Møtereferat 08-2008


 

 

Møtereferat møte 08-2008

Torsdag 07.08.08

Tilstede: Anne, Eldbjørg, Kim, Jarle

 

 • Sykkelbane

Området er inspisert og funnet godt egnet. Arbeidet starter opp nå i august.

 

 • Klunderud stien

befaring i uke 33 med grunneier.

 • Reguleringsplan

Innsigelser fra NVE om om grunnforhold og flomutreding. Fremmes som sak til kommunestyret for å redgjøre for krav som stilles. Vi får saksutredning når den er klar.

 

 • Fiskum Info - blekka

Bjørn Erik Nebell har tatt på seg jobben med å redigere.

Vi sender fargekodene til han slik at vi kan utarbeider grafisk design. Aksjon Jarle

Vi inviterer Bjørn på neste møte. Aksjon Kim

 

 

bjorn.nebell@online.no han jobber med å skaffe informasjon fra alle lag og foreninger

 

 • Besøk av Åmund Tonna fra Skotselv Grendeutvalg

 

Involvering av organisasjoner er viktig.

 

Ventetiden var lang, men ble brukt aktivt til å få personer til å forstå at dette er bygda sitt prosjekt.

 

Prioriteringsliste for bruk av penger blir vedtatt på åpent årsmøte. Dette er det formelle vedtaket for bruk av penger.

 

Det er en blanding av proffe og egne prosjekter. I proffe prosjekter blir en allikvel hørt med meninger.

 

Hva er det som har vert bra og hva har vert mindre bra?

 

Det er viktig å velge proffe handverkere som leverer den kvaliteten som er forventet. Naturtilpasset utførelse på stedsutviklingstiltak er viktig.

 

Saxhaug hos NVE er flink til å bruke til å beskrive hva som er viktig i vannrelaterte oppgaver.

 

Å skaffe dugnadshjelp er ofte vanskelig. F.eks for å lage snøbrettbakken så har idrettsforeningen fått ansvaret. budsjett for snøbrettbakke: blanding av mye dugnad, idrettsforenings, og stedsutviklingspenger.

Drift inkludert snøproduksjon er på dugnad.

Undersøkelse på blant annet skolen om hva dem ønsket.

Svaret var blant annet snøbrett!

 

Aktivitetshus

kulturhus, Det får vi til fordi:

 • kommunen er opptatt av vi skal lykkes med stedsutvikling.
 • dekker behovet til skolen
 • dekker behovet til kultur for bygda
 • det er mange brukere
 • gir plass for meningsfullventetid på ettermiddagen
 • bygda trenger en storstue

Hvilket behov har foreninger, folk flest, skolen for idrett, musikk, etc?

Har brukt en spesialist på kulturhus utvikling, Rune Håndlykken.

Forprosjekt hvor, alle tenkelige brukergrupper var involvert og dem beskrev hva dem hadde bruk for. f.eks alle nødvendige lagerrom.

 

Første trinn er å finne ut behovet.

 

 • Aktivitetshus prosjekt

Dato for åpent møte 18 september. kl 1930

Vi sender inn til kulturkalender for kulturhus møte og Fiskum elvesti dugnad. Aksjon jarle

 

 

 • Fiskum elvsti dugnad

12 Oktober 1230 til 1700

 

Tormod fra 13-3 kommer på befaring i uke 34.

Vi inviterer formann prestegårdsskogen vel Per Magne Doull til befaring. Aksjon Jarle

Vi må sende Per Magne skissene for badedammene. E-mail? Aksjon Eldbjørg

 

Eventuelt:

 • Rydding langs jernbanelinjen

Vi sjekker med ØEK. Aksjon Kim

 

 • Folkemøte om OL og Kina?

Vi kan kanskje invitere Færøvik. Aksjon Eldbjørg


Nettsiden oppdateres med eRedaktør