide med Kongsberg siden den går over kommunegrensen. Vi informer dette som innspill og ber om ny frist. Aksjon Eldbjørg


Nettsiden oppdateres med eRedaktør