Møtereferat 3 januar


 

Tilstede : Kim, Jarle H, Maria, Grethe, Eldbjørg Jarle G,

Ikke tilstede: Svein, Anders, Thomas

18-2005 stedsutvikling

 

FIDA eiendom deltok på møtet til GU og vi presenterte planene av stedsutvikling på januar møtet.

 

Budsjettet er blitt lagt frem. Fiskum er øremerket med 1 mill pluss trafikksikringsmidler. ØEK har søkt buskerudbyen om midler.

1 februar er dato for besøk fra fagkomite 3. ca 20 personer. Vi har inviterert til et arbeidsmøte med mat på Heimtun.

Kommunen sjekker opp om dette er mulig.

Det er OK for Heimtun.

Vi har vert i kontakt med Morten som lovet å komme tilbake til oss med en bekreftelse. Tentativ oppstart kl 1500. Aksjon Morten og Eldbjørg.

 

Kommunen retter en formell henvendelse til JBV for å formalisere en plan for å sikre jernbaneundergang. Aksjon Morten. Frist 10 Januar.

 

Skaffe en bedre PDF fil av selve reguleringsplanen. Laste ned Aksjon Jarle

Vi må lage en informasjonsplan og invitere presse til 1 Februar. Aksjon Jarle

Vi må utvide presentasjonen til å se på hva andre tiltak vi har gjort. Aksjon Jarle.

Bilder fra konseptskisse fra flerbrukshallen. Aksjon Kim

Fagkomite 3 skal følge opp Fiskum fremover

 

18-03 Planlegging av trafikkområdene rundt skolen.

avventer tilbakemelding fra kommunen. Oppstart av arbeidet er nødvendig for å rekke skolestart 2012.

 

39-2009 Fortsatt togstopp på Darbu stasjon

Vi har hatt et positivt møte med fylkesordfører, Ordfører og Trond Johnsen.

Vi ble anbefalt å presentere for Buskerudbenken nå i januar. Aksjon Kim

Vi jobber med å sette opp et møte med ordfører i Kongsberg. Aksjon Kim

Målet er å også få til et møte med Samferdselsminister. Aksjon Kim

Et status møte med Sjur forå  se på underlaget som skal ut på høring er ønskelig.

 

06-2005 Helhetlig profil for grendeutvalget og bygda

06-1 Nytt WWW redigeringsverktøy

Ny side publisert.

Vi har mulighet for å skaffe epost fra Itum. Det koster oss ca 300 pr år. Vi sjekker om vi kan sette det  på samme regningen. Aksjon Jarle

06-2 Fiskum info

Neste utgivelse er planlagt i forbindelse med årsmøte 21 Februar.

Utgivelse en 10. februar. Aksjon Kim

 

16-2005 Prestegården

16-1 Befaring av middelalderprosjekter

Ikke tema denne gang

 

17-2005 Sti langs Fiskumelva

17-1 Undergang under jernbanen.

ØEK leier inn en tredje part til å tegne dette i detalj. Vi trenger 40 000,- Aksjon Anders

 

17-3 Ny gapahuk i Anfindshølen

Nå nesten ferdig. Kommer igjen til våren og ferdigstiller.

17-4 Toalett på Anfindshølen?

Vi har sendt søknad til kommunen for tømming av do ved gamlekirke. Vi purrer. Aksjon Maria.

17-5 Utsiktspunkt over Fiskumvannet

Vi skriver en søknad til kommunen om bygging. Målet er å få til en søknad i løpet av januar. Aksjon Jarle H

39-2011 Minikraftverk i Fiskumelva med utløp i Anfindshølen

Avventer videre tilbakemelding fra Clemens kraft.

34-2009 Reguleringsplanen for prestegårdskogen II

Venter på kjøper av plan

Fiskum Flerbrukshus

Prosjekt, planer og budsjetter forankret i bygda. Oversendt til kommunesjef. Avventer og følger opp videre respons fra kommunen. Aksjon Kim

 

 

Dato for møte om kultur.

 Møte med kultursjef Lidia Myhre, Reidun Bollerud og Bent Ek  fastlagt til

tirsdag 7. februar kl 19:00, i biblioteket på Fiskum.

 

 

Dato for Årsmøte:

Tirsdag 21 februar kl 1900

Annonser før fristen. Aksjon Eldbjørg

Årsrapport er påbegynt. Aksjon Maria og Jarle

Regnskap. Vi må gå igjennom bilagene. Aksjon Jarle

Budsjett. Vi lager et forslag til neste møte.  Innspill sendes Eldbjørg. Aksjon Eldbjørg

Informere valgkomitéen.  Aksjon Maria

Dato for middag:

Torsdag 12 Januar kl 1900 på Onkel Thor

Bekreftet. 6 stk bekreftet.

 

Neste møte 7 februar kl 1900. Kaffe.

 

Handlingsplan for 2011 Hovedansvarlige

• Togstopp på Darbu - Kim

• Jernbaneundergang - Kim

  • Pendlerparkering - Kim

• Flerbrukshus - Kim

• Forskjønne sentrumsområde - Eldbjørg & Maria

• Miljøgate - Eldbjørg & Maria

• Videreutvikle elvestien langs Fiskumelva - Jarle H, Thomas, Grethe

• Gjennomføre folkemøter og kursaktiviteter. - Eldbjørg/Grethe/Jarle

• Prestegården - Jarle G

• Profil for grendeutvalget og bygda - Jarle G/Thomas/Maria

• Fiskum info – Kim / Eldbjørg

• WWW.fiskum.Info – Jarle G / Maria

• Løken Næringsområde - Kim

• Tilknytningsvei - Maria

• Sti fra Heimtun til Åssida. - Eldbjørg /Anders S


Nettsiden oppdateres med eRedaktør