Møtereferat 28.09.10


 

 

Møtereferat 28.09.10

Tilstede :

Jarle H, Jarle G, Hans B , Grethe, Lars Maria Anders

Ikke tilstede : Thomas Eldbjørg, Per Magne, Even, , ,

 

Sak Folkeavstemming.

Vi har sendt brev til kommunen, men ikke fått noe ny informasjon. Det er ønskelig at saken blir tatt opp til behandling så raskt som mulig.

Sak: Stedsutvikling

- Bro under jernbanen i tilknytning til stien

Befaring med kommunen er gjennomført. Saksbehandler har fått tegninger. Vi trenger å legge inn en byggesøknad inkludert nabovarsler om å få bygge. Vi tar kontakt med kommunen for å få kart over området. Aksjon Jarle H/ Maria

Vi sjekker ut hvem som kan stå ansvarlig. Aksjon Anders

Det har vert møte med EEU. Vi får 100 000,- til fri videre stedsutvikling. Vi skal i tillegg fjerne en kvisthaug. 50 000 i år og 50 000 til neste år. Vi sender 2 faktura til EEU en med forfall nå og en med forfall 1. februar 2011. Aksjon Eldbjørg

- Klagebehandlingen for reguleringsplanen av sentrum

Dette er behandlet i dag og det ble sendt tilbake til fylkesmannen. Minimums behandlingstid er minst 6 mnd!

GU anmoder herved kommunen om å starte opp planlegging av pendlerparkering, snuplass og vei samt søke om trafikksikkerhetsmidler umiddelbart. Søknadsfrist er 1. desember for midler i 2011. Aksjon Anders.

GU deltar på oppstartsmøte for prosjektet og delta i referansegruppe for prosjektet.

Møte vedrørende stedsutviklingsstart medio oktober eller senest første møtet i november. Aksjon Anders.

Agenda:

Erfaringer fra andre stedsutviklingsprosjekter, budsjettrammer, tidsperiode,

- Henvendelse til GU som omhandler togstopp og jernbaneundergang.

Vi ønsker å beholde jernbanestasjonen med togstopp. Jernbaneverket jobber med dette nå og vi kan forvente en innstilling om ikke så lenge. Dersom den er negativ må GU engasjere seg politisk. I følge Buskerudbyen så ønsker en stopp på Darbu stasjon.

- Befaring vedrørende middelalderprosjekter

o Ja vi vil gjerne være med på befaring av middelalderprosjekter. Søsterkirkene på jevnaker. Tidspunkt er ikke bestemt, men det er nok en vanlig ukedag.

 

- Fylkesmannen har ikke behandlet klagen på fradelingssøknaden fra Opplysningsvesenets fond

Den er behandlet og dem får ikke medhold i klage dvs selge hele gården under ett.

- Ønsket om vedlikehold av de nye friområdene legges inn til parkavdelingen - budsjett og ressursspørsmål.

Budsjettbehandling pågår.

Sak Fiskumelva

- Utsiktspunkt over Fiskumvannet

o Søknad er skrevet og sendt inn. Kommunen har bestilt kulturminneregistrering for 2011. Et alternativ er kanskje å bygge stien opp istedenfor å grave ned. Aksjon Anders

 

- Anfindshølen

Asbjørn har klippet har gjort en kjempejobb. Vi må dekke utgiftene til bensin og slitasje på klipper med 1000,- og en blomst. Aksjon Eldbjørg

 

o Skogskolen kan lage en gapahuk mot at vi betaler materialer. Oppstart er litt uklar.Vi har sendt nødvendig informasjon. Vi ønsker litt størrelse på den. ca 20 personer. Vi trenger skisser til kommunen. Vi sjekker status og spør om dem har forslag til skisser. Aksjon Hans

- Dugnad langs fiskum elva.

o Dato: 23 .oktober

o Kl 1000

o Oppgaver:

· Hogge ut trase ned til vannet. Vi sjekker grunneiere. Aksjon Anders

· Montere opp krakk på prestøya. Aksjon Jarle H

· Brenne kvist

· Rydde langs elven

· Hogge trær ovenfor Anfindshølen? Kommunen ønsker skisser. Aksjon Hans B

· Hogge grantrær på øya i elven. Det er ok for grunneier. Vi spør ole om å felle.

Aksjon Jarle

WWW side og plakat. Aksjon Jarle

Mat: Pølser, kaffe, drikke og kake. Aksjon Eldbjørg

Rullering av kommuneplan. Den skal behandles av planutvalget i morgen. Når det gjelder Fiskum så blir det lagt ut forslag om utvidet område nedenfor Fiskum gamle kirke, nytt boligområde nord for stasjonen. Det blir ikke tatt med endring av friluftsområde langs fiskumelva planen er lagt ut på ØEK hjemmeside.


Handlingsplan 2010 og fordeling av ansvarsoppgaver.

•Togstopp på Fiskum - Jarle G

•Jernbaneundergang - Lars G

•Stedsutvikling - Jarle G

•Kommunedelsplanen, Maria

•Videreutvikle elvestien langs Fiskumelva -Jarle H, Maria, Thomas , Hans B

•Avholde folkeavstemning for poststedsnavn, Eldbjørg, Grethe,

•Gjennomføre folkemøter og kursaktiviteter. Hans B

•Prestegården - Lars G

•Tilknytningsvei - Jarle G

•Dunserud Næringsområde - Jarle H

•Profil for grendeutvalget og bygda -WWW Thomas

•Finne ny trase for deler av stien som går fra Heimtun/ Ruudgårdene over til Åssida. Hans B

Nye Saker

Ingen nye saker

 

Dato

Klokke

Ansvar kaffe/kake

5 januar

1900

Hans B

2 Februar

1900

Anne

2 Mars

1900

Jarle G

23 Mars

1900

Eldbjørg

4 Mai

1900

Grethe

1 Juni

1900

Jarle H

6 Juli

1900

FERIE

3 August

1900

Maria

7 sept

1900

Lars

28 September

1900

Hans B

2 November

1900

Jarle G

7 Desember

1900

Thomas

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør