Møtereferat 1 Februar


Møtereferat fra 1 februar møte

Tilstede :

Jarle H, Jarle G, Maria, Grethe, Lars, Anders

 

Ikke tilstede: Per Magne, Even, Hans B, Thomas Eldbjørg

Delvis tilstede: Roger Humlebekk, Anders

 

Agenda:

Start av stedsutvikling, ved Roger Humlebekk fra STI

STI har ansvar for blant annet prosjekter i kommunen. Roger blir prosjektleder for tiltakene rundt Darbu skole.

 

Planlegging av trafikkområdene rundt skolen.

Arbeidet kan bli gjort både av interne og eksterne ressursers. Første aktivitet er å lage en plan basert på reg planen. Anders skriver et dokument for kommunestyret for å informere hva pengene (ca 250 000) vil gå til.

En starter opp planlegging i neste uke.

Det blir først møte med vann og avløp. En del ledninger i luften må legges ned i bakken.

Prosjektet tar utgangspunktet i å samarbeide med jernbaneverket og vegvesenet.

Frist for trafikksikringsmidler 1. desember 2011. underlaget må være klar til tidligst 1 november.

Fasene for innspill blir mellom vinterferien og påsken. Vi trenger i denne perioden minst et møte

Roger lager en grov plan med hovedaktiviteter og milepæler. Aksjon Roger

Skisser sendes på mail i PDF format. Aksjon Roger

GU kan kommunisere direkte med Roger. Aksjon Jarle

 

Bistand kommunen kan yte på de nye fellesområdene langs elva

Fra kommunens side så har en ikke noe å tilby. Det er bygd av bygda og det blir dens ansvar å drifte det videre.

 

Fakkelmarkering 15. Februar.

Plass for appell?

Darbo’s jorde og fresing. Aksjon jarle G

La Stasjonen Leve i snøen, Aksjon jarle G

GU tar på seg grønne vester og sørger for organisering og sikkerhet. Aksjon Alle

Lyd. Heimtun eller Koret. Aksjon Jarle G

Lyssette stasjonen. Aksjon Jarle H

Brannsikre søppelspann. Aksjon Lars

Fiskum info blekka. Aksjon Bjørn

Plakat og www. Aksjon Jarle G

Salg av fakler. Aksjon Eldbjørg/Grethe/Maria

Invitere skolen og FAU. Aksjon Jarle G

Invitere Karoline, Aksjon Maria,

Lage en Facebook gruppe for Darbustasjon, Aksjon Maria

Lage en Facebook gruppe for GU, Aksjon Maria,

Lage en ny Facebook event for 15 februar? Aksjon Maria,

Invitere representanter jernbaneverket og Fylkeskommunen. Aksjon Jarle

Pressemelding og presse kontakt. Aksjon Jarle

 

Møte med Jernbaneverket 8 Februar

Jarle, Lars, Maria, Jarle G, Grethe,

 

Undergang under jernbanen.

Vi har fått svar fra jernbaneverket som trenger en bekreftelse fra NVE og kommunen. Anders fikk med seg brevet og tar saken videre. Aksjon Anders

 

Årsmøte. 15 Februar

Presentasjon. Aksjon Jarle G

Årsrapport, Vedlikehold av anleggene, ungdomsgruppe?

Forslag til referent. Maria

Presentasjon av regnskap og budsjett. Aksjon Eldbjørg

Valgansvarlig. Lapper og penner, Aksjon Eldbjørg

Servering: Kringle + Frukt Aksjon. Grethe

Kaffekanne. Aksjon Alle

Rigge til årsmøtet like etter fakkelmarkering. Kl 1845. Aksjon Jarle H, Grethe, Maria

 

Stedsutvikling og behandling av reguleringsplanen

- Klagebehandlingen for reguleringsplanen av sentrum

Dette er til behandling hos fylkesmannen. Estimert ferdig senest Mars 2011!

 

 

 

- Befaring vedrørende middelalderprosjekter

GU vil gjerne være med på befaring av middelalderprosjekter på Søsterkirkene på jevnaker. Tidspunkt er ikke bestemt, men det er nok en vanlig ukedag. Kommunen sjekker status. Aksjon Morten Ikke svar. Følges opp. Aksjon Anders

 

Gapahuk på Anfindshølen

Skogskolen kan lage en gapahuk mot at vi betaler materialer. Oppstart er litt planlagt til etter påske. Vi trenger å skaffe tømmer. Vi sjekker med ole T for tømmer og Koldkin for sliptømmer. Aksjon Hans

Vi tar bilder av dem som sagskolen henviser til. Aksjon Hans

Vi må huske å søke kommunen om å sette den opp med ansvarsrett. Jarle H har søkt.

 

 

- Utsiktspunkt over Fiskumvannet

. Vi har takket for godkjenning har inviterer til befaring sammen med Fylkesmannen. Følges opp. Aksjon Jarle G

Vi må lete etter muligheter til å søke etter penger.

 

Reguleringsplanen for prestegårdskogen II

Planen er snart ferdig behandlet. Skissen er modifisert og sendes til GU. Aksjon Anders.

 

 

Handlingsplan 2010 og fordeling av ansvarsoppgaver.

Togstopp på Fiskum -

Jernbaneundergang -

Stedsutvikling

Videreutvikle elvestien langs Fiskumelva

Prestegården

Tilknytningsvei

Dunserud Næringsområde

Profil for grendeutvalget og bygda -WWW

Finne ny trase for deler av stien som går fra Heimtun/ Ruudgårdene over til Åssida.

Parkering og grønn trase igjennom prestegårdsskogen II

Reetablere en ungdomsgruppe

 

Nye Saker

Ingen nye saker

 

Møtedatoer 2011

Dato Klokke Ansvar kaffe/kake

4 januar 1900 Hans B

1 Februar 1900 Jarle G

1 Mars 1900 Jarle G

5 april 1900 Eldbjørg

3 Mai 1900 Grethe

7 Juni 1900 Jarle H

5 Juli 1900 FERIE?

2 August 1900 Maria

6 sept 1900 Lars

27 September 1900 Hans B

1 November 1900 Jarle G

6 Desember 1900 Thomas

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør