Møtereferat 14.05.09


 

 

Tilstede : Lars, Eldbjørg, Anders, Anne, Hans-Thore

 

 

Elvesti.

Anbudsåpning

Kun Terje Sollid AS og Jarle Huseby Entreprenør AS har levert tilbud.

 

Jarle Huseby Entreprenør AS var generelt billigere og vil derfor bli foretrukket.

 

Fremdriftsplan

Elvestien og øvre badedam vil bli behandlet i planutvalget 3. juni og vil deretter bli ferdigbehandlet av administrasjonen i løpet av første halvdel av juni. Anleggsarbeidene vil starte umiddelbart etter tillatelse foreligger. Kommunen er meget positive.

 

Per Magne og Maria vil følge opp entreprenøren fra grendeutvalget. Kommunen vil også være engasjert i prosessen og vil kunne være behjelpelige med for eksempel. ingeniørhjelp.

 

Man må være ekstra varsomme på at elva ikke berøres, at tilsåing skjer med engfrø.

 

Det er viktig at vi prøver å få dokumentert med bilder før, under og etter.

 

Jernbanekryssing

Hans-Thore har vært i kontakt med Jernbaneverket. Forslag til ny transportplan er sendt ut til høring til fylkene. Kommunene vil bli involvert via fylkene.

 

Avhengig av hvor man i fremtiden velger togkryssing, så vil togstoppet på Darbu være ekstra utsatt. Perrong må også bygges om for å kunne ta imot nye togsett.

 

Mye kan tyde på at Jernbaneverket ikke vil prioritere togstopp på Darbu og Grendeutvalget vil prioritere dette fremfor jernbanekryssing foreløpig.

 

Aksjon : Anders

 

 

Neste møte :

 

Torsdag 4. juni kl 19.00


Nettsiden oppdateres med eRedaktør