Møtereferat 2 august


 

 

Møtereferat 2 August

Tilstede : Kim, Jarle G, Jarle H, Svein,

Ikke tilstede: Hilde, Thomas, Anders, Eldbjørg, Grethe, Maria,

 

18-2005 stedsutvikling

18-02 Status for behandling av reguleringsplanen.

Planen er stadfestet av Fylkesmannen. Endelig vedtatt? Anders

18-03 Planlegging av trafikkområdene rundt skolen.

Planlegging har startet opp og midler er frigitt for planlegging. Det blir først møte med vann og avløp. En del ledninger i luften må legges ned i bakken.

Prosjektet tar utgangspunktet i å samarbeide med jernbaneverket og vegvesenet. Frist for trafikksikringsmidler 1. desember 2011. underlaget må være klar til senest 1. november.

Videre arbeid i prosjektet inkluderer evaluering av ledningsnettet og justere v2 av skissen.

Skissen V2 justeres med litt flere parkeringsplasser, adkomst til skolen for varelevering, og utrykningskjøretøy. Det er viktig at grønne områder blir lett å vedlikeholde. Kommunen må ta kontakt med skolen og FAU for innspill på planen. GU tar med seg skissene til jernbaneverket.

 

18-03 Flerbrukshall

Det var møte 9 juni kl 1930 på biblioteket. 12 personer stilte opp. Se eget referat

Neste møte er 1 september.

Vi håper på å få støtte (200 000) til et forprosjekt allerede før sommeren. Kim, Eldbjørg, Svein. Maria?

 

 

39-2009 Fortsatt togstopp på Darbu stasjon

Vi har vert i møte med fylkesordføreren. Vi har bred politisk støtte på kommunal og fylkesplan i arbeidet med å redde stasjonen. Den 16 august er det et viktig møte med , ledelsen i buskerudbyen og jernbaneverket. Vi sjekker med Fylkesordfører resultatet etter møtet. Aksjon Kim

I forbindelse med avis artikler er vi er blitt lovet et nytt møte med JBV. Vi ringer JBV i neste uke og purret på møtet. Aksjon Kim

Om det ikke blir noe av møtet med JBV så jobber vi for å få til et møte med samferdselsministeren.

· Karoline, En artikkel som beskriver engasjementet på Facebook Aksjon Maria?

· Darbu skole. Mail til line. Aksjon Jarle

· En typisk pendler fra Darbu. Konsekvenser. Linda? Aksjon Jarle

 

 

 

 

06-2005 Helhetlig profil for grendeutvalget og bygda

06-1 Nytt WWW redigeringsverktøy

Vi har fått nytt verktøy eRedaktør. Vi holder på å prøve det ut.

 

Aksjon Jarle/Thomas/Maria

 

06-2 Fiskum info

Vi satser på 4 utgivelser i 2011. Neste utgivelse er planlagt i 30 August. Vi informerer Bjørn om innhold. Aksjon Kim

 

 

16-2005 Prestegården

16-1 Befaring av middelalderprosjekter

GU vil gjerne være med på befaring av middelalderprosjekter på Søsterkirkene på Jevnaker. Dato er satt til 26 august. Dersom ingen kan stille fra GU så spør vi Trine. Aksjon Jarle

 

17-2005 Sti langs Fiskumelva

17-1 Undergang under jernbanen.

Vi fikk uttalelsen fra NVE. Dem har utrykt seg på generelt grunnlag og vi har svart på alle punkter. Vi har sendt inn alt som manglet på søknaden. Saken ligger hos kommunen.

17-3 Ny gapahuk i Anfindshølen

Arbeidet er påstartet før ferien. Materialer er på plass. Arbeidet fortsetter etter ferien.

17-4 Toalett på Anfindshølen?

Toalett er på plass. Vi har forespurt kommunen om tømming men dem har ikke bil lenger.

Vi sjekker pris og spør om saniteten kan sponse en tømming pr år. Aksjon Jarle H.

17-5 Utsiktspunkt over Fiskumvannet

Vi har gjennomført befaring med fylkesmannen. Jarle H, Maria og Thomas deltok. Det er merket ut noen trær som vi ikke skal felle. Fylkesmannen ønsker en mail når vi starter opp arbeidet på deres område. Vi er klar til å begynne prosessen med bygging men vi avventer midler. Vi har inne en søknad fra sparebanken Øst med frist 1 juni. Vi må forankre utformingen med stiftelsen for gamle kirken.

17-6 Sikring av møbler og opprydding etter flommen

Dugnad ved anfindshølen. Vi planlegger neste tirsdag kl 1900. Vi må rydde kvister og få benkene på plass. Sende mail og WEB siden. Aksjon Jarle

Vi må ta med trillebor, sekketraller, og raker. Vi tar med en minigraver og få på plass 4 steiner til å feste benker med.

 

39-2011 Minikraftverk i Fiskumelva med utløp i Anfindshølen

Søknad er levert inn. Utbygger representert ved Jan Ove Øksendal fra Clemens Kraft KS, presenterte planene. GU ønsker å følge med på saken videre og vil komme med kommentarer som i tilfelle vil skape en noe positivt tilbake til bygda. Det må integreres i naturen med tilhørende friluftsområder og boligområder.

 

34-2009 Reguleringsplanen for prestegårdskogen II

Planen er godkjent av kommunestyre. Opplysningsvesenet ønsker å selge planen til en utbygger. Tegninger blir lagt ut på nettet.

 

 

sak 40 Reguleringsplanen Damåsen saggrenda

vi diskuterte også en sak på vei ut av møtet. Reguleringsplanen for ny vei inn til kongsberg ligger ute for høring. Svar fristen er 15 september. Planen har med nedføringsvei J og den har etterbrukstiltak på FV 73 som går igjennom Darbu sentrum J. Den har derimot også forslag om å stenge gamle kongsbergvei!! L

Vi må lese igjennom planen som er vedlagt og gi innspill. Aksjon Alle

Innspillene må samles og sendes innenfor fristen. Aksjon Maria

 

 

- Handlingsplan for 2011 Hovedansvarlige

• Togstopp på Darbu - Kim

• Jernbaneundergang - Kim

• Stedsutvikling - Svein/Eldbjørg

• Parkeringsplass

• Flerbrukshall

• Videreutvikle elvestien langs Fiskumelva - Jarle H, Thomas, Grethe

• Gjennomføre folkemøter og kursaktiviteter. - Eldbjørg/Grethe/Jarle

• Prestegården - Jarle G

• Profil for grendeutvalget og bygda - Jarle G/Thomas/Maria

• Fiskum info Eldbjørg

• WWW.fiskum.Info

• Løken Næringsområde - Kim

• Tilknytningsvei - Maria

• Sti fra Heimtun til Åssida. - Eldbjørg /Anders S

 

 

 

 

Møtedatoer 2011

Dato Klokke Ansvar kaffe/kake

4 januar 1900 Hans B

1 Februar 1900 Jarle G

1 Mars 1900 Jarle G

5 april 1900 Eldbjørg

3 Mai 1900 Grethe

7 Juni 1900 Jarle H

5 Juli 1900 FERIE?

2 August 1900 Maria

6 sept 1900 Svein

27 September 1900 Kim

1 November 1900 Jarle G

6 Desember 1900 Thomas


Nettsiden oppdateres med eRedaktør