Møtereferat 23.03.10


 

 

Møtereferat 23.03.10

Tilstede :

Jarle H, Jarle G,Hans B ,Eldbjørg , Thomas,Grethe ,Lars

 

 

Ikke tilstede : ,Per Magne, Even, Anders S, Maria,

 

Agenda
- Navnsaken, folkeavstemming
- Representant til Middelalderfestivalen.|

- Anfindsplass

-

 

Navnesaken

Grenser:

Vest for Dørja, og vest for Såsenbekken

Dersom det er noen som er innenfor grensene men ikke har adresse 3322 kan forhandsmelde seg på en E-mail / Telefon /

 

Det skal orienteres i kommunestyret 14 April

Søknad fra kommunen sendes etter dette møte.

 

Vi sender ut informasjon via Fiskum Info. Annonser i aviser, WWW, Plakat,

Vi henter informasjon for alle med 3322 Darbu eller manntallet. Aksjon Eldbjørg

Aldersgrense. 16 År

Dato: 2 juni

Åpningstider: 1400 -2000

Stemmestyre og tellekorps : Forslag : Arne Moen, Svein Ludvik Larsen, Pelle, Jorunn Krekling 90638914, Aksjon: Thomas

Stemmesedler: en lapp med 3322 Fiskum og en med 3322 Darbu ( Ingen blanke stemmer)

Stemmeurne: Plastkasse med blombering,

Pressemelding: Ja, Aksjon Jarle

 

Eget møte etter vi har fått ut manntalllister. Aksjon Grethe

 

 

- Representant til Middelalderfestivalen. Dato 13,14,15 August

 

Grethe Gulliksrud

Vi sender mail til Reidun.

 

Fiskumelva

- Dato for vårdugnad: 8 Mai

 

Anfindshølen:

- Vi har sendt søknad om støtte Øvre Eiendomsselskap. Må purre på svar. Aksjon Jarle H

- Vi må ha en egen dugnad på Anfindsplass, tidlig juni.

- Rød granittstein. Ja vi tar noen lass. Store flate steiner, ca kr 500 lasset. Aksjon Jarle H

- Prioritet 1: badeplass såing, ferdiplen på amfi, bålplass, stier,

 

Dato for åpning 23. juni .

program:

Musikk, Dagfinn? Groovy Company?

Grilling

 

Søknad for åpning til sparebanken øst. Aksjon Eldbjørg

Parkering: Snakke med Asbjørn om jordet ved den lille badedam. Hans B

 

Lille badedm

Vi må henge opp livbøye og skilt. Aksjon Jarle G

 

Sti under jernbanen

Vi trenger flere skisser.

Vi gjennomfører en befaring og idedugnad. Dato: Mandag 12 April kl 1900

Vi inviterer med Tore Svenskerud. Aksjon Lars

Befaring sammen med Saxhaug. Vi sjekker tilgjenglighet for befaring i løpet av april. Aksjon Jarle H

 

Vi må vurdere å få tynent rundt eiker på nedre del av fiskum elva. Aksjon Hans B


Handlingsplan 2010 og fordeling av ansvarsoppgaver.

•Togstopp på Fiskum – Jarle G
•Jernbaneundergang - Lars G
•Stedsutvikling - Jarle G
•Kommunedelsplanen, Maria
•Videreutvikle elvestien langs Fiskumelva -Jarle H, Maria, Thomas , Hans B
•Avholde folkeavstemning for poststedsnavn, Eldbjørg, Grethe,
•Gjennomføre folkemøter og kursaktiviteter. Hans B
•Prestegården – Lars G
•Tilknytningsvei – Jarle G
•Dunserud Næringsområde - Jarle H
•Profil for grendeutvalget og bygda –WWW Thomas
•Finne ny trase for deler av stien som går fra Heimtun/ Ruudgårdene over til Åssida. Hans B

 


Møtereferat fra sist møte - Utsatt

 

 

Kort status:

 

Godkjenning av reguleringsplanen.

Flomvurdering pågår av NVE. lovet ferdig til 15 mars

Asplan Viak gjør så en oppdatering

Den skal være klar for godkjenning i kommunestyret senest i juni

 

Elvestien

 

 

 

Nye Saker

 

Møtet 6 april fremskyndes til 23 Mars

 

 

 

Dato

Klokke

Ansvar kaffe/kake

5 januar 1900 Hans B
2 Februar 1900 Anne
2 Mars 1900 Jarle G
23 Mars 1900 Eldbjørg
4 Mai 1900 Grethe
1 Juni 1900 Jarle H
6 Juli 1900 Thomas
3 August 1900 Maria

7 sept

1900

Lars
5 oktober 1900 Hans B
2 November 1900 Jarle G
7 Desember 1900 Eldbjørg

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør