møtereferat 12 2007


 

Møtereferat Desember møte Fiskum Grendeutvalg

6 desember

kl 1800 på Hummer & Kanari

ca 35 stk stilte opp. Det ble servert kaffe og julekaker

Varaordfører Solveig Lysaker delte ut Ildsjelprisen for 2007 til Fiskum Grendeutvalg

Anders Stenshorne presenterte siste status på sentrumsutvikling og næringsområde på Dunserud.

 

kl 2000 på Biblioteket.
Tilstede:
Anders Stenshorne,
Maren Sofie Lundteigen,
Jarle Gjøsæther,
Eldbjørg Raaen
Anne Hilleren

 

Agenda:


sak 24-2007 Idrettes anlegg høring brev fra kommunen 26 nov
Sak 06-2005 Profil for Fiskum Grendeutvalg
Sak 29-2007 Sykkelbane på Fiskum
Instilling til Valgkomite
Dato for årsmøte

 

Sak 29-2007 Sykkelbane på Fiskum
Vi må støtte lokale iniativ om å etablere en sykkelbane. Det er viktig
at vi finner egnet område som er nært og som det kan utvikles over lengre tid.
Vi undersøker først med skolen først og sjekker mulighetene. Aksjon Anders.
Vi sender et svarbrev med forslag til fremdrift og ambisjoner. Aksjon Anders
Mail til: dan-ove.gundersen@telenor.com

Sak 18-2005 Stedsutvikling
planutvalget legger sitt hovedmøtet til biblioteket. Reguleringsplanen for fiskum
blir lagt til slutten av møtet slik at GU kan delta. 17 Januar Ca kl 1700.
GU presenterer hovedatankene i planen. Litt historikk. kritiske faktorer,
kriterier for suksess, undergang, parkering, helhetlig profil. Sist møtereferat
oppsummerere prosessen vidre. Les mer her...


Sak 06-2005 Profil for Fiskum Grendeutvalg
Vi spør designer om et utkast til med mer farger. Aksjon Jarle

 

 

Årsmøte 2008
Lederverv på valg eller selvkonstituering?

Vi trenger en person til valgkomiteen. Kunne vi spurt FIL?
Mail til Thomas. Aksjon Jarle.

Dato for årsmøte: Torsdag 12 Februar.
Vi sender mail til Nils Gulliksrud og melder fra til valgkomiteen. Aksjon Eldbjørg

 

Status over nyvalg:
Leder: Jarle Gjøsæther

Nestleder: Anne Hilleren

Sekretær: Lars Granbakken På valg

Kasserer: Eldbjørg Raaen

1. Styremedlem Maren Lundteigen

2. Styremedlem Linda Lavik På valg

3. Styremedlem Kjell Anders Øpstad På valg


Fast varamedlem: Jens Harald Slotfeldt På valg

Vararepresentant: Hans Bakkerud På valg

Vararepresentant: Eirin Gislerud På valg

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør