Møtereferat 5 mars 2013


 

 

Tilstede:

Jens Harald Slotfeldt, Jarle Huseby, Jon Jørgensen, Kim Lande, Grethe Gulliksrud, Maria Bråthen,

 

Sak: Konstituere styret

        Leder                  Jarle Gjøsæther

        Nestleder           Kim Lande

        Kasserer            Eldbjørg Raaen

        Sekretær            Jon Jørgensen

        Styremedlem    Jarle Huseby

        Styremedlem    Maria Bråthen

        Styremedlem    Jens Harald Slotfeldt

        1. vara                Grethe Gulliksrud

        2. vara                Hilde Ruud

        3. vara                Eli Samuelsen Granbakken

 

 

Sak: Fordele oppgaver

 

 • Stedsutvikling (Hovedsak kommende 5 år)
 • Følge opp at pendlerparkering, snuplass for buss ved skolen og videreutvikling av stasjonsområdet blir som det skal. Jarle H            -> Jarle H
 • Utarbeide detaljprosjekt med kostnadsoverslag for flerbrukshus Kim  -> Kim
 • Konkretisere planer for jernbaneundergang sammen med JBV og ØEK Jarle G /Jon  -> Jarle G / Jon
 • Revidere designskisser for miljøgate fra Fiskum kirke til Heimtun. Eldbjørg/ Grethe/Maria/Jarle H/Anders
  • Bidra til videre utvikling av sentrumsplanene rundt butikken sammen med grunneiere. Eldbjørg/Grethe/Maria/Jarle H/Anders
 • Videreutvikle elvestien langs Fiskumelva - sammenhengende trase fra   Fiskumvannet til Nyrudhølen. Jarle H, Svein L, Jarle G, Jon - > Jarle H, Jens H, Jarle G, Jon
  • Trase langs Fiskumvannet fra Fiskum gamle Kirke og tilbake
  • Passasje gjennom undergang ovenfor Joker for å knytte sammen stier
  • Scenegulv foran amfi ved store badedam
 • Fortsette profilering av grendeutvalget og bygda – skape en identitet

- Fiskum info Eldbjørg/Grethe

- WWW.fiskum.info Jarle G/Maria/Jon        -> Kurs må holdes hvis stand-in ønskes

 • Følge opp Prestegården – jobbe med å vurdere alternativ bruk. Svein L  - > Jens H
 • Følge opp at planleggingen av Løken Næringsområde skjer ihht grendeutvalgets føringer. Kim  - > Kim
 • Engasjere oss i planlegging av ny tilknytningsvei – skal fullføres før videreføring av E-134 påbegynnes. Jarle G, Maria
 • Inngå avtale med grunneiere for bruk av trase for deler av stien som går fra Heimtun/ Ruudgårdene over til Åssida. Anders, Morten L, Jarle H
 • Støtte initiativ fra ungdommen om å etablere en ungdomsgruppe igjen. Jon -> Jon

- Støtte opp om initiativ fra Fiskum IL, vurdere om kan videreutvikles

- Prøve å få musikk – og kulturskolen tilbake til Darbu Skole, f. eks. i SFO-tida

- Holde pulsen på ungdommens ”bevegelser”

 • Følge opp videre utbygging av boligfelt av både Prestegårdsskogen II m.m.

- Følge opp utbygging ovenfor stasjonen - > Kim, Jon

- Følge opp at de bygger det som er lovet oss, fiber, kloakk, etc. ved Prestegårdsskogen II - > Maria, Jarle H, Grethe

 • Gjennomføre et kulturarrangement i Andfindshølen Anders, Eldbjørg, Jarle G, Grethe, Jon -> Har kommunen midler/kan stille underskuddsgaranti? Lydia Myhre?

- > Må ikke kollidere med Egertorget og Vestfossenmarknaden

-> Bygdesalgsdag/markedsdag - 15/9 søndag tentativt bestemt - > Jon

 • alle kan ta med og selge hva de vil – rundt midten av september (8. eller 15/9), søndag etter kirketid, bål på slutten av dagen og med litt konsert
 • Oppgradere sykkelvei ut mot Skjulerud / Eidsfos -> Jens, Jarle H

 

 

 

Sak: Søknad om midler til støydemping av skytebanen.

Skytterlaget ved Oddgar Larsslett vil bygge moderne støydempet skytebu for å skjerme lokalbefolkningen for støy. De søker G.U om støtte på 100.000.- 

G.U kan på inneværende budsjett ikke imøtekomme søknaden, men vil vurdere saken på nytt på bakgrunn av evnt nye bevilgninger for 2013 fra kommunen.

Svar sendt skytterklubben 5.3.13.

 

 

Ref:

Jon Jørgensen

 

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør