Møtereferat 3 Mai


 

Møtereferat 3 Mai

Tilstede : Anders, Thomas, Kim, Jarle G, Eldbjørg, Grethe, Jarle H, Maria

 

Ikke tilstede: Svein, Hilde

 

18-2005 stedsutvikling

18-02 Status for behandling av reguleringsplanen.

Planen er ikke stadfestet av Fylkesmannen pr i dag. Det er sendt et brev til fylkesmannen om endringer i teksten etter en rekke møter mellom kommune og fylke. Estimert behandlingstid er ca en mnd. Saken ligger hos fylkesmannen. Fortsatt hos fylkesmannen. Ingen ny informasjon

 

18-03 Planlegging av trafikkområdene rundt skolen.

Planlegging har startet opp og midler er frigitt for planlegging. Det blir først møte med vann og avløp. En del ledninger i luften må legges ned i bakken.

Prosjektet tar utgangspunktet i å samarbeide med jernbaneverket og vegvesenet. Frist for trafikksikringsmidler 1. desember 2011. underlaget må være klar til tidligst 1. november.

Fasene for innspill blir mellom vinterferien og påsken. Vi trenger i denne perioden minst et møte Kommunen tar initiativ til et møte med FAU, Skole og GU før påske. Aksjon Roger Purres. Aksjon Svein

 

Vi inviterer Roger til neste møte i GU for å presentere status. Purres. Aksjon Svein

Det er blitt gjort en befaring og oppstikking. Det ligger et vann og avløpsnett i området som også må oppgraderes når en først jobber. Dette vil en få midler til fra et annet budsjett. Grovt budsjett er 3-4 mill. Vi må vurdere om vi kan gjøre deler av det med lokal dugnad.

 

39-2009 Fortsatt togstopp på Darbu stasjon

Møte med Jernbaneverket og dem som har laget underlaget. Vi har purret. Vi purrer igjen. Aksjon Kim

Det blir møter med politiske partier.

5 Mai: Høyre

9 Mai : med gruppeledelsen i politiske partier. Hvem kan være med? kl1800-1900.

 

Vi trenger jevnlige positive artikler i avisen: Alle purrer sine aksjoner

· Folkehøgskolen, Dikt og konsekvenser. Aksjon Eldbjørg

· Karoline, En artikkel som beskriver engasjementet på Facebook Aksjon Maria?

· Darbu skole. Mail til Line. Aksjon Jarle

· En typisk pendler fra Darbu. Konsekvenser. Linda? Aksjon Jarle

· Mor med barnevogn. Aksjon Kim

 

06-2005 Helhetlig profil for grendeutvalget og bygda

06-1 Nytt WWW redigeringsverktøy

WWW kurs har blitt gjennomført. Nytt forslag til design er laget og kommentert.

Vi ønsker litt mer bruk av profil farger elers ok Aksjon Jarle

 

06-2 Fiskum info

Vi satser på 4 utgivelser i 2011. Det kommer en ut neste uke.

Sendes på mail til Anders som sørger for at kommunen trykker opp 600 stk Og sørger for å få den opp til Eldbjørg for bretting.

Sendes videre for distribusjon(bjørg). Aksjon Eldbjørg

 

16-2005 Prestegården

16-1 Befaring av middelalderprosjekter

GU vil gjerne være med på befaring av middelalderprosjekter på Søsterkirkene på jevnaker. Tidspunkt er ikke bestemt, men det er nok en vanlig ukedag. Kommunen sjekker status. Følges opp. Vi har purret kulturkontoret. Dem tar tak i det igjen nå. Følges opp videre. Kommunen beklager at det ikke har blitt gjennomført. Ny dato kommer. Aksjon Anders

 

17-2005 Sti langs Fiskumelva

17-1 Undergang under jernbanen.

Vi har fått svar fra jernbaneverket som trenger en bekreftelse fra NVE og kommunen. Byggesakene er meldt inn og NVE uttaler seg konkret om denne nå. Svaret blir sendt videre til JBV. Ingen ny status. Vi har ikke fått noen tilbakemelding. Må sjekke opp ny status. Ingen ny status. Purres igjen. Aksjon Anders

 

17-2 Ferdigstillelse av bro i Anfindshølen

Bro er helt ferdig. Flott. Kvisthaugen er fraktet bort i dag. Alt som vi har planlagt er ferdig.

17-3 Ny gapahuk i Anfindshølen

Møte i med skauskolen og Hans deltok i dag. Bygger en gapahuk 7,5*4m og midtstolpe. Det blir laget med skikkelig tak som ikke råtner med det første. Kreosot. Tømmer er OK. Vi trenger å frakte tømmer fra Ole. Petter gjør dette for en rimelig kost. Vi har lagt på plass granittsteiner. Byggestart er planlagt til senere i vår. Vi MÅ ha nabovarsler klar så fort som mulig. Aksjon Anders

Huseby Entreprenør er ansvarlig for utbygging.

 

17-4 Toalett på Anfindshølen?

Vi har snakket med saniteten. Det er bedre å kjøpe enn å leie et. Saniteten er positive til å hjelpe oss med finansiell støtte. Vi presentere et forslag til dem. Aksjon Jarle H

 

17-5 Utsiktspunkt over Fiskumvannet

Vi har takket for godkjenning har inviterer til befaring sammen med Fylkesmannen. Følges opp. Aksjon Thomas

 

39-2011 Minikraftverk i Fiskumelva med utløp i Anfindshølen

Søknad er levert inn. Utbygger representert ved Jan Ove Øksendal

fra Clemens Kraft KS, presenterte planene. GU ønsker å følge med på saken videre og vil komme med kommentarer med målsetning om at det i tilfelle vil skape en noe positivt tilbake til bygda. Det må integreres i naturen med tilhørende friluftsområder og boligområder.

 

34-2009 Reguleringsplanen for prestegårdskogen II

Planen skal nå behandles. Tegninger blir lagt ut på nettet.

 

 

 

- Handlingsplan for 2011 Hovedansvarlige

• Togstopp på Darbu - Kim

• Jernbaneundergang - Kim

• Stedsutvikling - Svein/Eldbjørg

• Parkeringsplass

• Flerbrukshall

• Videreutvikle elvestien langs Fiskumelva - Jarle H, Thomas, Grethe

• Gjennomføre folkemøter og kursaktiviteter. - Eldbjørg/Grethe/Jarle

• Prestegården - Jarle G

• Profil for grendeutvalget og bygda - Jarle G/Thomas/Maria

• Fiskum info Eldbjørg

• WWW.fiskum.Info

• Løken Næringsområde - Kim

• Tilknytningsvei - Maria

• Sti fra Heimtun til Åssida. - Eldbjørg /Anders S

 

 

 

Møtedatoer 2011

Dato Klokke Ansvar kaffe/kake

4 januar 1900 Hans B

1 Februar 1900 Jarle G

1 Mars 1900 Jarle G

5 april 1900 Eldbjørg

3 Mai 1900 Grethe

7 Juni 1900 Jarle H

5 Juli 1900 FERIE?

2 August 1900 Maria

6 sept 1900 Svein

27 September 1900 Kim

1 November 1900 Jarle G

6 Desember 1900 Thomas


Nettsiden oppdateres med eRedaktør