Møtereferat 07.12.10


 

 

Møtereferat 07.12.2010

Tilstede :

Jarle H, Jarle G, Hans B Maria, Thomas Eldbjørg,

Ikke tilstede: Per Magne, Even, Grethe, Lars, Anders

 

Sak: Stedsutvikling

- Klagebehandlingen for reguleringsplanen av sentrum

Dette er til behandling hos fylkesmannen. Estimert ferdig senest Mars 2011!

 

- Henvendelse til GU som omhandler togstopp og jernbaneundergang.

Vi ønsker å beholde jernbanestasjonen med togstopp. Jernbaneverket jobber med dette nå og vi kan forvente en innstilling om ikke så lenge. Dersom den er negativ må GU engasjere seg politisk. I følge Buskerudbyen så ønsker en stopp på Darbu stasjon.

Når det gjelder regulering så har vi gjort det som var ønsket av jernbaneverket. Kommunen viser at stasjonen er et knutepunkt som vi bygger stedet rundt.

Buskerudby prosjektet er blitt brukt for å fremme kollektivitet. Blant annet halvtimes tog. Dette er mulig frem til Hokksund, men ikke videre. Intercity er ønsket av de største stedene. Trafikkprognosene for Darbu stasjon er positive.

Det er flere ting vi kan gjøre blant annet invitere jernbaneverket til GU's styremøte for å få informasjon. Jerbaneverket er invitert men har ikke svart. Følges opp. Aksjon Jarle

Vi trenger et navn for invitasjonen. Aksjon Morten Ikke svar. Følges opp. Aksjon Jarle

Vi har bedt om status i spørretimen. Uklart om det har vert opp. Ikke svar. Følges opp. Aksjon Anders

 

Oppstart av stedsutviklingen

GU har anmodet kommunen om å starte opp planlegging av pendlerparkering, snuplass og vei samt søke om trafikksikkerhetsmidler. Søknadsfrist er 1. desember for midler i 2011. Har vi søkt?. Følges opp. Aksjon Jarle

 

Neste trinn er å lage en beskrivelse av forespørsel til konsulenter. Dette må gjøres sammen med GU. Kommunen tar initiativ til et møte. GU kunne stille 16. November kl 1900 på Fiskum Bibliotek, men kommunen kunne ikke. Ny dato ikke satt. Kommunen bekrefter tid og sted. Aksjon Morten ikke gjort. Følges opp. Aksjon Jarle

 

 

Det er viktig å lage et helhetsprogram, med mulighet for å kunne realisere isolerte elementer.

Fagkomitemøte 3 og GU trenger et arbeidsmøte for å presentere skisser til plan tentativt i løpet januar. Dato? Aksjon Anders

 

 

Erfaringer fra andre stedsutviklingsprosjekter

En må tenke bredde og sette sammen flere typer prosjekter som f.eks både lokale dugnadsprosjekter, kommuneprosjekter, private prosjekter og statlig prosjekter. Alle prosjektene må settes sammen under en paraply og helhetsplanlegging. Det er viktig at politikerne kommer tidlig på banen og blir involvert.

Budsjettrammer:

forslag for 2011 er 1 mill + deler av andre rammer. Hele rammen for stedsutviklingen er ikke behandlet.

Tidsperiode: 3-5 år

 

- Befaring vedrørende middelalderprosjekter

GU vil gjerne være med på befaring av middelalderprosjekter på Søsterkirkene på jevnaker. Tidspunkt er ikke bestemt, men det er nok en vanlig ukedag. Kommunen sjekker status. Aksjon Morten Ikke svar. Følges opp. Aksjon Jarle

 

 

- Ønsket om vedlikehold av de nye friområdene legges inn til parkavdelingen - budsjett og ressursspørsmål.

Budsjettbehandling pågår. Ikke svar. Følges opp. Aksjon Anders

 

Sak Fiskumelva

- Bro under jernbanen i tilknytning til stien

Vi har motatt det vi trenger fra kommunen og søknadsarbeidet er under arbeid.

 

- Anfindshølen

Det har vert møte med EEU. Vi får 100 000,- til fri videre stedsutvikling. Vi skal i tillegg fjerne en kvisthaug. Vi har fått første 50 000 i år og fakturere 50 000 til neste år

 

Skogskolen kan lage en gapahuk mot at vi betaler materialer. Oppstart er litt planlagt til etter påske. Vi trenger å skaffe tømmer. Vi sjekker med ole T for tømmer og Koldkin for sliptømmer. Aksjon Hans

Vi tar bilder av dem som sagskolen henviser til. Aksjon Hans

Vi sender med bilde av plassen som er gjort klar til gapahuk. Aksjon Jarle G

Vi må huske å søke kommunen om å sette den opp med ansvarsrett.

 

Bro over fiskumelva.

Vi kan kanskje få elementer fra Loe. 12000 + mva + transport+ mobilkrane Vi må i tillegg støpe på toppen til våren. Budsjettestimat for totalen er ca 30 000,-

Vi vedtar å kjøpe elementene. Vi ser på muligheten å få dem inn i vinter. Aksjon Jarle H

 

Skatepark ved anfindshølen?

En god plass kan være å legge den inn ved siden av amfiet langs elven. Vi avventer informasjon fra FIL.

Generell informasjon

Vi har fått 5000,- fra kommunen til sitte klipper.

Vi har fått brev fra folkehøgskolen om at lokale foreninger kan leie til halv pris.

 

 

- Utsiktspunkt over Fiskumvannet

Søknad er skrevet og sendt inn. Kommunen har bestilt kulturminneregistrering for 2011. Et alternativ er kanskje å bygge stien opp istedenfor å grave ned. Aksjon Anders

Vi har fått godkjent søknaden. Vi takker og inviterer til befaring sammen med Fylkesmannen. Aksjon Jarle G

Vi må lete etter muligheter til å søke etter penger.

 

 

Middag for alle i styre i Grendeutvalget

Fredag 21 Januar 2011 kl 1900. Onkel Thor

Vi bestiller bord. Aksjon Eldbjørg

 

 

Dato for Årsmøte tirsdag 15 Februar kl 1900

Årsrapport. Aksjon Jarle/ Maria

Annonser om GU årsmøte. Aksjon Eldbjørg

Regnskap Budsjett og revisor. Aksjon Eldbjørg

Vi må sette i sving valgkomiteen Vi må sende mail om hvem som er på valg. Aksjon. Eldbjørg

 


Handlingsplan 2010 og fordeling av ansvarsoppgaver.

•Togstopp på Fiskum - Jarle G

•Jernbaneundergang - Lars G

•Stedsutvikling - Jarle G

•Kommunedelsplanen, Maria

•Videreutvikle elvestien langs Fiskumelva -Jarle H, Maria, Thomas , Hans B

•Avholde folkeavstemning for poststedsnavn, Eldbjørg, Grethe,

•Gjennomføre folkemøter og kursaktiviteter. Hans B

•Prestegården - Lars G

•Tilknytningsvei - Jarle G

•Dunserud Næringsområde - Jarle H

•Profil for grendeutvalget og bygda -WWW Thomas

•Finne ny trase for deler av stien som går fra Heimtun/ Ruudgårdene over til Åssida. Hans B

Nye Saker

Ingen nye saker

 

Dato

Klokke

Ansvar kaffe/kake

5 januar

1900

Hans B

2 Februar

1900

Anne

2 Mars

1900

Jarle G

23 Mars

1900

Eldbjørg

4 Mai

1900

Grethe

1 Juni

1900

Jarle H

6 Juli

1900

FERIE

3 August

1900

Maria

7 sept

1900

Lars

28 September

1900

Hans B

2 November

1900

Jarle G

7 Desember

1900

Thomas

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør