Møtereferat 07.09.10


 

 

Møtereferat 07.09.10

Tilstede :

Jarle H, Jarle G, Hans B ,Eldbjørg , Thomas, Grethe, Lars

Ikke tilstede : ,Per Magne, Even, Maria,Anders,

 

Sak Folkeavstemming.

GU oppsummerte valgresultetet og diskuterte anbefaling til kommunen. Styret vedtok enstemmig å anbefale kommunen om å søke navnendring til 3322 Fiskum. Dokument ble gjennomgått og godkjent. Oversendelse til kommunen. Aksjon Eldbjørg

 

Sak: Stedsutvikling

Kommentarer til innspill fra Anders:

- Bro under jernbanen i tilknytning til stien

o Jarle H stiller på befaring for jernbanebro og Anfindshølen og EEU.

 

- Klagebehandlingen for reguleringsplanen av sentrum

o Ja vi ønsker at kommunen starter grunnforhandlinger med grunneier.

o Vår første prioritering for stedsutvikling er snuplass for skolen, jernbaneparkering, jernbaneundergang og perrong. Påvirker ny jernbaneperrong reguleringsplanen?

o Når det gjelder detaljplaner for buss og parkering, så ønsker vi å diskutere arbeidsfordelingen med kommunen i et eget møte. Vi ønsker delaktighet i arbeidet og at det blir sett på i sammenheng med jernbaneundergang.

 

- Møte vedrørende stedsutviklingsstart medio oktober.

o Neste møte i GU fremskyndes til 28 September. Vi ønsker her å diskutere detaljert agenda for oppstartsmøte av stedsutvikling. Medio Oktober OK. Dato?

 

- Henvendelse til GU som omhandler togstopp og jernbaneundergang.

o Vi ønsker å beholde jernbanestasjonen med togstopp og vi ønsker å se på område som en helhet når det gjelder stedsutvikling.

 

- Befaring vedrørende middelalderprosjekter

o Ja vi vil gjerne være med på befaring av middelalderprosjekter. Vi må komme tilbake til hvem når vi får dato og sted.

 

- Fylkesmannen har ikke behandlet klagen på fradelingssøknaden fra Opplysningsvesenets fond

o Når kan vi forvente at noe skjer?

 

- Ønsket om vedlikehold av de nye friområdene legges inn til parkavdelingen - budsjett og ressursspørsmål.

o Flott. Når kan vi forvente svar?

-

 

Sak Fiskumelva

- Utsiktspunkt over Fiskumvannet

o Søknad er skrevet. Vi sender den inn. Aksjon Jarle.

 

 

- Anfindshølen

o Klippe plen i Anfindshølen?

o Kan velforeningen gjøre en dugnad nå i høst? Aksjon Per Magne

 

- Gapahuk

o Skogskolen kan lage en gapahuk mot at vi betaler materialer. Oppstart er litt uklar.Vi har sendt nødvendig informasjon.

- Dugnad langs fiskum elva.

o Dato: 23 .oktober

o Kl 1000

o Oppgaver:

· Hogge ut trase ned til vannet. Aksjon Lars

· Montere opp krakk på prestøya. Aksjon Jarle H

· Brenne kvist

· Rydde langs elven

· Hogge trær ovenfor Anfindshølen? Aksjon Hans B

· Hogge grantrær på øya i elven. Aksjon Lars


Handlingsplan 2010 og fordeling av ansvarsoppgaver.

•Togstopp på Fiskum - Jarle G

•Jernbaneundergang - Lars G

•Stedsutvikling - Jarle G

•Kommunedelsplanen, Maria

•Videreutvikle elvestien langs Fiskumelva -Jarle H, Maria, Thomas , Hans B

•Avholde folkeavstemning for poststedsnavn, Eldbjørg, Grethe,

•Gjennomføre folkemøter og kursaktiviteter. Hans B

•Prestegården - Lars G

•Tilknytningsvei - Jarle G

•Dunserud Næringsområde - Jarle H

•Profil for grendeutvalget og bygda -WWW Thomas

•Finne ny trase for deler av stien som går fra Heimtun/ Ruudgårdene over til Åssida. Hans B

Nye Saker

Ingen nye saker

 

 

Dato

Klokke

Ansvar kaffe/kake

5 januar

1900

Hans B

2 Februar

1900

Anne

2 Mars

1900

Jarle G

23 Mars

1900

Eldbjørg

4 Mai

1900

Grethe

1 Juni

1900

Jarle H

6 Juli

1900

FERIE

3 August

1900

Maria

7 sept

1900

Lars

28 September

1900

Hans B

2 November

1900

Jarle G

7 Desember

1900

Thomas

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør