Møtereferat 20.10.09


 

 

Møtereferat 20.10.09

 

Tilstede :

Jarle H, Jarle G, Eldbjørg, Lars, Hans-Thore, Per Magne

 

Ikke tilstede

Maria , Grethe, Hans B, Anne H. Anders S

 

 

16

2005

Prestegården

Fiskum Gamle Kirke har tatt kontakt med kulturkontoret for å vurdere muligheten for fradeling av jorde øst for kirken.

 

 

 

17

2005

Sti langs Fiskumelva

Nedre badedam

Vi har fått inn tilbud hvor formen koster 3500,- og 2000 for hvert skilt.

Kulturminnekontoret har føringerfor skilting.

Graverte skilt er neste alternativ.

Ansvar : Lars

 

Redningsbøye er bestilt hos Trygg Vesta.

 

Anfindshølen

Vi har hatt befaring med Garnås og Saxhaug. Kommentarene er positive og vi får fortsette som planlagt. Både bruer flomvoll og badedam.

Kommunen lager til en dispensasjonssøknad. Vi må søke om scene og bruer, men vi kan lage til fundamentene.

 

Vi gir en muntlig status på fremdrift og diskuterer behov for en skriftlig avtale med grunneier. Aksjon Jarle H

Vi ønsker at kommunen lager til utkast avtalene. Aksjon Anders

 

Vi trenger å avklare når og hvordan vi får tippemidler. Vi har nytt møte på tirsdag.

Pengene er tildelt. Kun det praktiske gjenstår.

Aksjon Eldbjørg

 

Vi planleggerå gjøre ferdig stien opp fra lille badedam. Pågår.

Aksjon Jarle H

 

Vi raker ut og sår til våren. Skaffe 20 KG sekk frø og organisere dugnad sammen med Vel lag. Rydde langs elven på vårdugnad.

Aksjon Hans Thore

 

 

 

Pir

Vi har fått avslag på søknaden om å bygge pir ut i vannet.

Vi venter på begrunnelsen på avslag.

 

Vi må ta kontakt med banken og diskutere muligheter for å disponere penger på sti og en plass nede med vannet. Avventer til vi har begrunnelsen. Aksjon Jarle

 

Vi trenger å kontakt banken for å forklare situasjon. Ikke utført.

Aksjon Anders

 

Vi trenger å skrive ut et kart med hvem som eier hvilken del.

Aksjon Anders

 

Sti under jernbanen

Vi snakker med Fiskum Vi har snakket med Plate & Sveis.

v/Tore. Ikke noe problem. Bolte noe inn i siden!

Det må tegnes opp en skisse. Pågår. Aksjon Lars

 

Adkomst Klunderudbakken

Vi har hatt kontakt med grunneier. En trase er identifisert.

Anders må ta offisel kontakt med nabo.

Aksjon Anders

 

 

 

18

2005

Stedsutvikling

Reguleringsplan

Flomvurdering er igangsatt.

Arbeidene med grunnundersøkelsene er fullført. Rapport er under arbeid.

Målet er å få det inn for kommunestyrebehandling i November.

 

 

14

2005

Tilknytningsvei

Det er gjort noen arkeologiske stikk uten å finne noe.

 

 

25

2007

Løken Næringsområde

 

Kommer opp 18.11 i kommunestyret for vedtak.

 

Arkeologisk steinalderfunn

Rapporten er ferdig og området blir fredet. Rapporten sendes til GU.

Aksjon Anders

 

Vi lager til sak for GU.

 

35

2009

Arkeologisk funn

 

 

 

Navnebytte

Vedtak om at GU ønsker en folkeavstemning om vi skal ha Darbu eller Fiskum som poststedsnavn. Vår innstilling er Fiskum.

Vi sjekker med kommunene om reglene og kostnader for en folkeavstemming. Aksjon Eldbjørg

 

 

Dugnad på Prestøya

Dato: 24 oktober. Kl 10 - 1500

 

Aktiviteter

Ryddesag langs stien

Rydde søppel og rekved

Brenne bål

Bygge bro

 

Pølser, brus, ++ Hans Thore

Bål tilbehør Jarle

Ryddesager Aksjon Jarle/Lars/Hans

Invitere Heimtun, Gudbrand, Aksjon Jarle

 

Nye Saker

 

 

 

13

2005

WWW side for Grendeutvalget

 

Forslag til forbedring og opplæring

Sette inn tellere. Aksjon Jarle

Ny versjon av programmet. Jarle

 

Nytt design? Flytte Kino til aktuelt. Aksjon Jarle

Kalle inn til et møte for å lage kjøre regler.

Lars G, Hans Thore, Eldbjørg. Bjørn N. FIL. Aksjon Jarle

 

Fiskum Info blekke.

Ja vi satser på 2 Ganger pr år.

Før årsmøtet og til skolestart.

Engasjere Bjørn N. Aksjon Eldbjørg

 

 

 

 

 

37

2009

Fortsatt togstopp på Darbu stasjon.

 

 

Vi må engasjere oss for å unngå at dette skjer

Vi sender inn spørsmål til ordfører hva dem har tenkt å gjøre for å forlenge plattformen. Aksjon Lars

Kan vi få Bjørn til å lage en historie om dette? Aksjon Eldbjørg

 

Årsmøtet.

Vi må vi aktivisere valgstyret. Aksjon Jarle

Dato for årsmøtet. 16 eller 23 Februar

Skal vi få Terje Larsen til å holde presentasjon om gårdsnavn på Fiskum? Ja vi sjekker pris. Aksjon Eldbjørg

 

Informasjonsmøte med elevene på Heimtun

Det er ønskelig at vi stiller opp og prater med elevene å ønsker dem velkommen til Fiskum. Aksjon Hans Thore

 

Ny møteplan høstsesongen 2009

 

 

Dato

Klokke

Ansvar kaffe/kake

     

3. november

19.00

Jarle H.

1. desember

19.00

Maria

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør