Møtereferat 15.09.09


 

 

Møte : 15 September 2009

Tilstede :

Jarle H, Jarle G, Eldbjørg, Lars, Maria, Per Magne, Hans-Thore , Hans B, Anne H. Anders S, Grethe.

 

Ikke tilstede

 

 

Nedre badedam

 

Vi kan ikke legge inn timer i regnskapet for dugnadstimer.

Vi har laget 3 skilt.

Hadde det vert en ide å organisere dugnad som sommerjobb?

 

 

Lage et messingskilt med GU logo som kan brukes på oppslagstavle/skilt. Ikke ferdig.

Ansvar : Lars

 

Vi setter opp et et skilt med bading på eget ansvar. Vi bestiller fra en leverandør. Redningsbøye? Aksjon Jarle

 

 

Øvre badedam Anfinnshølen

BADEDAM (Innspill fra Anders)

 

  • Det er allerede en rapport vedørende biologisk mangfold for det aktuelle området - den ligger som "bakteppe" for kommende behandling av tiltakene på Øvre Badedam! Vi har bestilt biolog men det er ikke bekreftet dato. Vi purrer. Aksjon Anders
  • NVE - må ha punkter for hvor eventuelle kryssinger av elva skal ligge: skisse med høyde over vannet (normal vannføring) - dette er de kristisk punktene
  • Vi sender over skisser til Saxhaug i NVE for kommentar samt en befaring. Aksjon Anders

 

Vi har hatt befaring med skolen. De legger det inn i undervisningen og kvister opp til 3 m

 

Betongelementer til bru vil bli tilgjenglige fra kongsberg. Vi ønsker lage en bro som vi kommer over på trakkemaskin.

 

Vi har engasjert Nils Harald Bogen til å tegne opp bygge elementene.

 

 

Parkering. Vi forlater området på steinfyllingen slik det var og vurderer behovet etter hvert.

Vi kommenterer at området for det nye byggefeltet bør har en parkeringsplass inkludert. Aksjon Maria.

 

Toalett.

Vi får nok ikke lov anlegge en utedo Anders

Sti fra det nye byggefeltet bør ta høyde for vann, kloakk, fiber, strøm. Vi legger det inn som kommentar. Aksjon Maria.

 

Pir

PIR(Innspill fra Anders)

  • Vi har vert på befaring med arkeolog. Sti var ikke noe problem. Men ute i vannet må vi søke marinarkologer om å sjekke området hvor vi skal ha lodd til pir. Anders tegner et området på kart og søker. Aksjon Anders
  • Vi trenger kontaktperson hos banken for å forklare situasjon. Aksjon Anders
  • Kontakt person hos banken. Aksjon Eldbjørg
  • Fylkesmannen er purret opp med melding om at det haster med å få svar på søknaden. Når vi purret var det fortsatt ferieavvikling. Tilbake i morgen. Aksjon Anders

Det må søkes kommunen om tillatelse til tiltak. Aksjon

Vi har sjekket på Finn for brukte brygger som er ca 1000-4000 kr /m

Vi har hentet ned adresser for snikkere.

Så snart papirarbeidet er godkjent må vi begynne å kjøpe inn brygger og utstyr.

Vi trenger å skrive ut et kart med hvem som eier hvilken del. Aksjon Anders

 

 

Adkomst Klunderudbakken

Anders og Hans Thore tar kontakt med grunneier. Hans Thore tar aksjon til møte. Aksjon Hans Thor

 

Prestegården

Opplysningvesenets fond har fortsatt ikke levert noen delingssøknad.

Kommunen har respondert på og sagt dem ønsker et møte med oss. Aksjon Lars

 

 

Reguleringsplan

Flomvurdering er igangsatt.

 

Arbeidene med grunnundersøkelsene er i gang. Vi vet omtrent når han er ferdig om 2 uker. Kommunestyrebehandling i November.

 

Prestegårdskogen reguleringsplan

Maria har laget klar kommentarer. Vi tar bort setning om å støyskjerme for skytebanen. Setningen endres til det blir vurdert mulighet for at overskudsmasser blir brukt til å støyskjerme selve skytebanen.

Aksjon Maria

 

NEDFØRINGSVEI

  • Det vil bli videre undersøkelser til våren. Det er avdekket at det området sannsynligvis er avgrenset.

 

STEINALDERFUNN

  • Rapporten fra funnene var ferdig sist fredag. Den blir følgt opp med et møte. Tiltak blir da vurdert.

Løken næringsområde

Det er tegnet ferdig. Ordføreren skal ha møte med grunneire. Dette må gjøres før 25 Sept.

Dersom saken er godt nok belyst så blir det sendt ut på høring. Det blir nå plassert et høydebasseng. Grønne lunger og tilkomst er fortsatt inne i planen. Det blir fortau langt inn på området.

 

 

Navnebytte

Status er at det ikke var mulig å få til i forbindelse med valget. Bent Ek har uttalt seg tydlig at tettstedet er Darbu og forslag om å endre poststed til Fiskum.

Eldbjørg har sendt brev til universitet og stedsnavns avdelingen og spurt om råd. Vi har purret på svaret.

 

Dugnad på Prestøya

Dato: 24 oktober. Kl 10 - 1500

4 lyktestolper. Det ligger 3 stk på skolen. Vi sjekker med Alf om vi kan ta ned noen langs veien.

Aksjoner nester.

 

Ny møteplan høstsesongen 2009

Hvis vi skal opprettholde 20. oktober som møte dag må vi skaffe annet møtelokale da lokalet er bortleid.

 

Dato Klokke Ansvar kaffe/kake
     
     
6. oktober 19.00 Lars
20. oktober 19.00 Per Magne
3. november 19.00 Jarle H.
1. desember 19.00 Maria


 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør