Møtereferat 20.08.09


 

 

Møte : 20. august 2009

 

Tilstede : Jarle H, Jarle G, Eldbjørg, Lars, Maria, Anne, Hans-Thore

 

 

Nedre badedam

Lage en tavle i samme stil som resten av elvestien har. Invitere til offesiell åpning med enkel servering.

 

Ansvar : Jarle H.

 

Lage et messingskilt med GU logo som kan brukes på oppslagstavle/skilt

 

Ansvar : Lars

 

Finne en dato sammen med banken til offisiell åpning innen 5. september.

Invitere aviser til åpningen.

 

Ansvar : Eldbjørg

 

Invitere ordfører

 

Ansvar : Jarle G.

 

 

Øvre badedam

Det er blitt kjørt inn ca 850m3 med steinmasser til sti mot badedammen.

Arbeidene har blitt stoppet av arkeologen, det må tas undersøkelser før arbeidene før videre arbeider tillates. Det er lovet at det skal tas raskt. Må påse at arbeidene kan starte så raskt som mulig.

Ta kontakt med Even Woldstad Hansen om det trengs flere biologi undersøkelse i forbindelse med bygging av badedam. Man må ta ny kontakt med NVE da skissetegningene er ferdige.

 

|Ansvar : Anders

 

Invitere skolen og Fiskum IL til å utarbeide detaljskisser for øvre badedam og henstiller til at de har vært på befaring og møter forbredt. Grendeutvalget ønsker at man skal lage et anlegg som kan brukes hele året.

 

Ansvar : Jarle G.

 

 

Pir

Saken ligger hos fylkesmannen, og man kan forvente svar iløpet av kort tid. Svar purres.

Deretter må det søkes kommunen om tillatelse til tiltak.

Det er gjort noen grensejusteringer, så det må sjekkes opp hvilke grunneiere som berøres.

Avholde befaring med Tafjord.

 

Ansvar : Anders

 

 

Adkomst Klunderudbakken

Anders skjerper seg

 

 

 

 

 

 

Prestegården

Opplysningvesenets fond har fortsatt ikke levert noen delingssøknad.

 

 

Reguleringsplan

Alt er for så vidt klart. Grunnundersøkelser er blitt utsatt da firmaet som påtok seg oppgaven er blitt solgt. Befaring med nytt firma i uke 35/09.

Flomvurdering mangler.

 

 

Prestegårdskogen reguleringsplan

Grendeutvalget er opptatt av at man sikrer gangvei/tursti som kan knytte feltet til Løken.

 

Grendeutvalget er positive til at Åleveien får påkjøring til tilknytningsveien og gir melding om dette i høringsnotat.

 

 

Løken næringsområde

Det er kommet et nytt forslag fra Asplan Viak som skal vises for grunneiere uke 35/09.

Man har planer om å fremme saken for politikerne 7/10-09.

 

Grendeutvalget er opptatt av at det sikres tilgang til friluftsområdet og at det etableres parkerings på innersiden av næringsområdet.

 

 

 

 

Ny møteplan høstsesongen 2009

 

 

Hvis vi skal opprettholde 20. oktober som møte dag må vi skaffe annet møtelokale da lokalet er bortleid.

 

 

Dato Klokke Ansvar kaffe/kake
1. september 19.00 Jarle G.
15. september 19.00 Hans
6. oktober 19.00 Lars
20. oktober 19.00 Per Magne
3. november 19.00 Jarle H.
1. desember 19.00 Maria


 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør