Møtereferat 10-2008


 

 

Møtereferat møte 10-2008

Torsdag 09.10.08
Tilstede: Eldbjørg, Kim, Hans Thore, Maria, Anne, Jarle, Maren, Anders, Lars

 

1. Kommunal oppdatering

Rune Håndlykken er jobbet med Skotselva. Anders sjekker om han kan hjelpe oss.

Reguleringsplanen ønsker vi å se helhetlig.Må opp i kommunestyre, ber om 450' til å få planen ferdig.

Jernbaneverket har ikke svart på planene, ØEK purrer Anders

Opplysningsvesents fond har ønske om å regulere siste området i Prestegårdskogen. GU dette på planlegges sammen med badedammen.

Oppl. ves. fond. kommer trolig til neste møte. Jarle og Lars kommer med punkter til neste møte, stikkord kultur.

2. Aktivitetshuset

Vi må få på plass prosjektgruppa med en leder, aksjon Kim

3. Dugnad på stien 13.00-17.00
Dugnad 12/10, bru bør forberedes. Flis kjøres på stien. Hans Thore skaffer drikkevarer og pølser.
Kim bestiller plank.

4. Elvesti
Prøvd å ringe Tormod, klarer ikke å få kontakt. Eiker grøntmiljø lager nå ei skisse.

200 000 til elvesti/grendelavvo. Punkt 29 i skissene til Tormod S. i Fiskum-finale. Er det eksisterende lavvoen til 4H? I kostnadsestimtet til Tormod står det kr 0 i utgift. Det vil vel si at resten av pengene skal brukes til elvesti. Hvis det går som planlagt kommer DnB Nor v Anita Skaret på neste møte og "overrekker "gaven. De ønsker presse. Jeg ber Bjørn Erik nebell om å komme. Vi må sette av litt god tid og prøve å gi en ordentlig orientering :o)

Møte ang liten badedam onsdag. Maria, Hans Tore og jeg møter fra GU. Vi håper det kommer fram konkrete planer som kan presenteres for DnB Nor. Vi forteller om dugnaden og bru som ble lagd.

Sparebanken Øst har bevilget 200 000 til store badedam/aktivitetsplass. På møte onsdag må vi og diskutere hvordan folk ønsker den skal bli. Vi ønsker Tormod S til å hjelpe oss. Anders skulle snakke med han. Sparebank Øst ønsker en offisiell overrekkelse av pengene. Det må vi få gjort i løpet av november.

Lars snakker med Tore om skisse på for bro under jernbaneundergangen.

5. Ungdomsgruppa
Jernbaneverket har bestemt seg for å ikke leie ut jernbanebygget.
Ungdomskro har ikke noen god løsning for lokale. Men gruppa møtes hver mnd.
De bør ha en representant i gruppa for aktivitetshus. Bør det vurderes å utvide med 7. klasse.

Målet er å ha et ungdomsarrangement før våren. Oppgaver er satt ut til ungdommene.
De bør ha en representant i gruppa for aktivitetshus. Bør det vurderes å
utvide med 7. klasse. Hans Tore formidler videre til Ungdomsgruppa.

6. Gangsti til Ørretveien
Lars tar på nytt kontakt


7. Klunderudbakken
Eldbjørg har vært på befaring. Hundene er fremdeles til hinder. Hans Tore og ANders og Maria på befaring.

8. Fiskumplanreservat-plan
Møte med 16/10, vi er invitert kl 17-21. Lars og Anders møter, rådhuset.

9. Velkomst nye innbyggere
GU ønsker å få oversikt over nye innbyggere. Det bør sendes alle GUene. Anders sjekker opp dette.

10. Eventuelt
Arrangement på Eiker sene

ØEK legger ut på anbud reguleringsjobben.


Nettsiden oppdateres med eRedaktør