Møtereferat 08 2007


 

 

Møtereferat 08 07

 

Tilstede: Jens, Anne, Maren, Eldbjørg,Jarle
Nils Chr Rød. Øyvind Krekling

 

Agenda

 

Møte med Fida Eiendom om stedsutvikling
Sist referat: 07-2007
Søknadsfrist til Gavefondet er 1 September
Ungdomsgruppa sin konsert 2 september
Dato for lavotur med følge.

25-2007 Industriområde på Dunserud

 

Sak 18-2005 Stedsutvikling
Diskusjon rundt plassering av sentrum og høre FIDA sine fremtidsplaner.
Vi sjekker muligheten for utvidelse av parkering og flytting av kloakkledning. ref
skisse fra Fida Eiendom. Aksjon Anders

Vi sjekker muligheten for en studietur til Bærumsverk. Aksjon Hans

 

Sist referat: 07-2007


Søknadsfrist til Gavefondet er 1 September
Hva skal vi prioritere søknaden mot?
Vi søker om badehus og badedam fra i fjor. Frist 1 Septmber Aksjon Eldbjørg/Jarle

 

Ungdomsgruppa sin konsert 2 september
Status? Siste del av planlegging pågår.
Aksjoner? Vi trenger flere vakter. Maren sjekker om Svein Hagen kan hjelpe til med proffe vakter. Aksjon Maren


Dato for lavotur med følge.

Fredag 21 September.
OK for, Hans, Anne, Eldbjørg, Jarle, Maren,
Lars, Linda, Kjell Anders, Bekrefter med SMS tilbake til Jarle.

 

Servering neste møte . Aksjon Maren

 

25-2007 Industriområde på Dunserud
Status
3D modell over området er bestilt.
kulturminne rapport er bestilt
Biologisk mangfold er bestilt
Landskapsanalyse er bestilt
Vann og avløpsvurdering er igangsatt
Ordfører har vert i kontakt med grunneigere
Flateplan skal være ferdig til våren 2008

Kommunen ønsker at GU bidrar med registrering friluftsliv, løypetraser, utfartsparkering osv
Merking på et kart og en kort beskrivelse, Innlevering før 15 Sept.
Idrettslaget, Utmarkslaget, kontaktes. Aksjon Eldbjørg
Vi trenger et kart som viser området fra Chamilla. Aksjon Jarle

 

Møte 30 August
ØEK informerer om fremdrift.
Grunneiere presentere ders syn.
GU presentere det som er viktig for stedsutvikling, Konsekvenser for FIskum. positive/negative. Aksjon Jarle/Lars?


GU ber om innspill til navnendring på Gamle Kongsbergvei til Sølvveien.Gu

 

Kaffekoking og kaker. Kaffe, frukt,kaker/kjeks. Toleransereiser? Anne sjekker/organiser

 

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør