Møtereferat 24.06.10


 

 

Tilstede : Eldbjørg , Grethe , Jorun Krekling, Arne Moen, Bjørn Nebell, Lars

Ikke tilstede : Per Magne, Even, Maria, Jarle H, Jarle G, Hans B ,Anders

 

Agenda
- Navnsaken og folkeavstemming

 

Navnesaken

 

Avstemmingen er utsatt og bestemt til 26/8 kl 14:00 - 20:00 med forhåndstemming 19/8 kl 16:00-18:00.

 

Stemmestyre: Jorunn Krekling, Anne Hillern, Per Erik Bergan.

 

Telling: Steinar Lerberg, Kristen Bollerud. Vi må finne en reserve Aksjon: Grethe

 

Mantallet legges på Joker om det er lov ellers på Rådhuset Aksjon: Eldbjørg

 

Annonsere i DT og LP: Aksjon Eldbjørg

Vi sender info avis til alle husstander. Aksjon Bjørn Nebell

Avisa sendes Anders for kopiering i A3 format. Anders og Eldbjørg sørger for at avisa kommer ut.

 

Avisa sendes til GU for korrekturlesing før Bjørn tar ferie, helst før fellesferien, før mange tar ferie.

Vi må kjøre ut avisa til de som ikke har adresse 3322. Aksjon Arne Moen

Vi både annonserer og sender ut Innfor Avisa 4 –5 august 4/8.

 

Plakater: Plakat som dekker hele tavla vår ved Joker*n med teksten ”3322 Darbu / 3322 Fiskum” Under med små skrift. ” Husk rådgivende folkeavsetmming 26.08.2010” Aksjon Thomas

Den henges opp nå og er et blikkfang i hele sommer.

Øvrige plakater: Aksjon Jarle G

 

 

Kasse til stemmesedler og konvolutter til ”andre stemmer” : Aksjon Jorunn og Anne

 

Bevertning valgdagen: Aksjon Grethe

 

Hvem kan stemme? Det blir Fiskum sogn som bestem på årsmøtet. Alle over 16 år.

 

Rigging dagen føre valget Jarle, Anne og Steinar

 

Stemmeseddel: Anders kopierer på papir som ikke er gjennomsiktig. Aksjon Anders

Henting av manntall og forseglingsmateriell, som leveres til Jorunn: Aksjon Eldbjørg

Vi trenger et "Mottat" stempel. Aksjon Eldbjørg

Tellekorpset starter telling umiddelbart etter kl 2000 26. august. Aksjon Kristen og Steinar

Resultatet legges ut på hjemmesida samme kveld. Aksjon Jarle G

 

Opprydding: Aksjon Anne, Steinar og Jarle G


Nettsiden oppdateres med eRedaktør