Møtereferat 1 Mars


 

Tilstede :

Anders, Thomas, Svein, Kim, Jarle G, Eldbjørg

Ikke tilstede: Grethe, Jarle H, Maria

 

 

Agenda:

- Velkommen til nye medlemmer

- Konstituering

Leder: Jarle

Nestleder: Kim

Kasserer: Eldbjørg

Sekretær: Jarle H

 

Valgkommiteen trenger en tredje person som helst bør ha gode kontakter i distriktene. Styret har lovet å forsøke å finne en person i løpet av året.

Vi trenger en person til: Forslag å spørre.

Renate Skogly, Aksjon Kim

Dan Ove, Aksjon Eldbjørg

 

- Handlingsplan for 2011 Hovedansvarlige

• Togstopp på Darbu - Kim

• Jernbaneundergang - Kim

• Stedsutvikling - Svein/Eldbjørg

• Parkeringsplass

• Flerbrukshall

• Videreutvikle elvestien langs Fiskumelva - Jarle H, Thomas,

• Gjennomføre folkemøter og kursaktiviteter. - Eldbjørg/Grethe?/Jarle

• Prestegården - Jarle G

• Profil for grendeutvalget og bygda - Jarle G/Thomas/Maria?

• Fiskum info

• WWW.fiskum.Info

• Løken Næringsområde - Kim

• Tilknytningsvei - Maria?

• Sti fra Heimtun til Åssida. - Eldbjørg /Anders S

 

 

WWW kurs 8 Mars på rådhust kl 1700: Jarle, Thomas og Kim?

 

 

Fiskum info

Vi satser på 4 utgivelser i 2011.

Vi prøver på å få inn en annonse for hver utgave. Aksjon Eldbjørg

 

 

- Gjennomgang av sist møtereferat

 

 

 

 

Planlegging av trafikkområdene rundt skolen.

Planlegging har startet opp og midler er frigitt for planlegging.

Det blir først møte med vann og avløp. En del ledninger i luften må legges ned i bakken.

Prosjektet tar utgangspunktet i å samarbeide med jernbaneverket og vegvesenet.

Frist for trafikksikringsmidler 1. desember 2011. underlaget må være klar til tidligst 1 november.

Fasene for innspill blir mellom vinterferien og påsken. Vi trenger i denne perioden minst et møte

Kommunen tar initiativ til et møte med FAU, Skole og GU før påske. Aksjon Roger

Roger lager en grov plan med hovedaktiviteter og milepæler. purring Aksjon Roger

Skisser sendes på mail i PDF format. Purring Aksjon Roger

 

 

Jernbanestopp

Vi har høringsuttalelse på buskerudbyen. Aksjon Kim

www.buskerudbyen.no

Møte med Jernbaneverket og dem som har laget underlaget. Vi må purre. Aksjon Jarle/Kim

Vi sjekker muligheten for å få til møte med politiske partier.

Videre råd fra stortingspolitkere og ordfører? Møte med Anders og Per Olaf i oslo? Aksjon kim

Vi trenger jevnlige positive artikler i avisen:

· Folkehøgskolen, Dikt og konsekvenser. Aksjon Eldbjørg

· Karoline, En artikkel som beskriver engasjementet på Facebook Aksjon Maria?

· Eiker Pendlerforening, Aksjon Jarle

· Trollstua, unger på jernbanetur. Aksjon Kim

· Darbu skole. Mail til line. Aksjon Jarle

· En typisk pendler fra Darbu. Konsekvenser. Linda? Aksjon Jarle

· Mor med barnevogn. Aksjon Kim

 

Undergang under jernbanen.

Vi har fått svar fra jernbaneverket som trenger en bekreftelse fra NVE og kommunen. Byggesakene er meldt inn og NVE uttaler seg konkret om denne nå. Svaret blir sendt videre til JBV. Aksjon Anders

 

 

Stedsutvikling og behandling av reguleringsplanen

- Klagebehandlingen for reguleringsplanen av sentrum

Fylkesmannen er ikke fornøyd med planen. Den må endres i partiet mellom skolen og butikken.

Kommunen har bedt om møte med fylkeskommunen. Må følges opp videre. Aksjon Anders

 

 

- Befaring vedrørende middelalderprosjekter

GU vil gjerne være med på befaring av middelalderprosjekter på Søsterkirkene på jevnaker. Tidspunkt er ikke bestemt, men det er nok en vanlig ukedag. Kommunen sjekker status. Følges opp. Vi har purret kulturkontoret. Dem tar tak i det igjen nå. Følges opp videre. Aksjon Anders

 

 

Gapahuk på Anfindshølen

Skogskolen kan lage en gapahuk mot at vi betaler materialer. Oppstart er litt planlagt til etter påske. Vi trenger å skaffe tømmer. Vi sjekker med ole T for tømmer og Koldkin for sliptømmer. Aksjon Hans

Vi tar bilder av dem som sagskolen henviser til. Aksjon Hans

Kan vi få Hans til å holde tak i denne til en er ferdig? Aksjon Jarle

 

 

 

- Utsiktspunkt over Fiskumvannet

. Vi har takket for godkjenning har inviterer til befaring sammen med Fylkesmannen. Følges opp. Aksjon Jarle G

Vi har en søknad inne hos sparebankstiftelsen.

 

 

Reguleringsplanen for prestegårdskogen II

Planen er snart ferdig behandlet.

Skissen er modifisert og sendes til GU. Aksjon Anders.

 

 

Minikraftverk i Fiskumelva med utløp i Anfindshølen

Utbygger må i tilfelle komme hit å presentere planene. Aksjon Anders

 

WWW side

Oppdatere kontakt oss. Aksjon Jarle

 

 

 

Møtedatoer 2011

Dato Klokke Ansvar kaffe/kake

4 januar 1900 Hans B

1 Februar 1900 Jarle G

1 Mars 1900 Jarle G

5 april 1900 Eldbjørg

3 Mai 1900 Grethe

7 Juni 1900 Jarle H

5 Juli 1900 FERIE?

2 August 1900 Maria

6 sept 1900 Svein

27 September 1900 Kim

1 November 1900 Jarle G

6 Desember 1900 Thomas


Nettsiden oppdateres med eRedaktør